UWAGA!

Na uczelni o samorządzie

9 października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Odbyła się z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w naszym kraju i ze względu na epidemię koronawirusa była przeprowadzona w formie zdalnej. Zobacz, o czym dyskutowali naukowcy. 

Trzydzieści lat temu został rozpoczęty w Polsce proces odbudowy samorządu terytorialnego. Trzy dekady funkcjonowania samorządu terytorialnego pozwalają na pogłębioną analizę problemów oraz na wyciągnięcie wniosków. Należy zastanowić się, jakie rozwiązania się sprawdzają, jakie z kolei trzeba poprawić, zmienić, uzupełnić.

Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce jest jednym z najważniejszych fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej. Dnia 8 marca 1990 roku została przyjęta ustawa o samorządzie terytorialnym, która zapoczątkowała proces budowy demokratycznego samorządu. W ustawie zapisano iż „mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce miał wpływ na demokratyzację systemu politycznego.

W następnych latach przeprowadzono reformy samorządowe. Kluczowe okazały się zmiany z dnia 1 stycznia 1999 roku, które wprowadzały samorząd powiatowy i wojewódzki. W artykule 15 Konstytucji RP z 1997 roku zapisano zasadę decentralizacji („Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”), która stanowi jedną z zasad ustrojowych Polski. W wyniku reformy wiele zadań państwa przeniesiono na szczebel samorządowy. Reformy samorządowe wpłynęły także na rozwój partycypacji lokalnej. Budowano instytucje demokracji obywatelskiej, które miały z kolei wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego.

Doświadczenia trzydziestu lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce pozwalają na zadanie wielu istotnych pytań oraz poszukiwanie odpowiedzi, które mogą być pomocne w przyszłości. W czasie konferencji chcielibyśmy czerpać także z doświadczeń miasta Elbląg, regionu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, praktyków związanych z samorządem terytorialnym oraz studentów zainteresowanych poruszoną problematyką.

 

Patronat medialny nad konferencją sprawuje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl


       Program konferencji (będzie można w niej uczestniczyć zdalnie poprzez kanał PWSZ w Elblągu na serwisie YouTube.

 

9.45

Logowanie, sprawdzenie łączy

SESJA PLENARNA

Moderator: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, PWSZ w Elblągu

10.00

Rozpoczęcie konferencji

Przywitanie i prowadzenie: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, PWSZ w Elblągu

Wystąpienie JM Rektora PWSZ w Elblągu dra inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni

 

10.20-10.40

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Kształt systemu wyborczego do rady miasta na prawach powiatu na przykładzie wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu

10.40-11.00

dr hab. Zbigniew Kudrzycki, Wójt Gminy Rozogi, Partycypacja obywatelska w świetle ustawy o samorządzie gminnym 1990 – 2018

11.00-11.20

dr inż. Marcin Bukowski, PWSZ w Elblągu, Rola parków technologicznych w rozwoju regionów na przykładzie Elbląskiego Parku Technologicznego

11.20-11.30

Przerwa

PANEL I

Moderator: dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, PWSZ w Elblągu

11.30-11.50

dr Grażyna Cern, prof. uczelni, PWSZ w Elblągu, Zarobkowa działalność samorządu terytorialnego– spojrzenie w przyszłość

    1.  

mgr inż. Karolina Trykacz, UMCS w Lublinie, Miejsce obszarów funkcjonalnych w polskim systemie planowania przestrzennego

12.10-12.30

mgr Magdalena Taraszkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Granice ingerencji gminy w prawo własności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

12.30-12.50

dr Ewa Kosior, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Odpowiedzialność gminy za jakość powietrza. Prawo do życia w niezanieczyszczonym środowisku jako prawo osobiste

12.50-13.05

mgr Emil Walendzik, UWM w Olsztynie, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – doświadczenia we wdrażaniu

 

13.05-13.20

Przerwa

PANEL II

Moderator: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, PWSZ w Elblągu

11.30-11.50

dr Katarzyna Jurewicz-Bakun, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Samodzielność samorządu terytorialnego jako konstytucyjna gwarancja niezależności

11.50-12.10

dr Beata Słobodzian, Uniwersytet Gdański, Wybory samorządowe 2018 roku a zmiany w organizacji wyborów

12.10-12.30

dr hab. Krzytszof Sidorkiewicz, prof. uczelni, PWSZ w Elblągu, Zmiany prawa wyborczego w wyborach samorządowych w latach 1990 - 2010 i ich skutki

12.30-12.50

mgr Violetta Radecka-Sinicka, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Skarga na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, w świetle orzecznictwa sądowo administracyjnego

    1.  

dr Dariusz Piotr Kała, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Udoskonalanie zarządzania kryzysowego w gminie poprzez scalanie Ochotniczy Straży Pożarnych

13.05-13.20

Przerwa

PANEL III (studencki)

Moderator: dr Olga Filaszkiewicz, PWSZ w Elblągu

11.30-11.50

lic. Karol Szymon Orzeszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii, Problematyka regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń i aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w kontekście marki miasta

11.50-12.10

Patrycja Prasak, UMK w Toruniu, Organ wykonawczy gminy w przeszłości i teraźniejszości. Wybrane aspekty

12.10-12.30

Michał Kołbuc, UMK w Toruniu, Protest wyborczy jako sposób weryfikacji ważności wyborów samorządowych

12.30-12.50

Jakub Skibiński, UMCS w Lublinie, Uwarunkowania kształtowania polityki przestrzennej i kierunki rozwoju gminy uzdrowiskowej Horyniec-Zdrój

12.50-13.05

Bartłomiej Wasiak, PWSZ w Elblągu, Czynniki warunkujące mobilność przestrzenną w ramach granic jednostek samorządów terytorialnych

13.05-13.25

lic. Oskar Sęk, PWSZ w Elblągu, Postawy Polaków wobec pomocy społecznej w systemie samorządu terytorialnego

13.25-13.45

lic. Monika Hasić, PWSZ w Elblągu, Społeczny odbiór staży gminnych

 

 

PANEL IV

Moderator: dr Katarzyna Olszewska, PWSZ w Elblągu

13.20-13.40

dr Hanna Kruk, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Funkcjonowanie parków krajobrazowych jako jednostek organizacyjnych samorządu województwa na przykładzie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

13.40-14.00

dr inż. Anetta Waśniewska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Determinanty funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwach (wybrane czynniki)

14.00-14.20

mgr Joanna Radzioch, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego we Wrocławiu w latach 2013-2019

14.20-14.40

dr Jacek Pieczonka, Uniwersytet Opolski, Program odnowy wsi, fundusz sołecki jako instrumenty poprawiające jakość kapitału społecznego obszarów wiejskich

14.40-15.00

 

15.00-15.20

dr Emilia Kalitta, Sopocka Szkoła Wyższa, Budżet obywatelski jako forma obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne

dr Karina Górska-Rożej, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Partycypacja społeczna a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy

 

PANEL V

Moderator: dr inż. Marcin Bukowski, PWSZ w Elblągu

13.20-13.40

mgr Piotr Pieńkosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Samorząd terytorialny jako kreator innowacyjnych rozwiązań na przykładzie systemu e-kontrole wdrożonego w strefie płatnego parkowania w Warszawie

13.40-14.00

dr Krzysztof Ćwieląg, Uniwersytet Opolski, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument oddziaływania na poprawę samorządowej gospodarki finansowej

14.00-14.20

dr Maja Krasucka, Uniwersytet Opolski, Cechy potencjału finansowego wybranych sportowych organizacji pożytku publicznego

14.20-14.40

dr Joanna Rosłon-Żmuda, Uniwersytet Gdański, Działania samorządu na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego

14.40-15.00

dr Jacek Wałdoch, Uniwersytet Gdański, Fundusz sołecki jako narzędzie do realizacji strategii Crime Prevention Through Enviromental Design E

15.00- 15.20

dr Igor Ksenicz, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Ku modelowi polskiej paradyplomacji

15.20-15.30

Przerwa

15.30 Podsumowanie konferencji

Moderator: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, PWSZ w Elblągu

 

PWSZ w Elblągu

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
 • Silna ta kadra w PWSZ / licencjaci, magistrowie, doktorzy bez habilitacji i co niektórzy w randze profesora z rektorem na czele /. I Elbląg ma być ośrodkiem akademickim, śmiechu warte?
 • tematyka całkowicie oderwana od patologii samorządu, upadku rad miejskich, dyktatury prezydentów. Elbląg jest tego klasycznym przykładem, a tutaj ble, ble. Dlaczego nie ma autorów opracowania Raportu Fundacji Batorego "Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo"z czerwca ub. roku, czyli jak ratować samorząd. A wy o scalaniu straży pożarnych i wyborach do rady w Elblągu. Czy będzie o słupach wyborczych, a może o rozmijaniu prezydenta z opinią publiczną. Powinniście też rozpocząć od druzgoczących ocen twórców reformy samorządowej: prof. Stępnia, Kuleszy, Hausnera, Regulskiego :samorządy dzisiaj to prywatne folwarki możnowładców-prezydentów. Naukowców mnogo, chyba za dużo. Praktyków zero. Szkoda czasu.
 • A może O okupacji Elbląga od 20 lat przez olsztyn.
 • Gdzie od 9.45 kucharek 6 tam nie ma co jeść do 15.30.
 • Wyklad powinien miec tez Super Samorzadowiec Czaskoski, mistrz nad miscze
 • Konferencja, publikacja etat kasa. Herbata zrobi się słodsza od mieszania.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  5
  0
  M.J.R.(2020-10-07)
 • Konfa w E-gu i ani jednego panelu dotyczącego korekty reformy administracyjnej, poruszenia wątku braku dwuwładzy wojewódzkiej w w-m, słuszności funkcjonowania powiatów, braku Polski-(silnych)Regionów, czy dojdzie do wydzielenia Warszawy i aglomeracji warszawskiej z woj. mazowieckiego, czy koniecznie Warszawa musi być tak urzędowo scentralizowana, czy w woj. w-m wszystkie urzędy muszą być w Olsztynie, czy policzono ile straciły byłe miasta wojewódzkie, jak spauperyzowały się po utracie wojewódzkości (choćby zestawienie E-ga i O-na jako porównanie idealnie oddające patologię jaka została dopuszczona prawnie), etc. ? Nie doszukałem się tego, ale może ktoś się odważy wziąć to na warsztat.
 • Przyjrzyjcie się ilu na tych panelach jest online 9,10,15 osób?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  2
  0
  Fan_Gargamela(2020-10-09)
 • Koronawirus
 • musza robic konferencje i nawzajem sie cytowac w ksiazkach zeby doczlapac sie do tytulu profesora i tylko o to chodzi w takich konferencjach. z nauka to nie ma nic wspolnego.
 • W zasadzie to udział biorą przedstawiciele tylko dwóch poważnych uczelni a reszta ?
 • Mam nadzieje że zanegują wreszcie sens reformy samorządowej która doprowadziła do niewyobrażalnej skali kosztów i rozrostu kasty urzędniczej pożerającej znaczną część budżetu na swoje utrzymanie a stworzonej na wzór i podobieństwo dzisiejszego eurokołchozu z rozbuchana admnistracją do tworzenie krzywej marchewki i prostego banana. .
Reklama