UWAGA!

Zmiany w pozyskiwaniu funduszy europejskich – będzie łatwiej!

2017-09-04
Aktualizowany 2017-09-06 18:00
 

Ten rok przyniósł wiele zmian, dzięki którym proces związany z uzyskaniem dotacji unijnych stał się prostszy. Pakiet rozwiązań, który wszedł w życie sprawił, że korzystanie z funduszy UE jest bardziej przystępne i przyjazne, zwłaszcza dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Zmiany dotyczą procesu aplikacyjnego, oceny projektów i ich rozliczenia. Przepisy będą również bardziej przychylne w procedurze odwoławczej a także kontroli Instytucji Zarządzających.

W najbliższym czasie planowanych jest kilkanaście konkursów. Oto kilka najciekawszych:     
      
       – uzbrojenie terenów inwestycyjnych – to konkurs dla tych, którzy planują budowę/rozbudowę firmy, Często wiąże się to z wysokimi nakładami na budowę infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej, wewnętrznej infrastruktury drogowej. Koszty uzbrojenia terenu mogą być sfinansowane dotacją w 50%.
      
       - wzmocnienie marki firmy - konkurs „Wzór na konkurencję” to szansa dla firm z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
       Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na opracowanie rekomendacji rozwoju firmy czyli strategii wzorniczej, a następnie na jej wdrożenie m.in. poprzez zakup środków trwałych, maszyn urządzeń czy linii technologicznych. Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych, max. 3 mln zł.
       W poprzednich konkursach wsparcie uzyskały projekty m.in. z branży budowlanej, spożywczej, meblarskiej, metalurgicznej, maszynowej, tekstylnej, produkcji oprogramowania, opakowań, szkła i ceramiki, jak również usług finansowych, informatycznych, reklamowych czy doradztwa w zakresie produkcji roślinnej.
      
       -  wykorzystanie odnawialnej energii (OZE) – to jeden z bardzo popularnych konkursów wśród przedsiębiorców. W ramach dotacji można sfinansować zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła tj. systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne. Inwestycja w OZE pozwala znacząco ograniczyć koszty działalności gospodarczej. Dzięki wysokiemu dofinansowaniu – do 85% wartości nakładów - inwestycja zwraca się w ciągu kilku lat, a przez kolejne przedsiębiorstwo korzysta z darmowej energii.
            
       Przedsiębiorcy mogą także uzyskać znaczące dofinansowanie na szereg innych działań prorozwojowych, takich jak: szkolenia, udział w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych – ok. 50-80% kosztów, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych – do 70% dofinansowania czy wdrożenie nowych technologii - również do 70%.

 


       Niewątpliwie kluczem do sukcesu jest dobrze opracowany wniosek i dokumentacja aplikacyjna. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy doradzą, przygotują dokumentację i będą czuwać nad procesem oceny wniosku.
      
       Jeśli zatem planują Państwo w najbliższym czasie aplikować o dotacje unijne na rozwój swojego biznesu zapraszamy na konsultacje i szczegółowe omówienie możliwości pozyskania dofinansowania.
      
      

MK Doradcy Sp. z.o.o.
       ul. Płk Dąbka 138/6
      
       e-mail: biuro@mkdoradcy.pl
       Tel: 55 230 45 45
      
       www.mkdoradcy.pl
      
      
------Art. sponsorowany-----
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej