UWAGA!

Jak nas widzą, jak się widzimy?

Już jutro (24 września) w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida rozpocznie się IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze pod hasłem „Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje”. Przed uczestnikami Forum trzy dni wypełnione refleksją nad wizerunkiem Polski i Polaka. Tegoroczne Forum jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2008 roku cyklu konferencji kulturoznawczych. W latach poprzednich zajmowaliśmy się zjawiskiem: „obciachu” (2008), „codzienności” (2010) i „nadmiaru” (2012). Tematem, nad którym pochylimy się podczas tegorocznego Forum jest wizerunek Polski i Polaka.

Na pytanie o to „Jak nas widzą, ja się widzimy?” spróbujemy odpowiedzieć, analizując różne punkty widzenia i wizje. Będziemy również przyglądać się wizerunkowi Polski i Polaka ”z oddali” – stąd udział w Forum zagranicznych korespondentów i pracowników stacji naukowych PAN za granicą. Zastanowimy się też, jak ten wizerunek zmieniał się w różnych okresach historycznych. Wśród poruszanych tematów będą stosunki z sąsiadami, polska seksualność, gościnność, tolerancja, narodowa tożsamość, wzorce patriotyzmu, zagadnienia związane z językiem, Internetem, a nawet modą. Widzenie historyków skonfrontowane zostanie z widzeniem dziennikarzy, socjologów, językoznawców, pisarzy i publicystów. Forum stanowić będzie rodzaj „bilansu”, podsumowującego 25 lat odzyskanej wolności.
      
       Forum towarzyszą wydarzenia artystyczne: wystawa „Polacy. Uchwyceni/Zatrzymani”, (Galeria EL), koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia (Ratusz Staromiejski), a także dwie wystawy outdoorowe prezentowane przed budynkiem Biblioteki Elbląskiej na ul. św. Ducha: „Aktorzy i widzowie spektaklu ożywionej historii” – fotografie wykonane w ramach projektu: „Grupy odtworzeniowe. Rekonstrukcja dziedzictwa i kultura w działaniu” oraz „Polacy. Uchwyceni/Zatrzymani” (dopełnienie wystawy prezentowanej w Galerii EL).
       Forum można również śledzić poprzez streaming online za pośrednictwem stron internetowych: Biblioteki Elbląskiej, Narodowego Centrum Kultury oraz Tygodnika POLITYKA.
      

 


       Program:
       I dzień Forum 24.09.2014 r. (środa) „Wyobrażenia przeszłości”
       12.00 - 12.15 uroczyste rozpoczęcie Forum:
       Jerzy Wilk Prezydent Miasta Elbląga, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)
       12.15 - 13.00 wykład inauguracyjny: „Ponowoczesne ramy zbiorowych tożsamości”
       dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ
       13.00 - 13.30 dyskusja i przerwa kawowa
       13.30 - 16.00 sesja referatowa „Polska z oddali”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK
       13.30 - 14.00 referat pt. „ Brytyjczycy a Polacy. Jak kształtował się obraz Polski w
       Wielkiej Brytanii od Churchilla do Camerona”: dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG
       14.00 - 14.30 referat pt. „Polska widziana z rosyjskiej oddali”: dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (Kraków)
       14.30 - 15.00 referat pt. „Od „polnische Wirtschaft” do polskiej gospodarności – ewolucja stereotypów Polski i Polaków w Niemczech od wczesnej epoki nowożytnej do współczesności”: dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM (CBH PAN)
       15.00 - 15.30 referat pt. „Polska-Włochy. Daleko czy blisko? Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Uwarunkowania historyczne i współczesne, kierunki ewolucji”: dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK
       15.30 - 16.00 dyskusja
       16.00 - 17.00 przerwa
       17.00 - 19.00 Debata: „Tolerancja, honor, gościnność i inne mity polskie”
       otwarcie debaty: Krzysztof Dudek (Dyrektor Narodowego Centrum Kultury)
       prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW)
       uczestnicy: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN); prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW); dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW; dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK
       19.30 wystawa „Polacy. Uchwyceni/Zatrzymani” – oprowadzanie kuratorskie
       referat pt. „Polska, Polacy, Polonia – ambiwalencja uczuć oraz postaw artystów emigrantów w stosunku do kraju pochodzenia”: dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ)
       miejsce: Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
      
       II dzień Forum 25.09.2014 r. (czwartek) „Wizerunki teraźniejszości”

       9.30 - 12.30 sesja referatowa „Współczesne społeczeństwo polskie: codzienność i odświętność”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Dyrektor Instytutu Socjologii UMK w Toruniu)
       9.30 - 10.00 referat pt. „Neoliberalne oswajanie rasizmu – iluzje polskie”: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta (SWPS)
       10.00 - 10.30 referat pt. „Spory polskie. Po co nam wojna kulturowa”: dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN
       10.30 - 11.00 referat pt. „Sprawa chłopska w kręgu polskich „przeklętych problemów””: prof. dr hab. Roch Sulima (UW)
       11.00 - 11.30 referat pt. „Codzienne i odświętne obyczaje, tradycje i przemiany”: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
       11.30 - 12.00 „Społeczeństwo bez właściwości”: prof. dr hab. Mirosława Marody (UW, PAN)
       12.00 - 12.30 dyskusja
       12.30 - 13.00 przerwa kawowa
       13.00 - 15.30 sesja referatowa „Polska i Polacy we współczesnej literaturze”,
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
       13.00 - 13.30 referat pt. „Oś północ – południe. Kilka uwag na temat mapy afektywnej i nowej trajektorii polskiej tożsamości”: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
       13.30 - 14.00 referat: Ziemowit Szczerek
       14.00 - 14.30 referat pt. „Płynna Polskość. Obraz współczesnej Polski i Polaków w angielskich przykładach literatury polskiej”: Thomas Anessi, M.Phil. (UAM)
       14.30 - 15.00 referat pt. „Dwa wieki antypatii polsko-czeskich”: Antoni Kroh (pisarz)
       15.00 - 15.30 dyskusja
       15.30 - 17.00 przerwa
       17.00 - 19.00 Debata: „Jak nas piszą?” (zagraniczni dziennikarze piszący o Polsce i Polakach)
       otwarcie debaty: Jerzy Baczyński (Redaktor Naczelny Tygodnika POLITYKA)
       prowadzący: red. Marek Ostrowski
       uczestnicy: Jan Cieński „Financial Times” (korespondent); Żenia Klimakin „Polskie Radio”; Eldoradas Butrimas („Lietuvoss rytas”); Adam Krzemiński (Tygodnik POLITYKA)
       19.30 - 20.30 koncert: Paweł Wakarecy – fortepian, Marek Moś – dyrygent, Elbląska Orkiestra Kameralna
       w programie: Fryderyk Chopin Koncert fortepianowy f-moll op. 21
       Grażyna Bacewicz Koncert na orkiestrę smyczkową
       Wojciech Kilar Orawa
       Cezary Duchnowski Triady na orkiestrę smyczkową i elektronikę
       referat pt.: „Patriotyzmy muzyki popularnej” – dr Mirosław Pęczak (Tygodnik POLITYKA)
       miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25
      
       III dzień Forum 26.09.2014 r. (piątek) „Wizje przyszłości”

       10.00 - 12.30 sesja referatowa „Transgresje polskości: nisze kultury w poszukiwaniu utraconej pewności”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
       10.00 - 10.30 referat pt. „Performanse polskie. O społecznej dekrystalizacji, rekonstrukcyjnych retro-ucieczkach i subświatach przyszłości”: prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK)
       10.30 - 11.00 referat pt. „Współcześni Polacy wobec seksu. Purytanie czy hedoniści?”: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (UW)
       11.00 - 11.30 referat pt. „Ład czy luz? Zaściankowość czy ponadczasowe wartości? O modzie w Polsce i estetycznej codzienności Polaków”: Hanna Gajos (krytyk mody, redaktor naczelna „Rynku Mody”)
       11.30 - 12.00 referat pt. „Kibole wyklęci i piknikowi patrioci. Polityka tożsamościowa na piłkarskich trybunach”: dr Radosław Kossakowski (UG)
       12.00 - 12.30 dyskusja
       12.30 - 13.00 przerwa kawowa
       13.00 - 15.30 sesja referatowa „Jak sieć zmienia Polaków?”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ)
       13.00 - 13.30 referat pt. „W przestrzeni odszczepionych znaczeń. Internetowe subświaty jako dźwignia aktywności kulturowej”: dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK
       13.30 - 14.00 referat pt. „Autarkiczni obywatele czy zagniewani konsumenci. Sieć i przemiany form aktywizmu i mobilizacji zbiorowej w Polsce”: Edwin Bendyk (Collegium Civitas)
       14.00 – 14.30 referat pt. „Ciemna materia sieci: bierność, nadzór, konsumpcja”: dr Krzysztof Pietrowicz (UMK)
       14.30 - 15.00 referat pt. „W czym Internet pomaga Polakom?”: dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS)
       15.00 - 15.30 dyskusja
       15.30 - 17.00 przerwa
       17.00 - 19.00 Debata: „Języki i dyskursy polskości. Jak nas ogranicza język w mówieniu o polskości?”
       prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)
       uczestnicy: dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW); dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ; dr hab. Jacek Wasilewski (UW, SWPS)
       19.00 - uroczyste zakończenie Forum
      
       Organizatorzy Forum: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Narodowe Centrum Kultury, Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa, Tygodnik POLITYKA, Instytut Socjologii UMK, Prezydent Elbląga Jerzy Wilk.
       Patronaty medialne: Radio TOK FM, Elbląska Gazeta Internetowa portEl, TVP Olsztyn.
       Patronat honorowy: Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
       Partner imprezy: Grupa Lotos S.A.
       Forum odbywa się przy wsparciu firm: FLSmidth MAAG Gear, EPEC Sp. zo.o., Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, Zakład Sprzątania Cleaner, Dom Brokerski Negocjator, PPUH Elektromet, OPEGIEKA Sp. zo.o., Zakład Szklarski MIŚ.

      
      

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)