UWAGA!

Projekt "Rynek pracy należy do IT"

 Projekt "Rynek pracy należy do IT"

Do 20 września trwa rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W tym roku uczelnia, jako jedyna w Polsce północnej, może pochwalić się ofertą aż 4 kierunków zamawianych – uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za kluczowe dla gospodarki opartej na wiedzy.

Na bardzo atrakcyjne stypendium (1000 zł miesięcznie) oraz dodatkowe zajęcia mogą liczyć między innymi przyszli studenci kierunku „Informatyka” w Instytucie Informatyki Stosowanej.
       - Wygrana w ministerialnym konkursie jest dla naszego Instytutu ogromnym sukcesem - mówi Krzysztof Brzeski, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej – wysoka ocena przedstawionego przez nas projektu pokazała, że jesteśmy naprawdę dobrą uczelnią, a oferowany przez nas kierunek „Informatyka” jest na bardzo wysokim poziomie.
      
       Wybierając kierunek „Informatyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu tegoroczny kandydat ma szansę na stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez cały okres studiów, co ma wpłynąć na zmniejszenie trudności w zdobyciu wyższego wykształcenia przez osoby borykające się z trudnościami finansowymi lub pochodzącymi z obszarów wiejskich. Dodatkowo kandydat może uczęszczać na darmowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki prowadzone w ramach projektu, bezpłatnie wziąć udział w certyfikowanych kursach Akademii Informatycznych Cisco i Microsoft. Obok stypendium motywacyjnego (1000 zł) studenci mogą uzyskać stypendia naukowe i socjalne przyznawane przez uczelnię.
      
       W realizację projektu wpisuje się wdrożenie nowego programu nauczania dla specjalizacji grafika i multimedia, jak również takie działania jak opracowanie skryptów do wybranych przedmiotów i opracowanie materiałów dydaktycznych na platformę e-learning. Realizacja projektu pozwoli na zakup profesjonalnego oprogramowania oraz wyposażenia do laboratorium szybkiego prototypowania. Dla studentów przygotowano zajęcia z zakresu zarządzania projektami informatycznymi prowadzone przez specjalistów z branży IT, wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z dużych uczelni akademickich, 3-miesięczne staże zawodowe w firmach branży IT, darmowe certyfikowane kursy pod patronatem Cisco Systems oraz Microsoft (dodatkowo studenci otrzymają podręczniki do kursów), prezentacje przemysłowe prowadzone przez specjalistów branży IT. Całość uzupełnia wyjazd studentów na dwudniowe prestiżowe targi informatyczne.
      
       Planowane rezultaty w liczbach:
       - 95 studentów przyjętych na I rok na kierunek informatyka (wzrost o 22% w stosunku do roku bazowego)
       - 40 studentów i studentek otrzyma pomoc stypendialną (1000 zł miesięcznie)
       - 360 godzin zajęć wyrównawczych
       - 60 studentów weźmie udział, w co najmniej jednym kursie wyrównawczym
       - 30 studentów odbędzie zajęcia w zakresie zarządzania projektami informatycznymi z udziałem specjalistów branży IT
       - 30 studentów zostanie skierowanych na 3-miesięczne staże zawodowe do najbardziej prestiżowych firm branżowych regionu elbląskiego
       - 1 wdrożony program nowej specjalizacji grafika i multimedia
       - 2 kursy do wybranych przedmiotów opracowane na platformę e-learning
       - 2 opracowane skrypty do ćwiczeń lab. specjalizacji grafika i multimedia
       - 30 studentów weźmie udział w prestiżowych targach informatycznych
       - 45 studentów ukończy dodatkowe kursy w ramach Akademii Cisco i Microsoft (45 wydanych certyfikatów)
       - 50 studentów weźmie udział w prezentacjach przemysłowych realizowanych przez przedstawicieli branży IT.
      
       Przygotowując projekt do konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przede wszystkim kierowaliśmy się wzmocnieniem praktycznych elementów nauczania i co za tym idzie zwiększeniem umiejętności praktycznych absolwentów kierunku informatyka. – mówi Krzysztof Brzeski - podnosząc atrakcyjność kształcenia dążymy do zwiększenia wartości absolwentów kierunku informatyka na rynku pracy.
      
       Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      
       Całkowity koszt projektu to ponad 2 mln PLN.
       Okres realizacji od 01-07-2010r. do 31-03-2014 r.
       Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów. Wyniki wskazują, że niezbędny limit przyjęć, który uczelnia musi spełnić, aby program stypendiów na kierunki zamawiane mógł być realizowany, został osiągnięty już w pierwszym terminie rekrutacji.
      
      

 


       --------------- Reklama ---------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie