UWAGA!

Wybory samorządowe

Andrzej Lemanowicz
Andrzej Lemanowicz

Zbliżają się wybory samorządowe. Postanowiłam porozmawiać z ludźmi, którzy 4 lata temu kandydowali do samorządu jako osoby „mało znane” w swoim środowisku. Taką osobą był Andrzej Lemanowicz – obecny burmistrz Tolkmicka. Mieszkańcy gminy obdarzyli go wielkim zaufaniem i od 2006 r. został włodarzem jednej z najładniejszych gmin nad Zalewem Wiślanym.

Panie Burmistrzu jak minęły te cztery lata, co z obietnic wyborczych udało się Panu zrealizować?
       Andrzej Lemanowicz: Był to okres bardzo pracowity, ale jednocześnie dający wiele satysfakcji i zadowolenia. Jako priorytet postawiłem sobie zmniejszenie zadłużenia naszej gminy. Dzięki moim konsekwentnym działaniom stan zadłużenia gminy został obniżony z 41, 61proc. na 13,61procent. To jest nasz wspólny, Rady Miejskiej i mój sukces. W ciągu tych czterech lat udało nam się dokonać wielu rzeczy. Na przykład w zakresie gospodarczym wykonano przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Tolkmicku, kanalizację sanitarną w miejscowości Bogdaniec i Pęklewo, a obecnie realizowana jest budowa systemu kanalizacji w Kamionku Wielkim i Łęczu do Pagórek. Wykonano elewację budynku Ośrodka Zdrowia w Tolkmicku, elewację i remont budynków Biblioteki oraz Domu Kultury w Tolkmicku, zaadaptowano część budynku hotelowego przy ul. Szpitalnej w Tolkmicku na jadłodajnię miejską. Przeprowadzono remonty placówek oświatowych, założono monitoring w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Tolkmicku. Wyremontowano świetlice wiejskie w Pogrodziu, Kadynach, Łęczu i Suchaczu. Obecnie rozbudowywana jest świetlica i cały kompleks wokół niej w Kamionku Wielkim.
       Przebudowano drogi gminne w Kadynach, Janówku, Suchaczu, w trakcie ulica Parkowa w Tolkmicku, ponadto remontowano drogi w Kamionku Wielkim, Pęklewie, Nadbrzeżu, Przybyłowie, Łęczu i Pagórkach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dokonano remontu kapitalnego drogi wraz z chodnikami i zajazdami na odcinku Bodaniec – Łęcze – Pagórki do Ogrodnik przy współudziale Starostwa Powiatowego w Elblągu. Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe w miejscowości Kadyny, Tolkmicko, Kamionek Wielki, Wodynia, Janówek i Pagórki. Urządzono place zabaw dla dzieci, a w trakcie jest budowa boiska „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”, Zakupiono samochody dla Urzędu Tolkmicko, Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz pojazd do przewozu uczniów niepełnosprawnych. To tylko niektóre nasze dokonania.
      
       W Pana programie wyborczym znalazły się sprawy związane z turystyką i promocją regionu. W jaki sposób próbuje Pan wypromować swoją gminę, zachęcić innych do przyjazdu nad Zalew Wiślany?
       - Gmina Tolkmicko nie posiada rozwiniętego przemysłu, naszym skarbem jest przyroda i bogactwo Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Dlatego w dużej mierze postawiliśmy na rozwój turystyki, co może dać miejsca pracy oraz spowodować, że podniesie się status majątkowy naszych mieszkańców.
       W tym celu od 2007 roku organizujemy Regaty Żeglarskie na Zalewie Wiślanym o puchar Burmistrza Tolkmicka. W latach 2008 i 2009 zorganizowano także regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych. Oznakowano Szlak Kopernikowski na terenie naszej gminy, w trakcie realizacji znajduje się organizacja ścieżek rowerowych i pieszych szlaków turystycznych. Uruchomiono z udziałem trzech gmin nadzalewowych trasę kolejową na sezon letni wraz z połączeniem wodnym statkiem do Krynicy Morskiej. Od dwóch lat organizujemy w Tolkmicku Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
       Nawiązaliśmy współpracę z gminą Heringsdorf w Niemczech. Wspólnie zrealizowaliśmy projekt współpracy społeczności lokalnej oraz wydano pozycję książkową „Poznanie – Partnerska Przyszłość Heringsdorfu i Tolkmicka”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wiele z tych rzeczy byłoby niemożliwe gdyby nie ścisła współpraca społeczeństwa z władzami gminy. Staraliśmy się rozbudzić inicjatywy społeczne wśród mieszkańców miasta i gminy poprzez realizację Programu Integracji Społecznej pozyskując środki pozabudżetowe w kwocie ponad 300 tys. zł. czy tez innego programu „Na królewskim szlaku - w stronę wsi tematycznej”.
       Powołano Lokalną Grupę Działania „Wysoczyzna Elbląska” oraz Lokalną Grupę Rybacką „Zalew Wiślany”, utworzono Klub Integracji Społecznej. Powstały nowe stowarzyszenia w Łęczu, Kadynach, Tolkmicku i Kamionku Wielkim. Wszyscy staramy się pozyskiwać środki na rozwój naszej „Małej Ojczyzny”. Łącznie pozyskaliśmy ponad 10,5 mln.zł środków pozabudżetowych.
      
       W zbliżających się wyborach kandyduje Pan na stanowisko burmistrza. Jakie będą Pana priorytety, na czym będzie się Pan szczególnie koncentrował?
       - Gmina odzyskała z Urzędu Morskiego podatek z lat 2005-2006 za grunty zajęte pod wodami Zalewu Wiślanego w kwocie 51 mln. płatne ratami. Wspólnie w Radą Miejską planuję w nowej kadencji wydatkować tę kwotę głównie na inwestycje w mieście i gminie. Posiadając zabezpieczone tak znaczne środki finansowe planuję pozyskać dodatkowe pozabudżetowe pieniądze. Wspólnie z Radą Miejską chciałbym: dokończyć skanalizowanie i zwodociągowanie gminy, wybudować budynek z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi, zagospodarować nabrzeże zachodnie portu w Tolkmicku, budować kolejne obiekty sportowe na terenie gminy, zmodernizować oświetlenie uliczne i drogowe. Chciałbym utworzyć specjalny program remontów dróg gminnych i wiejskich tzw. „burmistrzówki” a w każdym roku budżetowym przeznaczyć na ten cel 1 mln.zł. Dokonać rewitalizacji centrum Tolkmicka i dróg przyległych, utworzyć nowy szlak komunikacyjny Tolkmicko.
      
       Krynica Morska (przeprawa promowa). Planuję utworzenie kąpieliska miejskiego, termomodernizację budynków oświatowych gminy Tolkmicko, oraz dalszą estetyzację gminy. To tylko niektóre punkty z mojego programu, który chciałbym zrealizować wspólnie z mieszkańcami gminy.
       - Życzę by społeczność gminy Tolkmicko zechciała wspólnie z Panem realizować ten program dając szansę rozwoju swojego regionu.
      
      
KWW „Stawiamy na rozwój Gminy”.
      
       ---------------------- Ogłoszenie płatne ---------------------

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)