UWAGA!

Najlepsi studenci EUH-E

Najlepsi studenci EUH-E

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się tym razem w Centrum Sportowo – Biznesowym przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. Podczas inauguracji wyróżniono najlepszych studentów.

Osoby wyznaczone do immatrykulacji podczas inauguracji roku akademickiego 2009/10 to: Agata Pożarowska, Michał Staroń, Michał Wojtala, Ewelina Machelska, Beata Sagatowska, Brzosek Marzenna, Głębicka Małgorzata oraz Mączyńska Bożena.
      
       Nagrodę Rektora EUH-E za rok akademicki 2008/2009 otrzymała Pani Marta Sałata, studentka na Wydziale Pedagogiki w specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalna. . Nagrodą jest zwolnienie z płatności czesnego przez semestr. Natomiast listy gratulacyjne otrzymali absolwenci o najwyższej średniej, którzy tworzą 7 najlepszych w EUH-E.
      
       Wydział Administracji: Przezdomska Judyta i Marcewicz Katarzyna.
       Wydział Nauk o Zdrowiu: Kempska Zyta i Nowik Halina.
       Wydział Pedagogiki: Huzar Zdzisław, Kramp Monika, Chorążyczewski Edward.
       Wydział Ekonomii: Woźniak Marzena.
      
       Nagrody za działalność w Parlamencie Studentów i kołach naukowych, w tym za promocję uczelni otrzymali:
       1. Maciej Szulc – przewodniczący Parlamentu Studenckiego
       2. Katarzyna Nowicka – członek Parlamentu Studenckiego
       3. Ola Kęska - członek Parlamentu Studenckiego
       4. Judyta Przezdomska – działacz w Kole Naukowym Administracji
       5. Anna Jankowska. – działacz w Kole Naukowym Administracji.
      
       Uczelnia kształci obecnie na sześciu kierunkach: administracja (studia licencjackiego, a także magisterskie od tego roku akademickiego), Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Fizjoterapia (studia I stopnia), Ratownictwo medyczne (I stopnia), Pedagogika (I i II stopnia) oraz Zarządzanie (I stopnia). W ramach tych kierunków proponujemy 21 specjalności. Oferujemy także studia podyplomowe o 17 specjalnościach. Decyzją MNiSW nastąpiło połączenie Wydziałów Administracji i Wydziału Nauk Ekonomicznych. Wydziały te w nowym roku akademickim otrzymały nową nazwę - Wydział Administracji i Ekonomii.
      
       Warte podkreślenia jest, że na kierunku pielęgniarstwo uczelnia proponuje studia zaoczne tzw. pomostowe dla osób pracujących już w zawodzie pielęgniarki i pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      
       Warto zaznaczyć, że pomimo odczuwalnego przez wiele uczelni niżu demograficznego, my utrzymujemy się na stałym wysokim poziomie. Świadczy o tym fakt, że w rozpoczynającym się roku akademickim naukę na pierwszym roku studiów rozpocznie 1350 studentów.
      
       Każdy student Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej może studiować lub odbyć praktykę za granicą w ramach europejskiego programu wymiany studentów i naukowców Socrates-Erasmus.
      
       Uczelnia rozwija się bardzo dynamicznie, czego najlepszym przykładem jest Zakład Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 135 w hali sportowej. Zakład jest nowoczesną odpowiedzią na aktualne wymagania klientów z zakresu przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. Pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny, a budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszym atutem jest fachowa i życzliwa kadra złożona z wysokiej klasy naukowców. Opiekę merytoryczno – naukową nad działalnością zakładu sprawuje prof. zw. dr hab. Jan Talar Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E.
      
       22 września 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa w imieniu, którego działają Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Urszula Pasłowska Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Elbląską Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczną z siedzibą w Elblągu reprezentowaną przez J.M. Rektor prof. dr Magdalenę Dubiella – Polakowską na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z osi priorytetowej 3 Infrastruktura społeczna, działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zakres projektu obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego już budynku mieszczącego się przy ul. Lotniczej 2b, w którym powstanie 5 sal wykładowych, 1 sala seminaryjna oraz 3 laboratoria w pełni wyposażone w sprzęt medyczny oraz komputerowy. Inwestycja zostanie zakończona w IV kwartale 2010 r. Koszt inwestycji to 3 707 449,65 zł, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

      
       ------------------------------ Artykuł sponsorowany ----------------------------------

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej