UWAGA!

Przed wyjazdem pamiętaj o EKUZ

Od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która umożliwia osobom przebywającym zagranicą korzystanie w razie potrzeby z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa członkowskiego.

Zmianie uległy wzory formularzy, pojawiła się „karta turystyczna” ważna 6 miesięcy i możliwość wysłania wniosku pocztą elektroniczną.
       Od 1 stycznia NFZ zastąpił stare wnioski nowymi, wprowadzając dla osób ubezpieczonych dwa odrębne formularze, wypełniane w zależności od celu wyjazdu. Inny wniosek obowiązuje teraz w sytuacji wyjazdu turystycznego, inny w pozostałych przypadkach. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Zgodnie z nowymi zasadami okres ważności EKUZ liczony jest teraz od dnia złożenia w NFZ wniosku o jej wydanie, a nie jak dotychczas, od momentu otrzymania karty.
      
       Do czego uprawnia karta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
      
Karta jest dokumentem potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych usług medycznych w każdym państwie członkowskim UE i EFTA. Jeśli w trakcie pobytu w jednym z tych państw osoba posiadająca kartę EKUZ ulegnie wypadkowi lub zachoruje, ma prawo do korzystania z tamtejszej opieki medycznej, ale tylko w tych placówkach, które działają w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Obowiązuje przy tym tzw. zasada równego traktowania, co oznacza, że leczenie pacjenta w innym państwie członkowskim odbywa się według tych samych zasad, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Obcokrajowiec posiadający kartę EKUZ będzie więc mógł nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w danym państwie. Natomiast wszystkie koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w tym państwie, obcokrajowiec będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Wówczas należy zachować wszystkie rachunki i dowody zapłaty, aby móc się ubiegać o zwrot poniesionych wydatków, po powrocie do kraju.
       EKUZ wystawiane są obecnie w związku z wyjazdem turystycznym, związanym z pracą, na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie (uczniowskie), w celu poszukiwania pracy przez bezrobotnego.
      
       Jak złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
      
Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Aktualny wniosek można otrzymać w Oddziale NFZ lub pobrać na stronie NFZ.
       Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale NFZ osobiście; pocztą (w tym pocztą elektroniczną) lub faksem.
       W przypadku, gdy wniosek przesłany został faksem, rozpoczęcie procedury wydawania EKUZ jest możliwe tylko wtedy, gdy wniosek oraz złożony na nim podpis są czytelne i umożliwiają identyfikację wnioskodawcy. W przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, a brak jest podpisu na wniosku, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego EKUZ.
       Od 1 stycznia 2011 r. w związku ze zwiększającą się mobilnością ubezpieczonych, decyzją Prezesa NFZ, możliwe jest złożenie wniosku o EKUZ w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ, a nie tylko w Oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wydanie EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy dotyczy jednak wyłącznie wnioskodawców, którzy w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają status „ubezpieczony” oraz sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki, siedzibą pracodawcy, czy wykonywaniem pracy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczony został zgłoszony do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego uzyskania EKUZ z uwagi np. na wyjazd turystyczny.
      
       Wniosek o kartę przez e-mail?
      
Od 1 stycznia tego roku NFZ umożliwił wszystkim zainteresowanym składanie wniosków o EKUZ pocztą elektroniczną w formie plików tekstowych lub graficznych. W ten sposób można przesłać zarówno formularz elektroniczny wypełniony w komputerze, jak również wniosek papierowy, który został ręcznie wypełniony i zeskanowany do komputera.
       Jeśli wniosek przesłany e-mailem nie posiada podpisu wnioskodawcy, wówczas kartę EKUZ można odebrać wyłącznie osobiście w odpowiednim oddziale NFZ. W takim przypadku do e-maila nie trzeba załączać plików zawierających zeskanowane dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne. Wystarczy okazać te dokumenty w momencie odbierania karty.
       Jeśli jednak na formularzu wysłanym e-mailem widnieje podpis wnioskodawcy lub też załączony został do niego podpis elektroniczny, wówczas kartę można odebrać w dowolny, preferowany przez wnioskodawcę sposób. Należy jednak pamiętać o tym, aby wraz z formularzem przesłać skany wszystkich wymaganych przez NFZ dokumentów. W przeciwnym razie kartę będzie można odebrać tylko osobiście pod warunkiem okazania wymaganych załączników.
      
       Co zrobić w przypadku, gdy potrzeba opieki medycznej a nie mamy EKUZ?
      
Jeśli jest się uprawnionym do posiadania karty, należy skontaktować się telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce z Oddziałem Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Oddział wystawi wówczas Certyfikat Zastępczy – papierowy dokument zastępujący EKUZ, który może zostać dostarczony pocztą lub faksem. Dla nas właściwym będzie Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ. Adres: ul. Żołnierska 16; 10-561 Olsztyn; tel. 89 532 74 14; faks 89 533 91 74.
      
       Źródło: www.nfz-olsztyn.pl.
      
mk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama