UWAGA!

NSA zmiażdżył argumentację władz miasta

 Elbląg, NSA zmiażdżył argumentację władz miasta
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Naczelny Sąd Administracyjny właśnie opublikował wyrok w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego w Elblągu wraz z uzasadnieniem. I jest ono miażdżące dla władz miasta i prawników, którzy sporządzili skargę kasacyjną w tej sprawie, odrzuconą przez NSA.

Przypomnijmy, że NSA odrzucił skargę kasacyjną władz miasta w sprawie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej likwidacji Pogotowia Socjalnego. Podzielił tym stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i wojewody, którzy zarzucali władzom miasta brak konsultacji ze związkami zawodowymi przed podjęciem decyzji o likwidacji PS.

„Naruszenie obowiązku poddania opiniowaniu projektu zaskarżonej uchwały jest naruszeniem prawa, które daje podstawę zastosowania sankcji nieważności, zgodnie z art. 147 § 1 P.p.s.a. Nie jest to naruszenie, które można zakwalifikować do nieistotnego naruszenia prawa, gdyż z treści przepisu art. 19 ust. 1 u.z.z. jednoznacznie wynika, że reprezentatywna organizacja związkowa ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych – piszą w uzasadnieniu wyroku sędziowie NSA w składzie: Kazimierz Bandarzewski, Mirosław Wincenciak /przewodniczący/ i Olga Żurawska – Matusiak. - „Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy. Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia. Obowiązek organów samorządu terytorialnego zasięgnięcia opinii związków zawodowych o założeniach albo projektach aktów prawnych odnosi się do tych, które dotyczą określonego przedmiotu, a nie jest uzależniony od tego, czy bezpośrednio dotyczy członków związku zawodowego. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 u.z.z., związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych., a nie tylko swoich członków. Uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego o projekcie aktu prawnego, odnoszącego się do przedmiotu działalności związku zawodowego określonego w ustawie o związkach zawodowych i statucie związku, stanowi naruszenie prawa dające podstawę do podjęcia przez organ nadzoru rozstrzygnięcia stwierdzającego jej nieważność. Uznać więc należy, że ocena legalności tego rozstrzygnięcia dokonana przez Sąd pierwszej instancji była prawidłowa" - dodają sędziowie NSA.

Uchwała Rady Miejskiej o likwidacji Pogotowia Socjalnego jest więc z mocy prawa nieważna. Co z tym fantem zrobią teraz władze miasta? Nadal czekamy na komentarz i odpowiedź na nasze pytania.

 

Całość wyroku i uzasadnienie tutaj

RG

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama