UWAGA!

Pierwszy krok w dorosłe życie

2009-07-25
Aktualizowany 2009-07-28 14:15
Pierwszy  krok  w  dorosłe życie
Fot. TPD Elbląg.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu podsumowało realizację projektu „Akademia Dorosłości”. Zobacz fotoreportaż.

Projekt „Akademia Dorosłości” realizowany był przez TPD w Elblągu od września 2008 roku. Do czerwca tego roku odbywały się zajęcia dla uczestników projektu. Skierowano je do usamodzielniających się wychowanków Pogotowia Opiekuńczego z Elbląga, domów dziecka z Marwicy, Fromborka i Szymonowa, a także elbląskich rodzin zastępczych. W projekcie udział wzięły łącznie 34 osoby w wieku od 15 do 18 lat.
       - Zasadniczym celem tego projektu było wsparcie wychowanków domów dziecka i innych form opieki zastępczej w procesie usamodzielniania się poprzez ich aktywizację społeczno – zawodową – wyjaśnia Łukasz Dembiński, dyrektor biura TPD w Elblągu. Projekt przygotowany został po to, by pomóc tej młodzieży wejść w dorosłe życie. Przygotowaliśmy więc takie zajęcia, na których rozwijaliśmy umiejętności psychologiczno – społeczne młodzieży, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym. Zadbaliśmy również o rozwój ich umiejętności i zainteresowań zawodowych – dodaje.
       W ramach projektu przez 10 miesięcy zrealizowano ponad 450 godzin zajęć. Odbyły się warsztaty psychologiczno – społeczne, warsztaty z doradztwa zawodowego i poruszania się po rynku pracy, zajęcia z języka angielskiego i informatyki. Każdy uczestnik ukończył również wybrany kurs zawodowy: kosmetyczny, opiekunki do dziecka lub mechanika pojazdów samochodowych. Nie zabrakło również atrakcji kulturalno – rekreacyjnych, takich jak wyjścia do kina i teatru, dyskoteki, ogniska.
       Jak mówi Anna Dmitrzak–Stefańska, koordynator projektu, trudno w tej chwili mówić o trwałych rezultatach projektu. To życie tych młodych ludzi pokaże, w jaki sposób wykorzystają oni wiedzę, umiejętności i doświadczenia wyniesione z Akademii Dorosłości. Obecnie możemy stwierdzić, że ewaluacja projektu wykazała znaczny wzrost dojrzałości uczestników projektu i wykształcenie ich konkretnych umiejętności. Nas najbardziej cieszy to, że wzrosło ich poczucie własnej wartości i z większym optymizmem i odpowiedzialnością patrzą oni w przyszłość.
       - Badanie ankietowe uczestników przeprowadzone na zakończenie projektu wskazuje, że obniżył się u nich poziom takich cech jak poczucie osamotnienia, obojętności – mówi Beata Wrzosek, ewaluator projektu. Jednocześnie uczestnicy deklarują, że po udziale w projekcie są znacznie bardziej bezpośredni, pracowici, komunikatywni i zorganizowani. Projekt wywarł największy wpływ na takie obszary ich życia jak: kontakty z rówieśnikami, wiedza i umiejętności zawodowe, nowe idee i pomysły, wybór kierunku dalszego kształcenia, pewność siebie, kontakty z dorosłymi, wybór zawodu i wartość na rynku pracy. Najlepszą pointą tego projektu jest zdanie jednego z uczestników: „Projekt nie zmienił mojego życia, ale zmienił podejście do życia”.
      
       Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość przyznanego dofinansowania to aż 274029,72 złotych, a koszt przypadający na jednego uczestnika wyniósł 9134,32 zł.

      

 


      
       --------------------- Artykuł sponsorowany -------------------------

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej