UWAGA!

Wsparcie unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

 Wsparcie unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Od pewnego czasu przyszło mierzyć się nam wszystkim z nową trudną rzeczywistością. Trwający stan epidemiczny, „przeorał” gospodarkę i wyhamował aktywność społeczną także na obszarze Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. Brak turystów nad Zalewem Wiślanym, ograniczenia w ilości uczestników spotkań plenerowych czy obowiązkowe maseczki w sklepach i środkach komunikacji publicznej, to obraz dnia codziennego. Jednak wszystko co ma swój początek, musi mieć i koniec.

Dlatego licząc na szybkie zakończenie pandemii i chęć wsparcia działań wzmacniających powrót do normalności, Zarząd LGD planuje w drugim półroczu 2020 roku ogłosić nabory wniosków o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, dzięki czemu mieszkańcy powiatu braniewskiego oraz gmin: Milejewo, Tolkmicko i Młynary, będą mogli pozyskać fundusze na realizację konkretnych przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy i aktywność społeczną naszego terenu.

Największe szanse na dofinansowanie, będą miały działania z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

- rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych;

- wsparcia współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim;

- szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe;

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;

- integracji mieszkańców obszaru LGD i rozwijające ofertę spędzania wolnego czasu;

- promocji obszaru Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej;

- budowy lub przebudowy dróg lokalnych (tylko JST)

 

Tak więc już dziś zachęcamy do zgłębienia problematyki LEADER będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i kontaktu z Biurem Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku przy ul. Pocztowej 9 tel. 55 231 12 52, adres e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Materiał opracowany przez LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” , współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętych PROW 2014-2020.

 

--- materiał promocyjny ---

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie