UWAGA!

Oto laureaci Nagród Prezydenta Elbląga

 Elbląg, Laureaci Nagród Prezydenta 2021
Laureaci Nagród Prezydenta 2021 (fot. Urząd Miejski w Elblągu)

Dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach odebrało Nagrody Prezydenta Elbląga za rok 2021. Uroczystość wręczenia ze względu na pandemię odbyła się bez udziału publiczności, ale była transmitowana w mediach społecznościowych i lokalnej telewizji. Zobacz zdjęcia.

Nagrody Prezydenta Elbląga są ogłaszane 6 stycznia w wieczór Trzech Króli od 1991 roku podczas koncertu noworocznego. Jest to też okazja do podsumowań minionych dwunastu miesięcy.

- Był to trudny rok. Pandemia, różnego rodzaju niebezpieczeństwa nie sprzyjały firmom, instytucjom oraz samorządom do realizacji planów. Przed nami również trudny czas – zmiany podatkowe, rosnąca inflacja, ale z optymizmem patrzę na to, co nas czeka. Jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy przygotowane projekty i programy, które będą służyły mieszkańcom i rozwojowi miasta. Przykładem jest fakt, że w kluczowych przedsięwzięciach regionalnego programu operacyjnego są inwestycje infrastrukturalne w elbląskim porcie, za co dziękuję panu marszałkowi – mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Dziękuję również za dotychczasową współpracę, dzięki której pozyskujemy środki unijne. Dziękuję również za dobrą współpracę panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, radnym, pracownikom Urzędu oraz jednostek miejskich. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia i powrotu do normalności.

Za 2021 rok prezydenta Elbląga przyznał nagrody dziewięciu laureatom w dziesięciu kategoriach. Oto oni:

 

Przedsiębiorczość i innowacja – Mirosław Markiewicz

Właściciel firmy Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu, którą prowadzi od 1991 roku. A z branżą budowlaną jest związany od 1982 roku. Zrealizował na terenie Elbląga na zlecenie samorządu wiele inwestycji , w ostatnich latach to m.in. przebudowa targowiska miejskiego, hangaru żeglarskiego, rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego czy modernizację parku Dolinka. - W pracy zawodowej wykazuje się ogromnym doświadczeniem inżynierskim, bardzo dobrym zrozumieniem potrzeb inwestorów i przede wszystkim wyjątkową odpowiedzialnością za efekty nowo powstałych lub przebudowywanych obiektów. W okresie swojej ponad trzydziestoletniej działalności Pan Mirosław Markiewicz sukcesywnie rozwijał potencjał firmy dając zatrudnienie wielu elblążanom, w tym zarówno swoim pracownikom, jak też i współpracującym z nim podwykonawcom – brzmi uzasadnienie nagrody.

 

Ochrona Zdrowia - Dział Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

- Praca członków Zespołów Ratownictwa Medycznego od zawsze związana była z podwyższonym ryzykiem. Szczególnego znaczenia nabrało to jednak teraz, gdy na całym świecie trwa walka z koronawirusem, a warunki pracy stały się wyjątkowo trudne. Od początku pandemii schowani w kombinezonach, ukryci pod maskami, stają niejako anonimowo u boku pacjentów, by walczyć o ich życie i zdrowie, niosą pomoc każdemu, kto tego potrzebuje – uzasadniał przyznanie nagrody prezydent Elbląga. - Ich praca, choć wyczerpująca i trudna, jest często niedoceniana, a to właśnie oni w czasie pandemii stanowią oś walki o pacjenta. Wydaje się, że w obecnej sytuacji można postawić tezę, że członkowie Zespołów Ratownictwa Medycznego to współcześni bohaterowie ostatnich miesięcy .

 

Działalność społeczna – Teresa Urban

Teresa Urban po przejściu na emeryturę została wolontariuszem w Banku Żywności, Elbląskim Hospicjum i Uniwersytecie III Wieku. Z czasem została członkiem zarządu Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu oraz asystentem dyrektora tejże placówki. Od roku 2011 pełni społecznie funkcję pełnomocnika ptezydenta Elbląga ds. seniorów, a od 2012 roku przewodniczy Elbląskiej Radzie Seniorów. Obecnie jest także wiceprezesem Banku Żywności w Elblągu oraz członkiem zarządu Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Inicjatorka, realizatorka oraz współrealizatorka wielu programów, akcji, oraz miejskich wydarzeń o charakterze cyklicznym adresowanych do elbląskich seniorów. - Jest osobą niezwykle aktywną i skuteczną w swoim działaniu, pełna empatii i zrozumienia dla osób starszych, przedkłada ich potrzeby nad swoje własne. Niezwykle zaangażowana w rozwój lokalnej polityki senioralnej oraz tworzenie i realizację dokumentów strategicznych – brzmi uzasadnienie przyznania nagrody.

 

Kultura i Sztuka - Centrum Spotkań Europejskich Światowid

- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od lat jest miejscem, gdzie kultura jest zawsze najważniejsza. Nie jest to tylko placówka kultury w nowoczesnym pojęciu, ale też instytucja o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. Ma ogromny wkład w rozwój kultury w Elblągu – brzmi uzasadnienie nagrody, w którym podkreślono zasługi instytucji dla promocji kina, tańca towarzyskiego, zachowania dziedzictwa kulturowego Elbląga i regionu. - Wartym docenienia jest również fakt zakończenia w 2021 r. największej w historii CSE „Światowid” inwestycji, aby widzowie, uczestnicy, odbiorcy oferty instytucji mogli w jeszcze większym stopniu uczestniczyć w życiu kulturalnym. Powyższe sukcesy są potwierdzeniem ogromnego wkładu instytucji w kulturalny dorobek naszego miasta. Centrum Spotkań Europejskim „Światowid” w sposób szczególny swoją bieżącą działalnością służy elblążanom oraz przyczynia się do promocji Elbląga, podnosząc jego autorytet nie tylko w kraju, ale również za granicą.

 

Działalność oświatowa i naukowa - Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu

Szkoła ma bogatą 75-letnią historię, kojarzoną z renomą i wysokim standardem kształcenia. - Zarówno w przeszłości jak i obecnie w szkole pracuje znakomita kadra, która wyniosła doświadczenie z różnych gałęzi gospodarki. W wielu przypadkach są to praktycy-specjaliści przygotowujący młodzież do pracy na stanowiskach, które sami wcześniej piastowali, w tym również absolwenci ZSM. Dzięki bardzo dobrej organizacji i koordynacji procesu nauczania, placówka systematycznie podwyższa jakość świadczonych usług edukacyjnych – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Według ogólnopolskiego Rankingu Techników Perspektywy, szkoła od kilku lat plasuje się wśród najlepszych techników w województwie i kraju. W 2019 roku uzyskała tytuł Brązowej Szkoły, natomiast w latach 2020 i 2021 tytuł Srebrnej Szkoły, co oznacza, że jest w gronie 200 najlepszych techników w Polsce. Od dwóch lat ZSM jest także plasowany wśród sześciu najlepszych techników w województwie.

 

Sport i Turystyka – Robert Karaś

W ostatnich latach pochodzący z Elbląga triathlonista Robert Karaś odniósł wiele spektakularnych sukcesów, przekraczając kolejne granice ludzkich możliwości, stając się dla młodych sportowców przykładem tego, jak wiele może dać systematyczna praca i wytrwałość. Jego sukcesy przyczyniają się do promocji Elbląga na całym świecie.

W 2021 r. do swojej kolekcji sukcesów dołożył kolejne osiągnięcia, m.in. rekord świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Przepłynął 19 km, przejechał 900 km na rowerze i na koniec przebiegł 211 km, a to wszystko w czasie 67 godzin, 58 minut i 1 sekundy.

 

Działalność Ekologiczna – Anna Kamińska

Pani Anna prowadzi Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki, jest prezesem Fundacji „Zwierzętom potrzebie”. - Dla zwierząt poświęciła swoją energię i czas, lecząc i utrzymując je. Ratuje zwierzęta porzucone, skrzywdzone, po wypadkach, polowaniach, ze złych warunków. Praca w ośrodku to praca 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Przyjmowane są tutaj zarówno zwierzęta małe, jak i te największe (od jeży, wiewiórek po wilki czy łosie). Jest to codzienna walka o ich życie, zdrowie, często długotrwała rehabilitacja i w końcu wyczekany powrót do naturalnego środowiska. Mimo że często ośrodkowi brakuje funduszy, nie odmawia nigdy pomocy – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

W 2021 roku z terenu Elbląga ośrodek przyjął 114 ptaków oraz 25 ssaków. Poza miastem współpracuje z okolicznymi gminami, także z takimi służbami, jak: policja, straż miejska, straż pożarna.

 

Kategoria Inne – Gerhard Przybylski

Od 30 lat Gerhard Przybylski jest prezesem elbląskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. - W związku z jego wieloletnim zaangażowaniem na rzecz rozwoju oświaty elbląskiej i szerokim zaangażowaniem społecznym dla mieszkańców Elbląga jako organizacja związkowa OPZZ składamy wniosek o doroczną nagrodę Prezydenta Miasta – napisano we wniosku do prezydenta o przyznanie nagrody.

Gerhard Przybylski pracę zawodową rozpoczął w 1962 roku. Przez większość swojej kariery zawodowej był nauczycielem, otrzymując tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest współtwórcą powstania Salonu Kobiet Twórczych, współzałożycielem Nauczycielskie Centrum Pomocy Rodzinie, które prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli, udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany , m.in. Kawalerkim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (2005) czy Złotym Krzyżem Zasługi (1989 r.) oraz honorowym wyróżnieniem „Za zasługi dla Elbląga” w oświacie (2014 r.).

Jako prezes elbląskiego oddziału ZNP jest „czynnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów oświaty, w tym: analizowanie i opiniowanie nowych rozwiązań systemowych, programów edukacyjnych, organizacji pracy placówek; tworzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli” - czytamy we wniosku.

 

Kategoria inne - Marco Cocchieri

Marco Cocchieri jest właścicielem restauracji Amore Mio. - W sposób bezsprzeczny pobudza do życia elbląskie Stare Miasto. Jego działania wpisują się w działalność kulturalną Elbląga w okresie letnim poprzez organizacje koncertów w obrębie lokali gastronomicznych znajdujących się przy Bramie Targowej – brzmi uzasadnienie Nagrody Prezydenta.

 

Nagroda honorowa – Edward Parzych

Edward Parzych jest elbląskim przedsiębiorcą, którego jedną z pasji jest sport. - W młodości trenował kajakarstwo, a olbrzymia sympatia do tej dyscypliny pozostała mu do dzisiaj. Od wielu lat finansowo wspiera rozwój elbląskiego kajakarstwa, od 2019 r. stał się tytularnym sponsorem Uczniowskiego Klubu Sportowego Silvant Kajak Elbląg. Dzięki jego finansowemu zaangażowaniu elbląskie kajakarstwo prezentuje coraz wyższy poziom, a wielu młodych ludzi może realizować swoje sportowe pasje i czyni stałe postępy – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

W latach 2016-2021 elbląscy kajakarze zdobyli ponad 160 medali na mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych, reprezentowali także Polskę i Elbląg na mistrzostwach Europy i świata. - Te sukcesy, jak sami podkreślają, nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie Edwarda Parzycha – czytamy we wniosku o przyznanie nagrody.

Edward Parzych jest również znanym w Polsce i za granicą kolekcjonerem dawnego rzemiosła i sztuki. Od wielu lat chętnie udostępnia swoje zbiory na wystawy organizowane przez muzea. Jego zasługi w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego doceniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w 2007 r. przyznało mu odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś w 2015 srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.

W lutym 2019 r. Edward Parzych udostępnił nieodpłatnie najcenniejsze eksponaty z jego kolekcji i sfinansował organizację wystawy w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. - Od wernisażu wystawa jest sukcesywnie uzupełniana o nowe zabytki, które budzą duże zainteresowanie zarówno wśród muzealników i historyków sztuki jak i są podziwiane przez gości elbląskiego Muzeum – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

 

 

Galę wręczenia Nagród Prezydenta uświetnił koncert w wykonaniu Karoliny Leszko, wokalistki i uczestniczki programów The Voice of Poland i Must Be The Music oraz Marcina Jajkiewicza, wokalisty jazzowego. W towarzystwie muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka wykonali polskie i światowe przeboje lat 20 i 30.

Powtórkę z gali wręczenia nagród oraz koncertu obejrzeć będzie można w niedzielę 9 stycznia o godz. 16 na antenie telewizji Truso TV (sieć Vectra), a także w mediach społecznościowych Miasta Elbląg i Truso TV.

red.

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama