UWAGA!

Obwodnica Jegłownika nie przy torach. Dlaczego?

 Elbląg, Obwodnica Jegłownika nie przy torach. Dlaczego?
fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wybudować tzw. „obwodnicę Jegłownika“. Podczas zebrania wiejskiego w Jegłowniku drogowcy przedstawili trzy warianty przebiegu drogi. Mieszkańcy pytali o czwarty - wzdłuż torów kolejowych w Gronowie Elbląskim. Dlaczego on nie powstanie?

O zebraniu wiejskim ws. „obwodnicy Jegłownika“ pisaliśmy tutaj. Mieszkańcy wsi zgłaszali propozycję budowy drogi w tzw. „czwartym wariancie“ wzdłuż torów kolejowych na trasie Elbląg - Malbork. Propozycja ta nie była opracowywana i przedstawiona wśród trzech wariantów prezentowanych przez drogowców.

Uczestnicy zebrania zwrócili uwagę na fakt, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren wzdłuż torów jest przeznaczony pod budowę drogi. Mimo to ten wariant nie znalazł się wśród propozycji przedstawionych na zebraniu wiejskim. Dlaczego?

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie z dnia 24.08.2001 r. (MPZP) przewiduje rezerwę pod nowy przebieg drogi krajowej nr 22, dla której założono docelowo klasę techniczną S (droga ekspresowa), a tymczasową jako GP (główna ruchu przyśpieszonego). Jednak obecne plany rozwoju sieci drogowej w Polsce nie przewidują budowy nowej drogi krajowej nr 22 klasy S na odcinku Fiszewo - Elbląg. Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych wskazuje docelowy przebieg drogi S22 jedynie na odcinku S7 (Elbląg) – Grzechotki – granica państwa (Kaliningrad). Wariant wzdłuż torów kolejowych na odcinku Elbląg-Malbork, ustalony w MPZP, nie został opracowany, gdyż wykracza poza zakres inwestycji przewidziany w zatwierdzonym Programie Inwestycji dla budowy obwodnicy Jegłownika - wyjaśnia Karol Głębocki, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA. - Przedmiotowy wariant nie wpisuje się w pojęcie obwodnicy Jegłownika, gdyż stanowi on zupełnie nowy przebieg drogi, w założeniu o parametrach drogi ekspresowej. Ponadto założenia MPZP ingerują w obszar sąsiednich gmin, oraz województwa pomorskiego, co znacznie wykracza poza Program Inwestycji dot. obwodnicy Jegłownika. Należy podkreślić, iż MPZP określa przebieg nowej drogi na długości około 15 km, podczas gdy inwestycja dot. obwodnicy Jegłownika zakłada realizację nowego śladu o długości około 5,5 km.

Przyczyn pominięcia wariantu „gronowskiego“ jest więcej, zaczynając od pieniędzy... - Koszt realizacji nowego przebiegu DK22 w sąsiedztwie linii kolejowej, znacznie przekroczyłby koszt realizacji inwestycji uzgodniony przez ministra infrastruktury. - informuje Karol Głębocki.

Trzeba jednak zauważyć, że nieznane do końca są też koszty budowy obwodnicy w którymś z zaprezentowanych trzech wariantów. - Obecnie jesteśmy na zbyt wczesnym etapie prac projektowych, aby określić koszty wariantów. Koszty finansowe przedstawionych wariantów zostaną określone w opracowywanym obecnie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym etap I, którego zakończenie planowane jest w I kwartale 2023 r - wyjaśnia rzecznik.

 

Ekologia

Ważną sprawą są też kwestie ekologiczne. Drogowcy zwracają uwagę na utrudnienia w migracji zwierząt w przypadku budowy drogi w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.

- Realizacja nowej drogi w bliskim sąsiedztwie istniejącej linii kolejowej nr 204 powoduje ryzyko wystąpienia oddziaływania skumulowanego infrastruktury kolejowej i drogowej. Zdecydowanie pogorszy się klimat akustyczny dla mieszkańców miejscowości Fiszewo oraz Gronowo Elbląskie z uwagi na bardzo bliską lokalizację tych miejscowości do obydwu budowli. Ponadto wykonanie nowej drogi wzdłuż linii kolejowej spowoduje efekt dodatkowej bariery dla migracji zwierząt. W tym przypadku byłoby to bardzo niekorzystne z uwagi na występowanie dwóch równoległych barier (nasyp kolejowy + nasyp drogowy), zatem zwierzęta po przekroczeniu linii kolejowej znalazłby się przed kolejną barierą w postaci nasypu drogowego. Mogłoby to spowodować u nich dezorientację, co przyczyniłoby się do wzrostu wypadków z ruchem kolejowym i drogowym. Aby tego uniknąć, należałoby zastosować szereg przejść górnych nad drogą oraz linią kolejową, co przyczyniłoby się do wzrostu kosztów inwestycji - informuje Karol Głębocki.

Ponadto w przypadku wariantu przy torach kolejowych konieczne byłoby wyburzanie istniejących budynków - takiego zagrożenia, zdaniem GDDKiA, nie ma w trzech zaprezentowanych na zebraniu wiejskim propozycjach. Wariant „kolejowy“ nie ma też przewagi w postaci „lepszego“ do budowy drogi gruntu.

- Warunki podłoża w obszarze zarezerwowanym w MPZP pod nowy przebieg DK22 nie są bardziej korzystne od warunków występujących pod przebiegami analizowanych wariantów obwodnicy Jegłownika. Na całym odcinku od Jegłownika do linii kolejowej warunki gruntowo-wodne są podobne. Bez względu na to w jakim miejscu będzie poprowadzona droga krajowa między Jegłownikiem a linią kolejową, konieczne będzie kosztowne wzmocnienie podłoża - wyjaśnia rzecznik.

Drogowcy zwrócili też uwagę na zagrożenia, które mogą wyniknąć w trakcie budowy obwodnicy przy torach kolejowych. - Trudno jest określić jaki będzie wpływ drgań powstałych w czasie budowy (praca ciężkiego sprzętu budowlanego, głębokie wymiany gruntu, budowa korpusu drogi) lub eksploatacji drogi krajowej (związanych z ruchem drogowym) na istniejącą linię kolejową nr 204. Została ona posadowiona na terenie Żuław Wiślanych ponad 100 lat temu i należy uwzględnić jako wysokie ryzyko możliwość negatywnego wpływu ww. drgań na podłoże znajdujące się pod budowlą kolejową. Budowa drogi wymagałaby zabezpieczenia korpusu kolejowego przed utratą stateczności poprzez wykonanie zabezpieczających ścianek stalowych na całej długości inwestycji, co wymaga dużych środków finansowych - informuje Karol Głębocki.

 

Dlaczego nie po północnej stronie?

Co w takim razie z koncepcją budowy obwodnicy po północnej stronie wsi? I takie propozycje padały na zebraniu wiejskim. Zdaniem GDDKiA ten wariant będzie droższy i trudniejszy do realizacji.

- Z uwagi na budowę geologiczną omawianego obszaru Żuław Elbląskich prowadzenie drogi nr 22 po północnej stronie miejscowości Jegłownik jest niezasadne. Na północ od Jegłownika, bezpośrednio poza granicami zabudowy, zalega wielometrowy pakiet gruntów organicznych, którego miąższość rośnie znacząco w kierunku północnym. Natomiast po południowej stronie Jegłownika miąższość gruntów organicznych jest względnie mniejsza, co wiąże się lokalną kulminacją nośnych gruntów morenowych zalegających pod osadami organicznymi. W związku z powyższym część planowanego, południowego obejścia, biegnie bezpośrednio po nośnych gruntach mineralnych. Ponadto po południowej stronie Jegłownika miąższość gruntów organicznych wzrasta stopniowo w miarę oddalania się od zabudowań. Po północnej stronie miejscowości znajduje się również znacznie większa liczba głównych kanałów melioracyjnych, co wpłynie na większą ilość obiektów inżynierskich w tym wariancie i w konsekwencji znaczny wzrost kosztu inwestycji. Istnieje również ryzyko kolizji przebiegu trasy z zakładem produkcyjnym oraz z terenami przewidzianymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy jako tereny pod rozwój turystyki w oparciu o walory środowiska rzeki Nogat - wyjaśnia rzecznik.

Przetarg na budowę drogi (w jednym z trzech zaproponowanych wariantów) na zostać ogłoszony w 2025 r. Do 15 lipca mieszkańcy mogli przesyłać swoje uwagi do planowanych wariantów drogi.

SM
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama