UWAGA!

Fajna kasa dla studentów?

 Fajna kasa dla studentów?

Studia dzienne w PWSZ w Elblągu, tak jak w innych publicznych uczelniach są bezpłatne. Jednak już samo życie studenckie trochę kosztuje, zwłaszcza gdy uczelnia znajduje się poza miejscem zamieszkania. Studia w elbląskiej PWSZ można jednak odbyć za darmo, a nawet w trakcie nich nieźle zarobić! Jak to możliwe?

W najbliższym roku akademickim na stypendia dla studentów Uczelnia przeznaczy ponad 3 miliony złotych! Środki te zostaną rozdzielone na: stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Oczywiście są studenci, którzy otrzymają jednocześnie kilka rodzajów stypendium, co pozwoli im otrzymywać nawet 2040 zł miesięcznie.
       Tak bogaty system stypendialny pozwoli obniżyć, a nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Co więcej – elbląska PWSZ-tka prowadzi obecnie ogólnopolski projekt pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowany z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Dzięki temu każdy student, przystępujący do projektu, w ramach odbywanej praktyki zawodowej otrzymuje stypendium w wysokości 2300,60 zł miesięcznie!
      
       Siła praktyki

       W wielu dużych ośrodkach akademickich praktyki są nadal traktowane jako dodatek do programu nauczania, a nie jego integralna, ważna część. Elbląska PWSZ konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na profilu praktycznym, na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. W tym celu obok dobrych programów kształcenia Uczelnia podejmuje cały szereg innowacyjnych działań, które służą wzmocnieniu tego kształcenia. Prowadzony w Uczelni projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnia zaś poszerzy współpracę z przedsiębiorstwami, nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.
      
       Kompetencje społeczne
       Kluczowe są również kompetencje społeczne, umiejętność współpracy w grupie i tworzenie wspólnych projektów. Dlatego liczą się nie tylko praktyki w przedsiębiorstwach, ale również inna aktywność pozauczelniana, taka jak działalność w organizacjach studenckich, czy wolontariat.
       Obecnie PWSZ w Elblągu prowadzi kilka projektów o łącznej wartości około 25 mln zł, które dodatkowo podnoszą jakość kształcenia. Jeszcze w tym roku ruszy realizacja najświeższego projektu pod nazwą „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, którego łączna wartość wynosi ponad 20 mln zł. Wielomilionowe dofinansowanie otrzymane z RPO WM ma na celu stworzenie lepszych warunków kształcenia dopasowanego do potrzeb rynku.
      
       Rekrutacja trwa
       W związku ze sporym zainteresowaniem kandydatów Komisja Rekrutacyjna postanowiła przedłużyć rekrutację na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W ofercie uczelni znajdziecie studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, w trybie dziennym i zaocznym oraz studia podyplomowe. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie internetowej.
       PWSZ w Elblągu #studiujzawodowo

       ----- artykuł sponsorowany ------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie