UWAGA!

Odwołanie darowizny - na czym polega i kto może je przeprowadzić?

 Odwołanie darowizny - na czym polega i kto może je przeprowadzić?

Otrzymanie darowizny kojarzy się jako szczodry gest, który każdy przyjmuje z wdzięcznością. Możemy jednak doświadczyć sytuacji, gdy taki podarunek będzie wiązał się z pewnymi kłopotami i przysporzy więcej problemów, niż będzie przynosił zalet. Taki stan rzeczy może dotyczyć zarówno darczyńcy, jak i osoby, która ma otrzymać darowiznę. W takich sytuacjach można skorzystać z prawa odwołania darowizny.

Kiedy mamy do czynienia z darowizną?

 

W każdym przypadku, gdy darczyńca przekazuje jakieś dobra obdarowanemu, dochodzi do sytuacji, którą możemy nazwać darowizną. Podarować można rozmaite dobra o mniejszej i większej wartości. Ważne jest to, że strona obdarowana nie ponosi żadnych kosztów, co jest generalnie istotą całego procederu. W wielu przypadkach nie trzeba zawierać między stronami pisemnej umowy. Wystarczy ustna deklaracja, która również jest wiążąca.

 

Szczególnym przypadkiem darowizny jest przekazanie bezpłatnie nieruchomości. Tutaj umowa darowizny musi zostać zawarta formalnie, czyli mieć potwierdzenie w formie aktu notarialnego. Darowizna nieruchomości jest zatem sytuacją, w której dochodzi do przekazania własności nieruchomości bez pobierania jakichkolwiek opłat i kosztów.

 

Odwołanie darowizny niewykonanej - na czym polega?

 

Jak zatem można odwołać darowiznę? Przede wszystkim może zrobić to darczyńca, jeśli jeszcze nie doszło do przekazania darowizny. Mamy wtedy do czynienia z sytuacją, w której strona nie wykonała jeszcze postanowień umowy, a między jej zawarciem, a momentem ustalonego przekazania, doszło do zmiany stanu majątkowego na dużo gorszy. Wykonanie darowizny nie może bowiem stanowić uszczerbku dla jego utrzymania lub być uszczerbkiem na ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

 

Darowizna, to gest dobrej woli i przejaw hojności darczyńcy, dlatego nie może wpłynąć negatywnie na jego status. Jeśli pojawią się sytuacje losowe takie jak nagła choroba, utrata pracy, czy też niespodziewane zwiększenie kwoty alimentów, będzie można darowiznę odwołać. Przyszły obdarowany nie zostanie poszkodowany, ponieważ nie doszło jeszcze do formalnego przekazania dóbr. Darczyńca musi za to wykazać, że w jego życiu prywatnym bądź zawodowym doszło do niekorzystnych zmian.

 

Czy można odwołać wykonaną darowiznę?

 

Sprawa, gdy dochodzi do odwołania darowizny niewykonanej, wydaje się dosyć jasna. Czy można dokonać tego po jej wykonaniu? Jakie kroki trzeba wtedy podjąć? Sytuacja odwołania darowizny, która została wykonana, może nastąpić, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Kluczowy jest tu czas, ponieważ prawo to, obowiązuje maksymalnie przed upływem roku, licząc od momentu, gdy darczyńca dowiedział się o niewdzięczność obdarowanego.

 

Jakie sytuacje mogą zostać zakwalifikowane jako rażąca niewdzięczność? Takie określenie zyskuje czyn polegający na świadomym działaniu lub zaniechaniu, które jest skierowane przeciwko darczyńcy. Spektrum sytuacji i zachowań jest tu bardzo szerokie, ale łączy je obiektywne uznanie za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę. Należy pamiętać, że odwołanie darowizny nie wchodzi w grę, gdy darczyńca obdarowanemu przebaczył. W wyniku rażącej niewdzięczności obdarowany naraża się zatem na ryzyko utraty nowo nabytego dobra. Doświadczenie niewdzięczności obdarowanego, jest zatem silnym argumentem.

 

Różnica między odwołaniem darowizny niewykonanej, a takiej, która został już wykonana, tkwi jeszcze w czasie. O ile do odwołania darowizny niewykonanej, może dojść w bardzo krótkim okresie – tj. między zawarciem a niewykonaniem umowy – o tyle, darowizna wykonana może zostać odwołana wiele miesięcy, a nawet lat po zawarciu umowy.

 

Czym skutkuje odwołanie darowizny?

 

Skutki odwołania darowizny zależą od tego, jaka rzecz została przekazana obdarowanemu. Inne będą w przypadku tzw. dóbr ruchomych, inne zaś w przypadku nieruchomości. Jeśli chcemy odwołać darowiznę, jaką był samochód, różnego rodzaju sprzęt, czy inne dobra, to dana rzecz wraca do pierwotnego właściciela. Obdarowany ma w związku z tym obowiązek wydania rzeczy darczyńcy, zaś darczyńca może dochodzić wydania mu darowizny, jeśli nie nastąpi to dobrowolnie. Może nawet dojść do dociekania tego na drodze sądowej.

 

Sprawa ma nieco inny obrót, gdy dochodzi do odwołania darowizny nieruchomości. Wymagane jest tutaj zrzeczenie się praw, a raczej ich powrót do pierwotnego właściciela, poprzez zawarcie aktu notarialnego. Samo odwołanie darowizny, to zbyt mało, aby dopełnić formalności i ponownie wpisać darczyńcę, jako właściciela w księdze wieczystej. Konieczne jest prawnie umocowane potwierdzenie w postaci aktu notarialnego. Jeżeli obdarowany dobrowolnie nie zgodzi się na podpisanie aktu, darczyńca może wnieść do sądu powództwo o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli ponownie przenoszącego własność podarowanej wcześniej nieruchomości.

 

Czego potrzeba do odwołania darowizny?

 

Wiesz już, że darczyńca może odwołać darowiznę w różnych, uzasadnionych przypadkach. W zależności od tego, co zostało przekazane, może wystarczyć umowa ustna, lub konieczne będzie poświadczenie notarialne. W odwołaniu darowizny biorą, więc udział strony zainteresowane oraz, jeśli to konieczne notariusz.

 

Artykuł powstał na bazie informacji dostępnych na https://adwokat-wroclaw.biz.pl/

 

 

---artykuł promocyjny---


Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie