UWAGA!

Vivat Academia!

 Vivat Academia!

 Gwarantem ich sukcesu jest znakomita kadra pedagogiczna, aktywne działanie na rzecz rozwoju oraz współpraca na wielu polach. Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna właśnie rozpoczęła kolejny rok akademicki. Zobacz zdjęcia.

29 września w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. Z tejże okazji w murach uczelni rozbrzmiał hymn Gaudeamus igitur zwiastujący początek nowego roku akademickiego zarówno dla studentów, jak i dla kadry naukowej. W obchodach oprócz władz uczelni, kadry dydaktycznej, studentów oraz absolwentów udział wzięli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, przedstawiciele uczelni wyższych, służb mundurowych oraz firm i instytucji z całego regionu. Wykład inauguracyjny nt. Polskie mówienie publiczne wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Całość uświetnił występ chóru Cantata, który od dziewięciu lat działa pod patronatem uczelni.
       Od początku staraliśmy się analizować potrzeby edukacyjne mieszkańców Elbląga i regionu, aby jak najlepiej dostosować do nich naszą ofertę. W chwili powołania kształciliśmy na jednym kierunku i trzech specjalnościach. Dzisiaj oferujemy kandydatom naukę na 7 kierunkach i 40 specjalnościach w ramach trzech wydziałów – mówił w swoim przemówieniu rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej prof. dr Zdzisław Dubiella. – W nowy rok akademicki wkraczamy jako społeczność licząca ponad 3 tysiące studentów. W tym roku studia rozpocznie u nas ponad 800 studentów. Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna, oferuje studia licencjackie oraz magisterskie, a w nadchodzącym roku akademickim proponuje wiele nowych specjalności, m.in. na Wydziale Pedagogiki: zintegrowaną edukację wczesnoszkolną, szkolenia dorosłych i doradztwo personalne, pedagogikę opiekuńczą i wspomaganie rozwoju małego dziecka czy terapię pedagogiczną. Równie atrakcyjnie prezentuje się oferta Wydziału Administracji i Ekonomii, gdzie na kierunku administracja Wydział prowadzi także studia magisterskie, a studenci mogą wybierać spośród 10 specjalności, m.in. administracja ochrony zdrowia, administracja pomocy społecznej, administracja europejska czy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Na kierunku zarządzanie oprócz takich specjalności jak zarządzanie finansami i controlling czy zarządzanie procesami logistycznymi uczelnia proponuje nowe specjalności: menedżer czy inwestycje i zarządzanie nieruchomościami. Prężnie rozwijający się Wydział Nauk o Zdrowiu posiada szeroką ofertę kierunków medycznych, m.in. pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia czy zdrowie publiczne. Dwa lata temu uruchomiliśmy również Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, gdzie naukę podjęło już blisko 200 pielęgniarek. Dzięki szerokiej ofercie specjalności oraz kursów oferowanych przez Studium osoby pracujące w tym zawodzie mogą rozszerzać zakres swoich kompetencji oraz uzyskać szersze kwalifikacje zawodowe. Funkcjonowanie Studium uzyskało także pozytywną opinię Krajowej Rady Szkolnictwa Pielęgniarek i Położnych. Równie bogato przedstawia się oferta Studium Podyplomowego. Uwzględnia ona niemal 20 kierunków m.in. pomoc pedagogiczno- psychologiczną, wczesne wspomaganie, organizację i zarządzanie oświatą, pedagogikę opiekuńczo wychowawczą z elementami pracy socjalnej, resocjalizację czy studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Rozwój uczelni to także współpraca międzynarodowa (z 20 uczelniami z całego świata) oraz intensyfikacja działań w tym kierunku, a także ciągła rosnąca liczba publikacji naukowych – mówił Rektor. – W październiku ub. roku z inicjatywy uczelni utworzyliśmy Zespół Szkół Akademickich skupiający Niepubliczną Szkołę Podstawową oraz Niepubliczne Gimnazjum Akademickie, gdzie pierwsi uczniowie przywitali rok szkolny we wrześniu br. Zespół Szkół Akademickich jest pierwszą w Elblągu prywatną szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej, utworzoną pod patronatem wyższej uczelni. Celem przyświecającym powstaniu placówki było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, wspierającej rozwój swoich wychowanków. Nowoczesny system nauczania, nacisk na naukę języków obcych, szeroka gama kół zainteresowań oraz kameralna atmosfera mają umożliwić uczniom efektywną edukację, troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnej osobowości – mówił Rektor prof. dr Zdzisław Dubiella.
       Cechą, która wyróżnia Elbląską Uczelnię Humanistyczno- Ekonomiczną jest przede wszystkim własna kadra naukowa. Uczelnia cały czas podejmuje wysiłek budowania własnego zespołu akademickiego, dla którego elbląska uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia. Dowodem jest zespół, w którym ponad 20 osób legitymuje się tytułem profesora zwyczajnego, a 70 osób jest zatrudnionych na stanowisku adiunkta. Grono samodzielnych pracowników naukowych uczelni powiększyło się: tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał prof. Cezary Obracht-Prondzyński oraz prof. Aleksander Goch. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał dr Krzysztof Grzelec. Za działalność na rzecz rozwoju nauki oraz za osiągnięcia w pracy dydaktycznej Krzyżami Zasługi Prezydenta RP zostali odznaczeni dr Henryk Gawroński oraz dr Izabela Seredocha. Odznaczenia wręczył wojewoda warmińsko- mazurski.
       Tradycyjnie już podczas inauguracji Rektor wręczył również Nagrodę Rektora dla najlepszego studenta. Nagrodę otrzymała p. Eliza Latkowska, studentka II roku niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku administracja. Nagrodę stanowi zwolnienie z opłat czesnego w jednym semestrze.
       Uczelnia nagrodziła również najlepszych absolwentów, którzy walcząc o najwyższe wyniki w nauce udowodnili, że wiedza to ogromny skarb, o który warto się troszczyć. W tym roku nagrody dla najlepszych absolwentów otrzymali: Anna Ciecieląg (pielęgniarstwo 4,93), Izabela Grześkiewicz (pedagogika 4,89), Jolanta Leszczyńska (pedagogika 4,85), Katarzyna Rychcik (ratownictwo medyczne 4,81), Marek Dzikowski (administracja 4,80) oraz Marzena Kozak (administracja 4,79). Najważniejszą częścią inauguracji była uroczysta przysięga studentów pierwszego roku, po której Rektor uroczyście ogłosił otwarcie nowego Roku Akademickiego 2012/2013
      
       Z okazji nowego roku akademickiego wszystkim studentom, nauczycielom i pracownikom EUH-E składamy najlepsze życzenia.
      
      
      
-------------Reklama-------------
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie