UWAGA!

Dotacje dla przedsiębiorców

 Dotacje dla przedsiębiorców

Zgodnie z harmonogramem, 26 lutego i 1 kwietnia będą ogłoszone kolejne konkursy dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Działania będą współfinansowane w ramach osi „Przedsiębiorczość”. Konkursy zostaną rozpisane z działania 1.1 Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw. Poddziałania:
     1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
     1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
     1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo - naukowych
     1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.
     
     Instytucją obsługującą te konkursy jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, w Olsztynie (www.wmarr.olsztyn.pl), która zajmować się będzie m.in.:
     - naborem wniosków i ich oceną
     - zawieraniem umów z beneficjentami
     - weryfikacją wniosków płatniczych
     - dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów
     - kontrolą realizacji projektów.
     
     Wszelkie dokumenty i instrukcje dotyczące składania wniosków, przedsiębiorcy mogą znaleźć m.in. na stronie internetowej, utworzonej specjalnie do obsługi RPO „Warmia i Mazury”, czyli www.rpo.warmia.mazury.pl.
     
     Pomoc finansowa w ramach ogłoszonych konkursów będzie udzielana na realizację nowych inwestycji, które obejmują nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
     
     Środki powinny być przeznaczone na:
     - utworzenie nowego przedsiębiorstwa
     - rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa
     - dywersyfikację produkcji
     - zasadniczą zmianę procesu technologicznego.
     
     Maksymalne dofinansowanie inwestycji wynosi 50% wydatków uznawanych za kwalifikujące się do refinansowania. Wartość możliwej pomocy w zależności od poddziałania wynosi od 10 tys. zł do 2 mln zł. Są to tylko podstawowe informacje dotyczące warunków jakie powinien znać przedsiębiorca składający wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji.
     
     Szczegółowych informacji na temat planowanych konkursów udzielają konsultanci sieci Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. Powiatowy Punkt Kontaktowy sieci mieści się przy ul. Bema 54 w Elblągu (w budynku Centrum Pracy i Pomocy), tel/fax 055 235-95-63.
     
     Regionalny System Wspierania Innowacji (RSWI)
     Czasy kryzysu finansowego i spowolnienie gospodarcze to ciężki okres dla wielu przedsiębiorców. Jednym z działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym województwie, które może przyczynić się do złagodzenia skutków panującego kryzysu jest projekt Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji realizowany w ramach tzw. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
     
     Projektodawcą jest Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego, który we współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz lokalnymi władzami samorządowymi stworzył sieć dwudziestu jeden Powiatowych Punktów Kontaktowych, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać bezpłatną pomoc informacyjno - doradczą w zakresie m.in. :
     - sposobów pozyskiwania unijnych środków finansowych na działalność innowacyjną,
     - możliwości i sposobów transferu technologii
     - możliwości podjęcia współpracy z regionalnymi jednostkami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
     
     Sieć RSWI jest organizatorem cyklicznych szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych. Wszelka pomoc informacyjno – doradcza świadczona przez konsultantów jest nieodpłatna. Problematyce dotacji dla przedsiębiorców poświęcone będą trzy najbliższe spotkania informacyjne, na których zostanie przedstawiona m.in. tematyka związana m.in. z pisaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” Działanie „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw”.
     
     Spotkania informacyjne odbędą się 23, 26 i 27 lutego w Powiatowym Punkcie Kontaktowym w Elblągu, przy ulicy Bema 54 (budynek Centrum Pracy i Pomocy).

 


     
     Szczegóły na temat spotkań oraz formularz zgłoszeniowy (ilość miejsc jest ograniczona) można uzyskać w PPK Elbląg, tel/fax 055 235-95-63, e-mail:elblag_m@rswi-olsztyn.pl, elbląg_p@rswi-olsztyn.pl, oraz ze strony internetowej www.rswi-olsztyn.pl.
     
     

-------------------- Artykuł sponsorowany ----------------------
Jerzy Fidura PPK RSWI w Elblągu

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie