UWAGA!

PIT 2019 - Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko przy składaniu PIT za 2018

2019-02-12
10:09
 
PIT 2019 - Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko przy składaniu PIT za 2018

Część rodzin, mimo spełniania warunków do korzystania z ulgi na dzieci, osiąga na tyle niskie dochody, że nie jest w stanie odliczyć od podatku całej dostępnej kwoty. Z myślą o nich wprowadzono możliwość zwrotu niewykorzystanej części ulgi. Jak się o nią ubiegać i jak wykazać ją w PIT online 2019?

Ulga na dzieci, czyli ulga prorodzinna jest jednym z najczęściej stosowanych przez podatników odliczeń podatkowych. Mogą z niej skorzystać rodzice sprawujący władzę rodzicielską, opiekunowie prawni dziecka lub rodzice zastępczy, których dzieci są:
       - małoletnie
       - nie ukończyły 25. roku życia i uczą się lub studiują, a w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł (nie wliczając renty),
       - otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek.
       Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci.
        
       Wysokość ulgi na dziecko
       - Na jedno dziecko przysługuje ulga na dziecko w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a rocznie jest to 1112,04 zł, jeśli podatnik rozlicza się samodzielnie, a jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. Jeśli rozliczenia dokonuje wspólnie z małżonkiem, kwota limitu wynosi 112 000 zł.
       - Na dwoje dzieci ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko miesięcznie, czyli rocznie rodzice mogą uzyskać 2224,08 zł. Nie ma przy tym znaczenia, jakie uzyskują dochody.
       - W przypadku trójki dzieci ulga wynosi po 92,67 zł na dwoje pierwszych dzieci i 166,67 zł na trzecie dziecko, czyli razem 352,01 zł miesięcznie, rocznie – 4224,12 zł. Wysokość ulgi nie zależy od dochodów rodziców.
       - Jeśli rodzice mają czworo lub więcej dzieci, na pierwszą dwójkę otrzymują po 92,67 zł, na trzecie dziecko 1667,67 zł, na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł. Roczna ulga na czworo dzieci wynosi zatem 6924,12 zł i nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
       Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym  oraz rodzice dzieci, które prowadzą tak opodatkowaną działalność.
      
       Zwrot ulgi na dziecko, która nie została wykorzystana
       Zdarza się, że podatnicy rozliczający PIT nie posiadają wystarczających dochodów, by kwota podatku do zapłacenia pozwalała im na odliczenie pełnej ulgi prorodzinnej, mimo że spełniają pozostałe warunki (liczba i wiek dzieci), które kwalifikują ich do jej otrzymania.
       W takiej sytuacji można starać się o dodatkowy zwrot ulgi rodzinnej, czyli różnicę pomiędzy przysługującym odliczeniem, a kwotą, jaką rzeczywiście odliczyli, albo o całą kwotę ulgi, jeśli podatek do zapłaty wynosił zero złotych.
       Górnym limitem zwrotu ulgi jest suma kwot składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne zapłaconych przez podatnika lub od niego pobranych i rozliczonych w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 za dany rok. Jeśli podatnik rozlicza się jednocześnie na drukach PIT-36L lub PIT-28L i odlicza tam składki zdrowotne lub ZUS,  ich wartość obniży kwotę składek z deklaracji PIT-36 i PIT-37.
        
       Rozliczenie ulgi na dzieci w PIT online 2019  
       Aby wystąpić o zwrot nieodliczonej kwoty, nie trzeba już dołączać do składanej deklaracji dodatku PIT/UZ. Wystarczy wykazać ją w odpowiednim formularzu. W deklaracji PIT-36 poświęcona jest temu część K, a w deklaracji PIT-37 – część H. Należy w nich wpisać:
       - wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  
       - różnicę między kwotą odliczoną od podatku a kwotą ulgi prorodzinnej przysługującej podatnikowi,
       - przysługującą kwotę zwrotu,
       - łączną kwotę zwrotu przysługującego z urzędu skarbowego, po dodaniu kwoty nadpłaconego podatku lub odjęciu kwoty podatku do zapłaty.
       Aby wykazać zwrot niewykorzystanej ulgi w deklaracji rocznej, używa się załącznika PIT/O. Najłatwiej zrobić to za pomocą programu PIT online 2019, który automatycznie wypełnia większość pól. W załączniku tym wykazuje się jedynie tę część ulgi, która podlega odliczeniu od podatku.
        
       Ulga na dzieci, jej zwrot a świadczenia społeczne
       Osoby, którym może przysługiwać zwrot ulgi na dziecko, ze względu na wysokość swoich dochodów, często są beneficjentami programu 500+. Świadczenie to jest zwolnione od podatku, a więc nie wpływa na wysokość ulgi prorodzinnej i ewentualnego zwrotu niewykorzystanej ulgi.
       Podobnie jest ze świadczeniami takimi jak: becikowe, świadczenie rodzicielskie, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński z KRUS, świadczenie „Za życiem”, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany z funduszu związków zawodowych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne.
       Z drugiej strony jednak, kwota niewykorzystanej ulgi ma wpływ na ustalanie dochodu rodziny dla wymienionych świadczeń. Jest to istotne zwłaszcza dla osób, które mają jedno dziecko. Na drugie dziecko limit dochodów nie jest brany pod uwagę, więc skorzystanie ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej nie będzie wiązało się z ryzykiem utraty świadczenia 500+ na to dziecko.
        
       W takich sytuacjach warto pamiętać, że wnioskowanie o zwrot niewykorzystanej ulgi jest dobrowolne.  
        Rozlicz PIT 2019 pobierając Program PIT Pro lub Wypełnij PIT Online w 5 minut!
       Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący darmowy Program PIT Pro 2018/2019
       Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Justyna Nowak
      

       ----- materiał płatny -----

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej