UWAGA!

Od dziś zapisy do przedszkoli!

 Elbląg, Od dziś zapisy do przedszkoli!

Już dziś (14 marca) rodzice mogą wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl.

W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl.
       Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu).
      
       Ważne:
      
W dniach 6 - 11 marzec 2014 r. odbywa się składanie do dyrektora „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” wypełnionej i wydrukowanej w systemie eped (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
      
Od 12 marca 2014 r. zostanie uaktywniony moduł do rekrutacji do przedszkola na stronie internetowej www.eped.pl z informatorem, szczegółową ofertą i liczbą miejsc wolnych w poszczególnych przedszkolach.
       14 marca 10 kwietnia 2014 r. – wypełnianie na stronie www.eped.pl „Wniosku przyjęcia do przedszkola” i składanie ich wydruków wraz z kompletem załączników w siedzibie przedszkola I-go wyboru (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
      
       ZASADY REKRUTACJI
       1. Do przedszkoli dzieci rekrutowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w roku 2011, 2010, 2009 i 1.07-31.12.2008); w szczególnych uzasadnionych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci 2,5 letnie (urodzone w styczniu i lutym 2012).
       2. Rekrutacja do przedszkoli jest prowadzona na wolne miejsca uzyskane po złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
       3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
       4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności (umowa o świadczeniu usług podpisywana jest na rok szkolny).
       5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
       6. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
       7. O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!
       8. Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w dwóch postępowaniach:
       I postępowania dla mieszkańców Gminy Miasta Elbląg
       II postępowania przeprowadzone tylko w przypadku wolnych miejsc
       w przedszkolach uzyskanych po I postępowaniu - dla mieszkańców spoza Gminy Miasto Elbląg.
       9. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę niżej wymienione kryteria określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 roku, poz. 7:
       1. Wielodzietność rodziny kandydata
       2. Niepełnosprawność kandydata
       3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
       4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
       5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
       6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
       7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
       Kryteria te są brane pod uwagę łącznie.
      
       10. W przypadku równorzędnym wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania nadal wolnych miejsc przeprowadza się II etap postępowania.
       Na II etapie postępowania brane są pod uwagę niżej wymienione kryteria i ich wartości punktowe określone przez dyrektorów elbląskich publicznych przedszkoli (z wyłączeniem przedszkola w SOSW nr 2 ) i uzgodnione z Prezydentem Miasta Elbląg:
       1. Oboje rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym lub pracujący/uczący się rodzic samotnie wychowujący kandydata (15 pkt.),
       2. do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata (12 pkt.),
       3. kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (9pkt.),
       4. kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z rodziny objętej nadzorem kuratorskim (6 pkt.),
       5. kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, na terenie którego znajduje się przedszkole (4 pkt.).
      
       11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Elbląg mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje miejsca wolnymi. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasta Elbląg przeprowadza się postępowania rekrutacyjne stosując te same kryteria, jak w przypadku kandydatów będących mieszkańcami Gminy Miasta Elbląg.
       12. Terminarz rekrutacji ustalony przez dyrektorów przedszkoli i uzgodniony z Prezydentem Miasta Elbląga
       6- 11 marzec 2014 r. – składanie do dyrektora „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” wypełnionej i wydrukowanej w systemie eped (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
       12 marca 2014 r. zostanie uaktywniony moduł do rekrutacji do przedszkola na stronie internetowej www.eped.pl z informatorem, szczegółową ofertą i liczbą miejsc wolnych w poszczególnych przedszkolach.
       14 marca – 10 kwietnia 2014 r. – wypełnianie na stronie www.eped.pl „Wniosku przyjęcia do przedszkola” i składanie ich wydruków wraz z kompletem załączników w siedzibie przedszkola I-go wyboru (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
       15 kwietnia 2014 r. godz. 14.00 – wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED);
       17- 25 kwietnia 2014 r – składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped oraz uzupełnienie brakujących dokumentów (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
       12 maja 2014 r. godz. 14.00 – wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca w przedszkolu (sprawdzenie w systemie EPED);
       12 - 15 maja 2014 r. podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkola,
       25 – 27 sierpnia 2014 r. godz. 14.00 – postępowania uzupełniające przeprowadzane przez dyrektora przedszkola:
       25 sierpnia 2014 r godz. 12:00 – wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED);
       26 sierpnia 2014 r godz. 12:00 – składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped oraz uzupełnienie brakujących dokumentów (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
       27 sierpnia 2014 r godz. 14:00– wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca w przedszkolu (sprawdzenie w systemie EPED);
       28 - 29 sierpnia 2014 r. podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkola,
      
       13. Postępowanie odwoławcze :
       - do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - składanie wniosków do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
       - do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia
       - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia - złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
       - do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
       - na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądy Administracyjnego.
      
       14. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
       Szczegółowe informację znajdują się na www.eped.pl
      
Monika Borzdyńska, Rzecznik prasowy w Biurze Prezydenta Miasta
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • I co teraz się pytam????? Kto to wymyślił???? Dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, z różnymi orzeczeniami, diagnozami będą w przedszkolach publicznych liczących w grupie min. 25 innych dzieci (zdrowych bądź nie), z jednym nauczycielem (bez odpowiednich kwalifikacji do pracy z takim dzieckiem) i pomocą która ma etat woźnej, bo tak chcą rodzice??? Co z ich dobrem i dobrem innych dzieci??? Przecież to jedna wielka przechowalnia będzie, gdzie dobro dziecka??!!!!! A rodzice którzy pracują??? Co z ich dziećmi ??? Gdzie miejsce dla nich???? Brak słów na to co się dzieje w naszym chorym kraju. ..
  • To prawda... Ludzie korzystający z różnych pomocy od Państwa są pierwsi brani pod uwagę... Bo im się należy!!! A rodzice którzy starają się omijać " garnuszek państwa" niech dr radzą... Paranoja;/ Masz prace to stać cię na prywatne przedszkole;) śmiech na sali! Za to prywatne przedszkole jeden rodzic poświęci swoją pensję... Nie wiem co lepsze, pracować i sobie radzić czy nie pracować i mieć wszystko w du... Bo i tak wyjdę na Tym lepiej! Śmiech!!!
  • żyjesz z udowadniania tego ze nie możesz znaleźć pracy- masz pracujesz 10 godzin dziennie za 1500zł- nie masz wniosek- zostań bezrobotnym będziesz miał lepiej!
  • cieszę się, ze Pana/Pani dziecko jest zdrowe i nie musi się Pan/Pani martwić co z Jego edukacją. .. informuję Pana/Panią, że dzieci z orzeczeniami zgodnie z Konstytucją RP, mają takie samo prawo do edukacji jak i dzieci zdrowe. Należy trochę pomyśleć a nie się pienić i poczytać, te dzieci (z orzeczeniami) są inaczej rekrutowane i będą trafiały do placówek przygotowanych na ich edukację, na ich potrzeby, miło i ciepło pozdrawiam życząc więcej empatii (proszę sięgnąć do słownika)
  • Selekcja do pracy, selekcja do doktora, selekcja do przedszkola, selekcja do złobka, selekcja w wypadkach i zagrożeniach. .. .. czy tylko to władza w wilkowyjach nie tylko elblaskich może nam zaoferować? Tylko selekcji do piachu nie ma, kiedyś tam demokratycznie wszyscy: od prezydenta do bezdomnego denaturowca! Acha zapomniałe o selskcji do miejsca na cmentarzu! No i może skończe, bo napisze jeszcze coś niecenzuralnego i Piotruś wymaże. .. ..
  • Selekcja to kolejka! Lub jak mówią komputrowcy :stos. .. ..
Reklama