UWAGA!

Czy warto mieć Małą Księgowość?

 Czy warto mieć Małą Księgowość?

Mała Księgowość online jest nowoczesną aplikacją księgową w systemie Windows wygenerowaną przez Ministerstwo Finansów, która daje możliwość obsługi ogromnej ilości firm, do których należą także spółki cywilne i jawne rozliczające podatek zgodnie z księgą przychodów i rozchodów (KPiR) i ryczałtu ewidencjonowanego.

Tego typu aplikacja pozwala na tworzenie atrakcyjnych wizualnie i przejrzystych wydruków, które są zgodne z aktualnymi przepisami tworzonymi na potrzeby księgowej dokumentacji. Małą Księgowość online to także możliwość rozliczania podatku dochodowego, ryczałtowego i VAT a także prowadzenie ewidencji środków trwałych, rozliczanie kilometrówki i amortyzacji a także obsługa e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Możliwość tworzenia rozbudowanych zestawień danych pozwala na dokładną weryfikację stanu firmy.

 

Mała Księgowość podatkowej księgi przychodów

 

Kogo mała księgowość dotyczy? Aplikacja mała księgowość online pozwala rozliczać nie tylko wspólników ale też podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą spółek jawnych i cywilnych. Jest to także możliwość wystawienia i obsługi podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczenie podatku dochodowego za miesiąc lub kwartał, zliczenie zaliczek za wybrany okres na podatek dochodowy w oparciu o (PIT-5, PIT-5L), dokonywanie rozliczenia rocznego PIT-36 lub PIT-36L, spis wszystkich zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy uzyskany w danym roku podatkowym.

 

Podatkowa księga przychodów

 

Ponadto aplikacja pozwala generować i wysyłać pliki JPK_PKPIR, rozliczać ryczałt miesięcznie lub kwartalnie, prowadzić ewidencję przychodów dla stawek ryczałtu 20%, 17%, 8.5%, 5.5%, 3%, 10% oraz 12.5%,wyliczać należny do zapłaty ryczałt, generowanie rozliczenia roczne PIT-28, ewidencjonować wszystkich podatników zapłaconego ryczałtu, generować i wysyłać pliki JPK_EWID,

 

Jak obsługiwać podatkową księgę przychodów w zakresie podatku VAT?

 

W kwestii podatku VAT aplikacja umożliwia prowadzenie ewidencji VAT zakupu i sprzedaży, pozwala rozliczać dokumenty metodą podzielonej płatności (Split payment), rozliczać podatek VAT miesięcznie lub kwartalnie, zapisywać informacje na temat zapłaconego podatku VAT, generować i wysyłać pliki JPK_VAT, generować i wysyłać pliki JPK z deklaracją – JPK_V7M oraz JPK_V7K.

 

W zakresie ZUS mała księgowość daje możliwość prostego wyliczenia wysokości obowiązkowych do opłacenia składek w określonym miesiącu, rejestrację zapłaconych składek ZUS, obsługę całkowitą ZUSu, jego preferencyjnych wartości, a także małego ZUSu oraz małego ZUSu plus.

 

Ewidencja środków trwałych

 

Jeśli chodzi o środki trwałe aplikacja umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, rozliczanie amortyzacji. Pozostałe funkcje aplikacji to także rejestracja przychodów ewidencjonowanych, prowadzenie ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów osobowych używanych na potrzeby prowadzonej działalności (kilometrówka), wystawianie i rejestracja dowodów wewnętrznych, wystawianie i rejestracja not korygujących, wystawianie i rejestracja not księgowych, obsług ewidencji wyposażenia, tworzenie i wysyłanie bezpośrednio z programu comiesięcznych raportów JPK_VAT.,tworzenie i wysyłanie pliku JPK z deklaracją – JPK_V7M oraz JPK_V7K, tworzenie i wysyłanie wiadomości bezpośrednio z programu jednolitych plików kontrolnych (JPK) na żądanie Urzędu Skarbowego, wysyłka plików JPK autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem na platformie ePUAP lub przychodem podatnika.

 

Obsługa e-deklaracji urzędu skarbowego

 

W przypadku E-deklarcji możliwe jest generowanie formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w oparciu o dane z programu, a także tworzenie i wysyłka pliku JPK z deklaracją – JPK_V7M oraz JPK_V7K, wysyłka wysyłka formularza do systemu e-Deklaracje, wysyłka e-deklaracji potwierdzonej indywidualnym podpisem elektronicznym tudzież przychodem podatnika, generowanie spisu danych kontrahentów, pobieranie danych kontrahentów na podstawie numeru REGON, weryfikacja na podstawie NIP oraz numeru konta bankowego obecności kontrahenta na białej liście.

 

W kwestii wydruków aplikacja tworzy wydruki Księgi przychodów i rozchodów, zbiorczego podsumowania księgi, wydruki ewidencji przychodów, wydruki zbiorczego podsumowania przychodów, rejestry VAT sprzedaży, rejestry VAT zakupów, noty księgowe, noty obciążeniowe i korygujące, ewidencja wyposażenia.

 

Korzystanie z funkcjonalności aplikacji Mała Księgowość to wygodne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców i płatników, którzy mogą mieć samodzielną księgowość w jednym miejscu. Tego typu ewidencjonowanie sytuacji na rynku pozwala lepiej zarządzać firmą, gdyż daje rzetelny i przejrzysty obraz sytuacji w polskiej firmie lub spółce. Dzięki aplikacji każdy podatnik może także w wygodny sposób rozliczyć się na formularzu PIT. Mała Księgowość daje cały dostęp do wielu funkcjonalności, upraszczając maksymalnie wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

 

---artykuł promocyjny---


Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie