UWAGA!

Erasmus+ dla nauczycieli

 
Erasmus+ dla nauczycieli

Kolejny projekt międzynarodowy w murach III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu. Tym razem w ramach programu Erasmus+ KA1 Mobilność edukacyjna. W roku szkolnym 2017/2018 szkoła realizuje projekt dedykowany kadrze pedagogicznej „Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli”.

Dzięki nowej inicjatywie sześciu nauczycieli języków obcych oraz nauczycielka matematyki w okresie od stycznia do marca br. wyjechało na tygodniowe szkolenia metodyczne do placówek edukacyjnych w siedmiu krajach europejskich: Austrii, Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii oraz Holandii. Warto podkreślić, iż wszystkie organizacje goszczące to szkoły, z którymi III LO prowadzi wieloletnią współpracę przy koordynacji projektów wymiany uczniowskiej w ramach programów Comenius i Erasmus+ (ten ostatni jest obecnie realizowany w III LO).
      
       Główne założenia projektu „Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli” to nie tylko podnoszenie indywidualnych kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli, ale przede wszystkim wsparcie całej kadry pedagogicznej szkoły, m. in. poprzez poznanie nowatorskich narzędzi oraz metod pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (narzędzia ICT, metoda CLIL) oraz zapoznanie się ze sposobami indywidualizacji procesu dydaktycznego w klasach wielopoziomowych i wielokulturowych.
      
       Wartością dodatnią wszystkich szkoleń był fakt, iż nauczyciele mieli okazję obserwować omawianie narzędzia i metody pracy podczas hospitowania wybranych lekcji. Jedna z nauczycielek, przebywająca na szkoleniu w Norwegii, wspomina: "(…) koordynator projektu zadbał o różnorodność zajęć i lekcji, w których mogłam uczestniczyć, m. in. specjalne zajęcia kulturowo-językowe przeznaczone dla imigrantów z Syrii i krajów afrykańskich, zajęcia językowe, z zakresu psychologii oraz nauk przyrodniczych. Nauczycielka matematyki, która obyła szkolenie w Niemczech, również uczestniczyła w różnych formach zajęć: Oprócz tradycyjnych lekcji takich jak matematyka, fizyka, j. ojczysty i inne, były również zajęcia w obozie koncentracyjnym w Osthofen".
      
       Tygodniowy pobyt w szkole zagranicznej pozwolił wielu nauczycielom na dokonanie ciekawych obserwacji w zakresie wykorzystywanych metod i form pracy: W szkole duńskiej codziennością jest korzystanie z nowoczesnych technologii – quizlet, duolingo, rzutniki multimedialne, itp. (…) uczniowie nie korzystają z klasycznych podręczników szkolnych, tylko przynoszą do szkoły swoje laptopy i na nich pracują. Wychodzenie poza ramy przedmiotowe to cecha szkoły niemieckiej: (…) częste odwoływanie się nauczycieli do lokalnych przykładów, krótkich doświadczeń poprzedzających zasadniczy temat lekcji, a nawet dramy na niemal wszystkich przedmiotach i poziomach nauczania.
      
       Pani Agnieszka Bronś, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu, tak podsumowuje swój udział w projekcie: "(…) wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, a także sprawdzenie swoich kompetencji w zagranicznej szkole (szkoła holenderska – przyp. aut.) to bezcenne doświadczenie. To, co szczególnie mnie zainteresowało, to praca metodą projektu i współpraca międzyprzedmiotowa nad wspólnym projektem. Nauczycielka języka hiszpańskiego, która wyjechała na szkolenie do Hiszpanii, dodaje: Szkolenie nie tylko udoskonaliło mój warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej (m.in. poprzez poznanie nowoczesnych metod pracy z tablicą interaktywną), ale również wzbogaciło mnie o nowe doświadczenia kulturowe, społeczne oraz umożliwiło nabycie wiedzy na temat drugiego języka urzędowego w tym regionie (kraj Basków – przyp. aut.) – euskera".
      
       Mamy nadzieję, iż zdobyte przez nas doświadczenie oraz wiedza w zakresie praktycznego wykorzystania TIK zaowocuje w kolejnych latach innowacyjnymi rozwiązaniami metodycznymi w ramach nauczania różnych przedmiotów.
      
       Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

       ------ artykuł sponsorowany ------

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie