UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2009 rok

Elbląg, Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2009 rok

Rodzicu, przed wypełnieniem rocznego zeznania podatkowego zapoznaj się z tą informacją Urzędu Skarbowego.

1. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych
       2. Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom na każde dziecko w stosunku, do którego w roku podatkowym:
       - wykonywał władzę rodzicielską,
       - pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
       - sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
      
       3. Ulga przysługuje na dzieci:
       - małoletnie,
       - bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
       - do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub 19-procentowym podatkiem ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej z wyjątkiem renty rodzinnej (w 2009 r. kwota ta wynosi 3088,68 zł).
      
       4. W rozliczeniu za 2009 rok wysokość ulgi w skali roku na jedno dziecko wynosi 1.112,04 zł. , miesięcznie 92,67 zł.
       Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc, w którym status prawny dziecka spełnia podstawowe wymogi - małoletność, pozostawanie pod opieką itp. Nawet gdy trwa to jeden dzień (dziecko urodziło się 31-ego albo 2-ego osiągnęło pełnoletność), to ulga przysługuje w pełnej kwocie miesięcznej.
       Odliczenie dotyczy obojga rodziców. Kwotę ulgi może odliczyć jedno z rodziców, albo oboje, w dowolnym podziale (decydują małżonkowie).
       W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi (92,67 zł) za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
       5. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
       - na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
       - wstąpiło w związek małżeński.
      
       6. Kto nie skorzysta z ulgi:
       Z ulgi nie skorzystają podatnicy, których dzieci :
       - korzystają z uproszczonych form opodatkowania tj. ryczałtu, karty podatkowej, opłacają podatek liniowy lub podatek tonażowy.
       Ponadto z ulgi nie skorzystają osoby fizyczne, które są opodatkowane (wyłącznie):
       • podatkiem liniowym 19%
       • ryczałtem ewidencjonowanym
       • kartą podatkową
       • podatkiem tonażowym.
       .WAŻNE!
       • W sytuacji, gdy wyliczony podatek pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne jest niższy niż wysokość przysługującego odliczenia – wysokość ulgi będzie odliczana tylko do tej wysokości. Jeżeli przysługująca kwota limitu jest wyższa niż wysokość należnego podatku, nadwyżka ulgi na dzieci nie przechodzi na następny rok podatkowy. Ulgę można uwzględnić, tylko w rozliczeniu podatkowym za dany rok.
       • W załączniku PIT/O należy wypełnić blok E, czyli podać:
       - liczbę dzieci
       - numer (y) PESEL dziecka lub jego (ich) imię, nazwisko i datę urodzenia
       - zaznaczyć miesiące za które przysługuje odliczenie.
      
Aneta Szyc, Urząd Skarbowy w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Rozumiem, że w swietle skomplikowanych przepisów tatusiowie którzy płacą alimenty nie są uprawnieni do ulgi prorodzinnej ?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0 0
    Hero(2010-02-11)
Reklama