UWAGA!

Mój wybór - moje życie

2009-12-21
16:30

Od września w placówkach oświatowych w Elblągu realizowany jest projekt „Mój wybór – moje życie - program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację dwuletniego projektu Prezydent Miasta Elbląga pozyskał kwotę 925.704,00 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju osobowego i społecznego uczniów niefunkcjonujących należycie w procesie kształcenia i zagrożonych przedwczesnym „wypadnięciem” z systemu oświaty.
      
       Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 800 uczniów z 25 elbląskich publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. W każdej z 59 utworzonych grup zostanie przeprowadzony 90-godzinny cykl zajęć warsztatowych mających na celu rozwijanie wśród młodych ludzi umiejętności społecznych, m.in. asertywności, umiejętności komunikowania się, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wzmacniania poczucia własnej wartości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
      
       Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami, maksymalnie angażującymi uczniów w problematykę zajęć. Podczas warsztatów wykorzystywane będą różnorodne formy: burza mózgów, mini-wykład, praca w grupach, dyskusja, gry dydaktyczne, etiudy teatralne, metoda projektów, a także udział w imprezach kulturalnych. Treść warsztatów w poszczególnych grupach zróżnicowano ze względu na wiek odbiorców.
      
       W każdej szkole uczniowie objęci projektem będą organizować tzw. treningi praktyczne, polegające na samodzielnym przygotowaniu jakiegoś zadania, wydarzenia, wystawy, spotkania itp. Pozwoli to uczestnikom projektu wykazać własną inicjatywę, samodzielność, co z kolei przełoży się na zwiększenie poziomu ich wiedzy oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych.
      
       Projekt „Mój wybór – moje życie” jest kontynuacją działań podjętych przez Prezydenta Miasta Elbląga w ramach realizacji elbląskiego programu profilaktyki „Odnaleźć się w sobie”, który przyniósł naszemu miastu I nagrodę w kategorii oświata w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2009”.
      

 


      

Ogłoszenie płatne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej