UWAGA!

Indywidualny tok studiów

Co należy zrobić, aby ubiegać się o indywidualny tok studiów?

Problem rozstrzyga rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, który jest znowelizowaną wersją zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1992 r. (Monitor Polski nr 13, poz. 92).
     Student, zwraca się do dziekana z podaniem o zezwolenie na indywidualny tok studiów, przedstawiając swoje propozycje zmiany programu studiów i ewentualne sugestie, co do osoby opiekuna. Podanie należy złożyć do końca maja poprzedzającego rok akademicki, w którym student chce podjąć naukę wg indywidualnego programu studiów. Kandydat na opiekuna naukowego, który w porozumieniu ze studentem opracowuje plan studiów indywidualnych wg ustaleń i przestawia do zatwierdzenia radzie wydziału. Zaopiniowany pozytywnie przez radę wydziału plan studiów przechowywany jest w aktach studenta w dziekanacie (oryginał) oraz kopie planu otrzymują: student, opiekun naukowy, dział nauczania i toku studiów. Jeżeli w czasie trwania studiów indywidualnych opiekun naukowy stwierdzi celowość zmiany ustalonego programu, może przedstawić nowy, poprawiony plan studiów. W przypadku zgody rady wydziału na zmianę planu studiów, realizacja zmienionego planu rozpoczyna się od nowego roku akademickiego. Rada wydziału określi warunki, jakie musi spełniać student ubiegający się o studiowanie według indywidualnego planu i programu studiów. Studia indywidualne mogą, przy zachowaniu postanowień regulaminu studiów polegać na: zmianie niektórych przedmiotów i bloków przedmiotowych obowiązującego planu studiów na inne, przewidziane na innym kierunku, specjalności, wydziale lub uczelni; zmianie form i struktury realizowanych przedmiotów w stosunku do obowiązujących planów studiów.
     Plan studiów indywidualnych ustala się jednorazowo na cały czas ich trwania i może być korygowany nie częściej niż raz w roku.
RN
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama