UWAGA!

Szkoła, jakiej nie znacie

2015-06-28
18:00
 

W tej placówce dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale uczą się szacunku i otwartości na drugiego człowieka. To miejsce, gdzie zwraca się uwagę na każdego, a uczniowie nie są zbiorem, a grupą jednostek. W Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich każdy czuje się bezpiecznie.

Z zasadami, z empatią
       Jej misją jest wspieranie rodziny, działalność opiekuńczo- wychowawcza, a także działanie przeciw wykluczeniu społecznemu. To zespół szkół, który stawia na promocję zdrowia, upowszechnienie sportu, działalność proekologiczną i kulturową oraz naukę języków obcych. Uwrażliwia społecznie poprzez promocję wolontariatu czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Promuje również postawy patriotyczne – dzieci od początku uczestniczą w miejskich obchodach różnych wydarzeń historycznych. To właśnie tutaj ci, którzy mają kłopoty nie są pozostawieni sami sobie – szkoła pomaga uczniom oraz ich rodzicom. Nauka odbywa się w małych oddziałach, które sprzyjają indywidualizacji pracy - w minionym roku szkolnym klasy w Szkole Podstawowej składały się przeciętnie z siedmiu uczniów, natomiast w Gimnazjum z 10.
       Za całokształt działalności Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w 2000 r. otrzymało nagrodę premiera Pro Publico Bono w dziedzinie edukacji.
      
       Nauka i zabawa to dobra podstawa
       Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich daje możliwość nauki czterech języków. Dzieci, jako język wiodący, mogą wybrać angielski albo niemiecki. Dodatkowo mogą uczyć się języka rosyjskiego, a od września tego roku wprowadzony zostanie język hiszpański. W szkole podstawowej nauczany jest język angielski, dodatkowo oferowany jest język hiszpański. Szkoła istnieje od dwóch lat, a jej uczniowie już mogą poszczycić się sukcesami w konkursach międzyszkolnych. 
       Gimnazjaliści będą uczyć się również podstaw ekonomii w języku angielskim i niemieckim, grafiki komputerowej w ramach zajęć technicznych oraz filozofii, która prowadzi do dobrych wartości życia.
       W ciągu roku szkolnego uczniowie uczestniczą w piknikach naukowych, gdzie w praktyce poznają tajniki chemii i fizyki. Są wycieczki edukacyjne czy rekolekcje, a zajęcia sportowe odbywają się na hali sportowej i na basenie. Dodatkowo zwiększona została ilość godzin zajęć wychowania fizycznego na trening piłki nożnej. Szkoła pomaga słabszym uczniom w ramach zajęć wyrównawczych i oferuje opiekę świetlicową, a uczniom trzeciej klasy gimnazjum zapewnia zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.
       nie tylko wdraża ministerialny program dydaktyczny, ale zachęca uczniów do rozwoju. Mogą oni korzystać z różnorodnych kół zainteresowań – w tym roku wprowadzono koło szachowe, filmowe, plastyczne czy historyczne. Chętni mogą uczyć się wokalu i gry na gitarze.

 

 Miejsce to stawia również na zabawę, która jest integralną częścią dzieciństwa. Odbywają się zabawy karnawałowe czy dyskoteki. Placówka oferuje również możliwość wyjazdu na wakacje, które organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
       W szkole podstawowej są także oddziały przedszkolne dla dzieci trzy- i czteroletnich oraz pięcio- i sześcioletnich. W każdym z tych oddziałów jest nauka języka angielskiego, rytmiki i religii. Oddział przedszkolny jest czynny codziennie, od godz. 6.30 do godz. 16.30.
      
       Nie musisz płacić za dobre wychowanie
       Nauka we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Elblągu, jak również w oddziale przedszkolnym i w „zerówce” jest bezpłatna. Najlepsi uczniowie mogą otrzymać stypendium naukowe w wysokości 100 zł miesięcznie, a dzieciom dojeżdżającym z wybranych miejscowości z okolic Elbląga zapewniany jest bezpłatny dowóz autobusem szkolnym.
       Właśnie trwa rekrutacja do Publicznego Gimnazjum oraz Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Elblągu do oddziału przedszkolnego, "zerówki", klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum. Istnieje także możliwość zapisania dziecka do klas programowo wyższych.
       Zainteresowany? Zainteresowana? Sprawdź szczegóły na stronie internetowej.
      
      

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
       Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
       w Elblągu

       ul. Saperów 14 c
       82-300 Elbląg
      
       tel. stacjonarny/faks 55 649 12 75
       tel. komórkowy – + 48 512 581 255
      
e-mail: spsk.elblag@gmail.com
      
      
----------Art. sponsorowany---------
      
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej