UWAGA!

Gdy jest za głośno…

Mieszkam w bloku, w którym na parterze jest sklep spożywczy. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że (prawdopodobnie) agregaty od lodówek zostały zamontowane na zewnątrz budynku i wydzielają nieznośny hałas 24 godziny na dobę. Burczenie oraz drgania, które wywołują, przeszkadzają nie tylko mi, ale również innym mieszkańcom.

Zasięg drgań i hałasu jest tak duży, że nie można położyć się na wersalce w pokoju, na którego ścianie są te agregaty umieszczone. Drgania i hałas można porównać do zakłóceń, jakie wywołuje tir przejeżdżający tuż obok ściany budynku. Dodam, że mieszkam na drugim piętrze. Nie wiem, gdzie mogę to zgłosić i kogo poprosić o pomoc w tej sprawie? - pisze pani Justyna Kamińska.
     
     Odpowiada prawnik:
     W opisanym wyżej stanie faktycznym przysługuje Pani szereg uprawnień, które można podzielić na dwie główne grupy: uprawnienia na gruncie prawa administracyjnego i uprawnienia na gruncie prawa cywilnego.
     Kwestię ochrony przed hałasem zostały uregulowane zarówno na gruncie prawa polskiego, jak
     i europejskiego. Dyrektywa 2002/49/WE stanowi, że żaden mieszkaniec UE nie powinien być narażony na hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. Dyrektywa określa poziomy ekspozycji na hałas LAeq w porze nocnej: ekspozycja populacji na hałas o poziomie powyżej 65 dB powinna zostać zlikwidowana; pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić na ekspozycję na hałas
     o poziomie powyżej 85 dB.
     Jeżeli agregaty zostały faktycznie zainstalowane na zewnątrz, to wydzielają hałas do środowiska, a zatem nie powinien on przekraczać norm ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN z 4 czerwca 2007 r., które zostało wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, regulujących kwestię ochronę przed hałasem. Normy te będą miały zastosowanie do hałasu i drgań mierzonych na zewnątrz (na ulicy). Jeżeli hałas na zewnątrz przekracza w Pani ocenie dopuszczalne normy, to należałoby się zwrócić o wykonanie odpowiednich pomiarów do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
     Poziom hałasu i drgań może być mierzony również wewnątrz budynków mieszkalnych, podstawę prawną stanowi w tym przypadku rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz polska norma PN 87/B-02151/02. W dziale IX. rozporządzenia „Ochrona przed hałasem i drganiami” określono warunki techniczne, jakimi powinien cechować się budynek dla zapewnienia prawidłowej izolacji akustycznej. Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 40 decybeli w ciągu dnia. W nocy musi być mniejszy o 10 dB, takie wymagania nakłada norma PN 87/B-02151/02. Do zmierzenia poziomu hałasu wewnątrz budynku instytucją właściwą będzie Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, czyli tzw. Sanepid.
     Wraz z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 19 sierpnia 2007 r., duże uprawnienia w kwestii walki z hałasem, jak i innymi działaniami negatywnie wpływającymi na środowisko, jak np. uciążliwe zapachy, uzyskały władze lokalne. Zmieniony art. 363 ww. ustawy stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko jej działalności. W opisywanym przypadku Prezydent Miasta Elbląga może nakazać prowadzącym sklep wykonanie odpowiednich prac, które spowodują zminimalizowanie wytwarzanego hałasu i drgań.
     Jeżeli opisana droga administracyjna i wymienione instytucje nie pomogą Pani w rozwiązaniu problemu hałasujących urządzeń sklepu lub woli Pani skorzystać z drogi cywilnej, to oczywiście możliwe jest również dochodzenie swoich praw sądownie, na drodze postępowania cywilnego. Art 144 kodeksu cywilnego stanowi, że właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swojego prawa (w tym przypadku prowadzący sklep) powinien powstrzymać się od działań (hałas i drgania), które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich (Pani mieszkanie) ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeżeli hałas jest tak silny, jak Pani opisuje, to zapewne przekracza przyjętą przeciętną miarę i można skierować przeciwko właścicielom sklepu roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem na podstawie art. 222 § 2 kodeksu cywilnego.
LEXNOVA - Kancelaria prawna
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama