UWAGA!

Zasady rekrutacji pierwszaków w 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej mają obowiązek uczęszczać dzieci urodzone w roku 2007 oraz dzieci urodzone w okresie 1.01.2008 – 30.06.2008. Dzieci urodzone w okresie 1.07.2008 – 31.12.2008 mogą uczęszczać do I klasy szkoły podstawowej na podstawie decyzji rodzica.

W publicznej szkole podstawowej, dla której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Jednakże rodzice /prawni opiekunowie (którzy podejmą decyzję o uczęszczaniu dziecka do szkoły obwodowej) są zobowiązani złożyć tzw. zgłoszenie na druku otrzymanym w szkole obwodowej.
       Jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami to może przyjąć dzieci, zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej po złożeniu przez rodzica wniosku.
       W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, będzie rozpatrywała wnioski biorąc pod uwagę kryteria zawarte w statucie danej szkoły.
       Zatem rodzic, zainteresowany zapisaniem dziecka do szkoły innej niż obwodowa, powinien złożyć wniosek do tej szkoły na odpowiednim druku.
       Druki zgłoszeń (dla dzieci z obwodu szkoły) oraz druki wniosków (dla dzieci spoza obwodu szkoły) zostaną udostępnione od dnia 1 marca br. na stronach internetowych i w sekretariatach szkół podstawowych.
       Ponadto do dnia 28 lutego br. na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach zostaną ogłoszone kryteria przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły, terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów.
       Dla ułatwienia rodzicom przyszłorocznych pierwszoklasistów dyrektorzy szkół podstawowych ustalili: TAKIE SAME TERMINY REKRUTACJI DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG w roku szk. 2014/2015:
       1. składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przyjęcia do szkoły innej niż obwodowa
       A. dzieci z obwodu szkoły – składanie do szkół obwodowych zgłoszeń
       B. dzieci spoza obwodu szkoły  (w przypadku gdy rodzic wybierze szkołę inną niż obwodowa)
       1-31 marca br.
       2.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w siedzibie szkoły (dla dzieci spoza obwodu szkoły)  8 kwietnia br. o godz. 15.00
       3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane do 14 kwietnia br. do godz. 15.00
       4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w siedzibie szkoły 18 kwietnia br. o godz. 15.00
       5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
       6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
       7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
       8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
       9. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
      
       W przypadku, gdy szkoła po przeprowadzeniu rekrutacji w powyższym terminie, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły podstawowej może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą w terminach ustalonych indywidualnie przez każdą szkołę.
      
Łukasz Mierzejewski, Biuro Prasowe UM w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama