UWAGA!

Zwrot towaru pełnowartościowego

Kupiliśmy w supermarkecie buty, a po powrocie do domu ich kolor przestał nam się podobać. Kupiliśmy w księgarni książkę, a po namyśle dochodzimy do wniosku, że nie mamy ochoty jej czytać. Czy możemy w takiej sytuacji zwrócić towar sprzedawcy?

Podstawą do zwrotu zakupionego towaru pełnowartościowego, i to wyłącznie w jednostkach handlu uspołecznionego, była uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1983 roku w sprawie ogólnych warunków sprzedaży detalicznej towarów oraz ogólnych warunków gwarancji dotyczących trwałego użytku sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego (M.P.nr 21, poz. 118)
       Przepis ten jednak nie dotyczył podmiotów prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 roku w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz. U. nr 64, poz. 328), uchwałą powyższa straciła moc.
       W obecnym porządku prawnym nie ma przepisu zobowiązującego sprzedawcę do przyjęcia zwrotu towaru zgodnego z umową. Oczywiście jak każda umowa, także umowa sprzedaży może być rozwiązana za zgodną wolą stron. Zatem zwrot towaru zgodnego z umową może nastąpić wyłącznie za zgodą sprzedawcy i wynika tylko z jego dobrej woli.
       Sprzedawca (przedsiębiorca) w celach marketingowych może zobowiązać się do przyjmowania zwrotów towarów zgodnych z umową w określonym przez siebie czasie. Wówczas takie zobowiązanie podane do wiadomości konsumentów jest dla sprzedawcy wiążące. Zdarzają się także sytuacje, szczególnie w małych sklepach, iż sprzedawca wyraża zgodę na ewentualny zwrot towaru pełnowartościowego (np. po przymierzeniu w domu). Mimo, że w naszym porządku prawnym uzgodnienia ustne wiążą strony składające takie oświadczenia, to jednak dla celów dowodowych lepiej jeżeli otrzymamy potwierdzenie takiej zgody na piśmie.
       Jedynymi prawnie uregulowanymi wyjątkami są umowy zawierane z konsumentami na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
       Na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zarówno przy umowach zawieranych na odległość jak i poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może od nich odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni odpowiednio od dnia wydania rzeczy w przypadku umów zawieranych na odległość, oraz 10 dni od zawarcia umowy w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.
       O takim prawie konsument powinien być poinformowany przez przedsiębiorcę w formie pisemnej. Jeżeli przedsiębiorca tego nie uczyni, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o takim prawie jednak nie dłuższym niż 3 miesiące.
      
       Zadanie zostało sfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
      
Jacek Błaszczyk

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama