UWAGA!

Dług za abonament RTV. Co z nim zrobić?

2019-01-24
15:22
 
Dług za abonament RTV. Co z nim zrobić?

Nie płacąc abonamentu radiowo-telewizyjnego można popaść w poważne długi. Podpowiadamy więc, kiedy można powołać się na przedawnienie abonamentu RTV, w jakich sytuacjach wnioskować o jego umorzenie i jak rozłożyć karę na raty.

  1. Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?
  2. Przedawnienie abonamentu RTV
  3. Dług za abonament RTV. Jak rozłożyć go na raty
Abonament radiowo-telewizyjny to, obok reklamy, jedno ze źródeł finansowania mediów publicznych w Polsce. Jego aktualna wysokość w 2018 wynosiła 22,7 złotego, a instytucją odpowiedzialną za jego pobieranie jest Poczta Polska. Obowiązek płacenia abonamentu RTV spoczywa na każdym gospodarstwie, w którym znajduje się telewizor i odbiornik radiowy. Jeśli w domu używamy tylko radia, opłata jest mniejsza o 15,7 złotego. W pewnych sytuacjach możemy ponadto wnioskować o zwolnienie z jej płacenia. Kiedy jest to możliwe? Co zrobić, jeśli nie nie wywiązaliśmy z obowiązku, a poczta upomniała się o dług?
      
       Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?
      
Ustawodawca pewne grupy obywateli zwolnił z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Z tego prawa skorzystać mogą:
      
  • osoby, które ukończyły 75 lat;
  • inwalidzi z I grupą;
  • inwalidzi wojenni oraz wojskowi;
  • emeryci po 60 roku życia – o ile wysokość ich świadczenia nie przekracza połowy wartości średniego wynagrodzenia za dany okres
Nie zapominajmy jednak, że zwolnienie z płacenia abonamentu RTV nie jest przyznawane automatycznie. By skorzystać z ulgi, musimy najpierw złożyć na poczcie wniosek i poprzeć go dokumentami poświadczającymi, że rzeczywiście należymy do którejś ze wspomnianych wyżej grup.
      
       Przedawnienie abonamentu RTV
       Zdarza się jednak, że użytkownicy sprzętu RTV nie płacą abonamentu pomimo tego, że mają taki obowiązek. Powinni jednak pamiętać, że prędzej czy później poczta dopatrzy się uchybień i zwróci się do nich z żądaniem spłaty zaległości wraz z karą, która obecnie wynosi 680,1 złotego za każdy rok w przypadku opłat za telewizor oraz radio. Na pocieszenie warto dodać, że pisma często dotyczą przedawnionych zobowiązań. Jeśli najstarsza niespłacona rata pochodzi sprzed więcej niż pięciu lat, możemy powołać się na przedawnienie abonamentu RTV. W takim wypadku należy zwrócić się do dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej pismem o wydanie dokumentów, na podstawie których nałożono na nas karę, a następnie podnieść zarzut przedawnienia.
      
       Dług za abonament RTV. Jak rozłożyć go na raty?
       Jeśli od płacenia abonamentu uchylaliśmy się przez wiele lat, musimy liczyć się z tym, że karą wraz z zaległymi ratami będzie naprawdę wysoka. Jednorazowe uregulowanie takiego zobowiązania byłoby bardzo trudne. W takich sytuacjach warto złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty lub jego umorzenie. Ustawodawca przewidział taką możliwość tylko w wyjątkowych przypadkach i muszą przemawiać za tym „wyjątkowe względy losowe lub społeczne”. By dług został umorzony, możemy powołać się na to, że we wskazanym okresie nie mieliśmy w domu odbiornika telewizyjnego i radiowego, a abonament był naliczany dlatego, że nie wyrejestrowaliśmy sprzętu. W takim przypadku będziemy musieli przedstawić zeznania wiarygodnego świadka lub inne dowody. Drugi powód do umorzenia zobowiązania to zła sytuacja finansowa gospodarstwa. Poczta Polska może przychylić się do naszego wniosku, jeśli wykażemy, że dochód na jedną osobę w naszym domu jest zbyt niski, by spłacić dług.
        
Przy tworzeniu artykułu inspiracją był blog Jakwyjsczdlugow.pl. Tam też dostępne są wzory wspomnianych w tekście wniosków.
      

      
----------materiał płatny--------
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej