UWAGA!

Z myślą o przyszłości studentów

2014-06-29
18:00
 
Z myślą o przyszłości studentów

Zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Ochrona środowiska stale wzrasta. W obecnych czasach specjaliści od środowiska muszą dysponować wszechstronną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalającymi im współpracować ze wszystkimi uczestnikami procesu rozwoju, zarówno ekonomistami, prawnikami, inżynierami, czy technologami, jak również z lokalną społecznością. Monitoring i zarządzanie środowiskiem oraz technologie ochrony środowiska – to kolejne nowe propozycje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dla kandydatów, którzy zdecydują się studiować Ochronę środowiska w Instytucie Politechnicznym Uczelni.

Nowości, które oferujemy nie tylko wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, ale też z pewnością poszerzą możliwości pracy przyszłych absolwentów. - Zajęcia prowadzone w małych grupach mają formę warsztatową dają więc możliwość dobrego kontaktu z wysoko wykwalifikowaną kadrą, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia oraz ułatwia zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, liczących się dla współczesnego pracodawcy – zapewnia dr Agata Rychter, Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Instytutu Politechnicznego. - Wieloletnia współpraca PWSZ w Elblągu z przemysłem umożliwia także realizację praktyk zawodowych, po których bardzo często nasi studenci otrzymują atrakcyjne oferty pracy.
      
       Specjalność monitoring i zarządzanie środowiskiem umożliwi studentom zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, w szczególności ochrony środowiska, pozwoli również poznać aspekty ekonomiczne, społeczne i etyczne zarządzania środowiskiem. Studenci posiądą wiedzę z działalności inwestycyjnej w obszarze ochrony środowiska, czy zagrożeń cywilizacyjnych ekosystemów. Wykształcą się ponadto w zakresie prawa i kontroli jakości środowiska.
      
       Uzyskana wiedza i zdobyte podczas 15-tygodniowych praktyk zawodowych doświadczenie umożliwią absolwentom podjęcie pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, specjalistycznych laboratoriach analitycznych, biurach ocen i ekspertyz środowiskowych, w jednostkach edukacyjnych, czy komórkach ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i biurach.
      
       Specjalność technologie ochrony środowiska jest odpowiedzią na rosnące znaczenie nowo dostępnych technologii służących ochronie środowiska stosowanych w przemyśle i biznesie. Studenci, którzy zdecydują się studiować tę specjalność oprócz wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych będą potrafili wykorzystywać procesy jednostkowe w projektowaniu i eksploatacji obiektów służących ochronie środowiska, posiądą wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska, uzyskają ponadto umiejętność pracy laboratoryjnej oraz kontroli jakości poszczególnych elementów środowiska.
      
       Wszystko to sprawi, że absolwenci tej specjalności staną się bardzo dobrymi kandydatami do podjęcia pracy jako projektanci lub eksploatatorzy obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska, jako pracownicy laboratoriów badawczych lub kontrolnych, czy jako pracownicy komórek zajmujących się problematyką ochrony środowiska w przedsiębiorstwach lub urzędach administracji samorządowej i państwowej w zakresie gospodarki komunalnej. Wszechstronna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów w PWSZ w Elblągu będą również zapewne bardzo pomocne w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej.
      
       W ramach Instytutu Politechnicznego prowadzony będzie ponadto - jak w roku poprzednim - nabór na następujące kierunki, a wśród nich specjalności: Budownictwo i Mechanika i budowa maszyn (elektromechanika samochodowa, technologia i eksploatacja maszyn).
      
       Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu rozpoczęła się 1 czerwca. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kierunków studiów w PWSZ w Elblągu - www.pwsz.elblag.pl.
      
----- Reklama ------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej