UWAGA!

Oto laureaci Nagród Prezydenta

 Elbląg, Oto laureaci Nagród Prezydenta
fot. Anna Dembińska

Niemal od 30 lat kolejni włodarze miasta honorują tych, którzy w danym roku wybitnie pracowali na rzecz społeczności Elbląga i wyróżniali się w swoich dziedzinach. W Teatrze im. Sewruka dziesięciu osobom oraz podmiotom wręczono Nagrody Prezydenta. Zobacz filmowe wizytówki laureatów oraz zdjęcia.

Zanim rozpoczęło się uroczyste wręczenie nagród prezydent podsumował rok, a także nakreślił z czym władze miasta będą musiały się zmierzyć.

- To był trudny i bardzo pracowity rok dla miasta. Przeżywaliśmy dwie kampanie wyborcze: do europarlamentu oraz do Sejmu i Senatu. Niestety, realizacja obietnic rządzących spadła na barki samorządów. W trakcie roku musieliśmy więc zmieniać budżet i dostosowywać go do możliwości finansowych i nałożonych na nas obciążeń. Mowa m.in. o podwyżkach dla nauczycieli, na które nie otrzymaliśmy wystarczających środków. Pomimo tych trudności udało nam się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć – mówił Witold Wróblewski.

Prezydent opowiadał także o najbliższych planach i działaniach, budżecie miasta.

- 30 grudnia Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie budżetu na rok bieżący. Jest on bardzo trudny. Chociaż kwota ponad 702 mln zł może robić wrażenie, to w rzeczywistości bardzo ciężko było go zbilansować – wyjaśniał. - Jak już wspomniałem rząd w znacznej części przerzucił swoje zobowiązania i skutki wprowadzanych reform na samorządy. Spowodowało to obniżenie dochodów o ponad 41 mln złotych. W praktyce oznacza to konieczność oszczędzania w każdej dziedzinie oraz ograniczenie realizacji niektórych zadań. W ubiegłym roku w budżecie mieliśmy ponad 70 mln zł na inwestycje, w tym roku mamy jedynie 22 mln zł. Obecnie ujęliśmy tylko te zadania, które mają dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tak, jak w latach ubiegłych nie zamierzamy zaciągać kredytów.

Prezydent dodał jednak, że z "optymizmem patrzy w przyszłość".

- Priorytetem jest modernizacja Szpitala Miejskiego i budowa bloku operacyjnego. 30 grudnia podpisana została z panem marszałkiem umowa na dofinansowanie na kwotę ponad 36 mln zł. Drugim bardzo ważnym tematem jest modernizacja oczyszczalni ścieków, mamy na to zadanie pozyskane unijne dofinansowanie – mówił Witold Wróblewski. - Jeśli uda nam się pozyskać środki zewnętrzne planujemy także budowę żłobka i przedszkola przy ul. Mielczarskiego oraz stworzenie strefy seniora w budynku przy ul. Lotniczej. Modernizację przejdzie muszla koncertowa w Bażantarni, projekt ten zwyciężył w Budżecie Obywatelskim. Bardzo dużym wyzwaniem będzie zabezpieczenie miasta w ciepło. Jak już zapowiadałem, w związku z brakiem porozumienia z firmą Energa, która zaproponowała bardzo niekorzystną, nową umowę na dostarczanie ciepła do mieszkań elblążan, zdecydowaliśmy się na model samorządowy i budowę własnego, miejskiego źródła ciepła.

Witold Wróblewski wspomniał również, że park Dolinka zostanie zrewitalizowany.

- W grudniu pozyskaliśmy na to zadanie fundusze unijne. W najbliższych dniach podpiszemy umowę na dofinansowanie. Projekt zakłada utworzenie w parku różnych stref wypoczynku i rekreacji, zarówno dla dzieci i seniorów. Będą tam kompleksy zabawowe, siłownie, zjeżdżalnie. Chcemy również zrewitalizować amfiteatr jako miejsce do kameralnych spotkań lub celów dydaktycznych. To duże zadanie warte około 10 mln złotych – mówił Witold Wróblewski.

Dziękował również społeczności Elbląga – przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, instytucjom kultury i sportu, radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz spółek podległych miastu, a także samorządowi województwa.

- To, co udało się osiągnąć w minionym, 2019 roku, jest zasługą nas wszystkich – podkreślił włodarz miasta.

 

Informacja o laureatach Nagród Prezydenta za rok 2019

Sport i turystyka

Ognisko Sportów Wodnych „FALA”

Stowarzyszenie od lat promuje uprawianie turystyki wodnej. Zrzesza ok. 40 członków stałych, którzy pływając po wodach polskich i zagranicznych, rozpowszechniają wśród innych żeglarzy i motorowodniaków wiedzę o Elblągu. Wodniacy skupieni w Ognisku Sportów Wodnych „FALA” biorą czynny udział w regatach i imprezach promocyjnych propagujących nasz region oraz Pętlę Żuławską. Prowadzą również szeroką współpracę z motorowodniakami z Obwodu Kaliningradzkiego poprzez organizację wspólnych rejsów.

Aby sprostać standardom europejskim klub stale się rozbudowuje i modernizuje swoją bazę.

W okresie ok. 8 lat członkowie we własnym zakresie wykonali prace o wartości ok. 300 tys. zł, w tym między innymi: zbudowali nowe pomosty, miejsca cumownicze, slip do wodowania jednostek pływających oraz plac flagowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, zmodernizowali budynek administracyjny, wykonali nowe ogrodzenie wokół całego terenu przystani, oświetlenie oraz monitoring na terenie klubu.

Działalność klubu została wielokrotnie doceniona przez wiele instytucji, o czym świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze to: nagroda „Przyjazny brzeg” przyznana przez miesięcznik Wiatr i Woda oraz nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z najlepszych” za zasługi w rozwoju turystyki.

 

Przedsiębiorczość i innowacja

Polish Snail Holding Damian Gajewski i Wspólnicy Spółka Jawna

Polish Snail Holding to jedyna firma w Polsce skupująca ślimaki od hodowców, przetwarzająca je na produkty, które są rzeczywiście dostępne na rynku. Twórca i właściciel marki Molluscoo. Producent śluzu ślimaka i kosmetyków na bazie tego surowca. Od 2012 roku lokatorzy Elbląskiego Parku Technologicznego, rozwijający swoje innowacyjne produkty.

Działalność firmy polega na skupie ślimaków i wytwarzaniu z nich najwyższej jakości produktów dla gastronomii i rynku detalicznego. Firma uruchomiła jedyne i najnowocześniejsze w Polsce Laboratorium Ekstrakcji, Separacji i Oczyszczania śluzu ślimaka. Ekstrakt ten i zawarte w nim substancje aktywne stanowią dziś podstawę ekskluzywnych, wytwarzanych przez PSH, kosmetyków o nazwie Molluscoo.   

Kosmetyki MOLLUSCOO były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Po sukcesie marki Molluscoo  firma PSH we współpracy z instytutami naukowymi uruchomiła zaawansowane badania nad substancjami aktywnymi w śluzie ślimaka, w celu wykorzystania ich do celów medycznych.                       

Firma wielokrotnie nagradzana za swą działalność biznesową: "Odkrycie Roku 2017", "Dobra Marka 2018 Jakość*Zaufanie*Renoma", „Żagle Warmii i Mazur - Najlepszy produkt i usługa", nominacje w kategoriach: "Ambasador Innowacyjności", "Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2019","Firma Roku 2019", "Polska Nagroda Innowacyjności 2019".

 

Działalność ekologiczna

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem swoich pracowników służy Elblągowi i jego mieszkańcom podejmując działania społeczne i aktywizujące mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony dziedzictwa przyrodniczego Elbląga i jego okolic poprzez stały monitoring stanu przyrody oraz liczne projekty ochronne na terenach leśnych. W maju 2020 roku Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej będzie obchodził XXXV lecie swojej działalności, w czasie której podejmowano liczne działania
       w zakresie: ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych Elbląga i jego okolic, czy organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej. Park prowadzi stałą współpracę z Nadleśnictwem Elbląg, PTTK Oddział Elbląg, ECEE w Elblągu, jednostkami administracji wszystkich szczebli oraz organizacjami turystycznymi.

W ramach edukacji i promocja ekologicznego stylu życia pracownicy Parku prowadzą różnorodne warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, „zielone lekcje”, prelekcje, wycieczki, rajdy terenowe, zloty ekologiczne, zajęcia w szkołach i innych placówkach kulturalno-oświatowych. Są organizatorami olimpiady, turniejów wiedzy i konkursów ekologicznych oraz plastycznych, rajdów terenowych itp.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych opracowano wirtualną mapę atrakcji Parku oraz wirtualną aplikację pn. „Kraina Buka”, zorganizowano wystawę fotograficzną pn. „Wysoczyzna Elbląska. Kraina malowana tysiącem odcieni zieleni”. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej wydał też różnorodne publikacje, albumy i mapy.

Na uznanie zasługują również projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych:

-  „Ptasi Raj” - projekt realizowany w latach 2012-2014 polegający na wybudowaniu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z wyjściem na rezerwat przyrody Zatoka Elbląska – pomost zakończony czatownią do obserwacji ptaków w gm. Elbląg, obręb Rangury.

- aktualnie Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej realizuje projekt pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”. W ramach niego realizowane są dwa zadania inwestycyjne: „Budowa ścieżki edukacyjnej Kraina Buka przy siedzibie PKWE” w Elblągu - inwestycja zakończona w październiku 2019 r. oraz „Modernizacja ścieżki przyrodniczo-historycznej Kadyński Las” - zakończenie inwestycji – marzec 2020 r.

Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - parków krajobrazowych - i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

 

Działalność społeczna

KS. Edward Rysztowski - Proboszcz Parafii Św. Rodziny w Elblągu, Przewodniczący Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN Oddział w Elblągu

Ksiądz Edward Rysztowski pełni funkcję przewodniczącego elbląskiego oddziału Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN od początku jego istnienia, tj. od 1995 roku. KARAN jest pierwszą i największą organizacją pozarządową o profilu katolickim, nastawioną na wszechstronną oraz systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych.

Ks. Edward Rysztowski zainicjował utworzenie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie KARAN w Elblągu, tj. świetlicy socjoterapeutycznej, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych i ośrodka rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Od 2019 roku KARAN prowadzi również poradnię leczenia uzależnień z oddziałem dziennym. Ks. Rysztowski w prowadzonych placówkach zgromadził specjalistyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, sam również jest czynnie zaangażowany w pracę z osobami uzależnionymi, jako specjalista terapii uzależnień. Między innymi dzięki zaangażowaniu Ks. Edwarda oraz współpracy z elbląskim samorządem Dom Zacheusza, w którym mieści się siedziba KARAN został rozbudowany
       i zmodernizowany. Inwestycja, która w grudniu 2019 roku została oddana do użytku pochłonęła ponad 4 mln złotych.

 Ks. Edward zajmuje się także szeroko pojętą promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach jako prelegent i specjalista w swojej dziedzinie. Dzięki jego zaangażowaniu, KARAN cały czas poszerza swoją działalność w obszarze wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami, włączając się w różnorodne działania oraz aktywnie współpracując z innymi podmiotami, w tym z samorządem elbląskim. Od kilkunastu lat elbląski oddział KARANU, prowadzony przez Ks. Edwarda Rysztowskiego w sposób profesjonalny, przy efektywnym wykorzystaniu środków publicznych, realizuje działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, ukierunkowaną głównie do uczniów oraz osób z grupy ryzyka. Jako Proboszcz Parafii Św. Rodziny w Elblągu Ks. Edward Rysztowski podejmuje również działania na rzecz osób wykluczonych społecznie, bezdomnych i ubogich, wydając posiłki oraz udzielając im stosownego wsparcia.

 

Ochrona zdrowia

Anna Szyszka - kierownik elbląskiej delegatury Warmińsko Mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Anna Szyszka jest prezesem i założycielką Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, była wojewoda warmińsko-mazurski. Dzięki jej inicjatywie i determinacji powstały placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych – dom pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy. Założone i prowadzone przez Annę Szyszkę Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej od wielu lat świadczy usługi w zakresie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, wspierając osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych.

Przez wszystkie lata swojej działalności pani Anna czynnie angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz osób potrzebujących wsparcia, niepełnosprawnych, wykluczonych, poświęcając im swój czas, wiedzę i doświadczenie.

Od wielu lat jest również kierownikiem elbląskiej delegatury Warmińsko - Mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Panią Annę zna każdy, kto choć raz otarł się o problematykę pomocy społecznej i zdrowia. Pełna empatii, wrażliwości i życzliwości niesie od lat pomoc potrzebującym. Jako osoba związana z tematyką zdrowia bardzo chętnie angażuje się w kampanie prozdrowotne, kierowane do osób z co roku niepełnosprawnościami, kampanie dla kobiet. Dzięki jej wsparciu do Elbląga systematycznie przyjeżdżają mammobusy, w tym np. na Święto Chleba, organizowane są spotkania z mieszkańcami dotyczące np. profilaktyki cukrzycy. Nie szczędzi własnego czasu, wiedzy i zaangażowania w niesieniu pomocy chorym i potrzebującym.

 

Kultura i sztuka

Elżbieta i Wojciech Minkiewiczowie 

Elżbieta i Wojciech Minkiewiczowie w 2011 stworzyli i prowadzili do 2018 roku Klub Muzyczny Mjazzga. W tym okresie Klub Mjazzga stał się jednym z najprężniej działających muzycznych klubów na północy Polski. Właściciele zbudowali markę rozpoznawalną nie tylko w Elblągu, ale także w całym kraju. W latach 2011-2018 w klubie odbyło się ponad pół tysiąca koncertów. Na scenie Mjazzgi gościli artyści muzyki jazzowej, bluesowej, alternatywnej, funky, rockowej. Program wydarzeń Mjazzgi nie ograniczał się jedynie do wydarzeń muzycznych. Mjazzga stała się również miejscem wernisaży prac plastycznych, giełd płyt winylowych, slamów poetyckich, Grafataków (Nagroda Wydarzenie Roku 2018), czy projekcji filmów.

Działający od 2011 klub muzyczny Mjazzga szybko stał się jedną z najważniejszych instytucji sektora prywatnego, którego działalność znacząco wpłynęła na poszerzenie elbląskiej oferty kulturalnej. W 2016 roku klub znalazł się wśród miejsc polecanych przez Miejski Przewodnik Subiektywny „Ogarnij Miasto”, będący częścią projektu „Miasto Archipelag” Filipa Springera.

Po zakończeniu swojej działalności gospodarczej w Klubie Mjazzga, Elżbieta i Wojciech Minkiewiczowie nadal znacząco angażują się w życie kulturalne Elbląga działając w Stowarzyszeniu „Co Jest?”. Dzięki działalności stowarzyszenia odbyły się takie wydarzenia jak:

- Bajki dla dorosłych - spotkanie z Michałem Malinowskim, storytellerem, opowiadaczem bajek
       i opowieści, który potrafi sklejać słowa w sposób nie przychodzący większości ludzi do głowy. Spotkanie odbyło się 28.02.2019.

- O!pla - Festiwal polskich filmów animowanych. W ramach O!pli w Klubie Muzycznym Mjazzga zaprezentowano szereg filmów animowanych w trakcie 6 spotkań fetiwalowych: 6, 13, 20, 27 marca oraz 3 i 10 kwietnia.

- GrafAtak - Nowa Nadzieja - kolejna odsłona bitwy na rysunki. W 2019 roku odbyły się 3 edycje:
       w czasie Nocy Muzeów w Galerii EL, 29 czerwca przy Ratuszu Staromiejskim oraz 6 września w czasie FIND w Galerii EL.

- Elbląskie Święto Muzyki - 21 czerwca, w dniu Święta Muzyki Stowarzyszenie "Co jest?" organizuje obchody w skali lokalnej - elbląskiej. W obrębie elbląskiego Starego Miasta zawodowi muzycy i muzycy amatorzy "wyszli" na ulice, by wspólnie muzykować i czerpać radość wraz z przechodniami
       z muzyki granej na żywo.

- FIND - Fajna Impreza Na Dziedzińcu: wydarzenie organizowane wspólnie z Centrum Sztuki Galeria EL, zespołami Groovno i Birds no Fly. Event połączył w sobie różnorodne formy sztuki, czy zainteresowań. W trakcie wydarzenia można było obejrzeć wystawę amerykańskich samochodów, obserwować zmagania artystów prezentujących się w finałowej w tym roku odsłonie Grafataku, czy posłuchać koncertów w/w zespołów. Dziedziniec Galerii EL w trakcie trwania imprezy odwiedziło ok. 1000 osób.

W listopadzie 2019 roku Stowarzyszenie Kulturalne "Co jest?" zdobyło wyróżnienie za organizację Elbląskiego Święta Muzyki przyznaną przez jury konkursowe 16 edycji Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak dla elbląskich organizacji pozarządowych.

 

Działalność oświatowa i naukowa

Teresa Kubryń - dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Teresa Kubryń od lat jest związana z elbląską edukacją – pracowała w różnych placówkach oświatowych, gdzie nauczała języka polskiego. Jest także wieloletnim pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego, a także starszego wykładowcy. Prowadzi zajęcia związane z językiem polskim i kulturą antyczną.

W latach 2004 – 2018 koordynowała prace nad utworzeniem nowych specjalności na kierunkach:   filologia -  lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim, języki obce w biznesie; filologia polska – filologiczna obsługa biznesu, filologia polska nauczycielska z logopedią, nauczanie
       j. polskiego i j. polskiego jako obcego; pedagogika – wczesna edukacja z terapią pedagogiczną, wczesna edukacja z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią; pedagogika specjalna – logopedia z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagogika.

Dodatkowo Teresa Kubryń od 2014 roku koordynuje działania instytutowe związane z wnioskiem uczelni o uzyskanie kategorii naukowej. Współpracuje z Departamentem Edukacji UM w Elblągu i placówkami edukacyjnymi w Elblągu w zakresie praktyk zawodowych studentów nauczania języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego na etapie podstawowym, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnym (ponadpodstawowym) w ramach projektu Innowacyjny nauczyciel XXI wieku. W latach 2014 – 2018 brała udział i nadzorowała prace zespołów opracowujących programy studiów na kierunkach: pedagogika specjalna, studia I stopnia; pedagogika, studia II stopnia  – pierwsze bezpłatne studia magisterskie w Elblągu; jednolitych studiów magisterskich dla kierunków pedagogika specjalna i pedagogika przedszkolna.

Jako ekspert w Specjalnym Zespole Ekspertów ds. opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” brała udział  w  przygotowaniach dokumentacji przebiegu pilotażowych sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, stanowiącej bazę do modyfikacji i rozbudowy praktyk zawodowych dla poszczególnych grup, kierunków i obszarów kształcenia, realizowanych przez uczelnie w całym kraju. Koordynowała też praktyki nauczycielskie realizowane w ramach projektu w PWSZ w Elblągu.

Działalność Teresy Kubryń jest szczególnie ważna nie tylko dla rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ale także dla elbląskiej oświaty. To dzięki jej działaniom wykształci się młode pokolenie nauczycieli w pełni przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Kategoria inne

Marie – Claire Garreau – Compiegne (ze Stowarzyszenia Oise – Elbląg)

Jadwiga Hryniewicz – Elbląg (ze Stowarzyszenia Oise – Elbląg)

Stowarzyszenie Elbląg - Oise działa od początku lat 90-tych. Było inicjatorem współpracy ówczesnego województwa elbląskiego i później Elbląga z Compiegne. Jest wielkim wsparciem dla samorządu w prowadzeniu współpracy obu miast partnerskich: Elbląga i Compiegne.

Od początku ze Stowarzyszeniem związana jest Marie-Claire Garreau. Mieszkanka Compiegne, była wicemer tego miasta, która inspiruje działania współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi miastami. Do współpracy angażuje wiele osób, w tym Polaków i Francuzów polskiego pochodzenia. W swoich działaniach stawia na ludzi, poznawanie kultur i tradycji. Jako były wicemer Compiègne i wieloletnia szefowa Stowarzyszenia Oise-Elbląg Pani Marie-Claire Garreau przyczyniła się do organizacji imprez kulturalnych i sportowych, na które była zapraszana także elbląska młodzież i sportowcy. Widocznym i trwałym elementem współpracy naszych miast jest oznakowanie ronda w Compiègne, które od 2003 roku nosi nazwę Rondo Elbląg.

Jadwiga Hryniewicz, na co dzień wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, od lat wiceszefowa Stowarzyszenia Elbląg Oise w Elblągu, dzięki znajomości języka francuskiego jest znakomitym łącznikiem między obu miastami. Propaguje wiedzę o powojennej historii Elbląga, w tym na temat tzw. Sprawy Elbląskiej.  Angażuje się w organizowanie współpracy szkół z Elbląga i Compiegne. Dzięki jej staraniom kontakt nawiązały szkoły muzyczne i katolickie. Jest znakomitym propagatorem języka francuskiego. Laureaci konkursów językowych, przez nią organizowanych, wyjeżdżali w nagrodę do Paryża, byli gośćmi Stowarzyszenia w Compiegne.

Obie panie od lat są bardzo mocno zaangażowane w działania zmierzające do utrzymania dobrych stosunków pomiędzy mieszkańcami Compiègne i Elblągiem. Współpraca partnerska obu miast, sięgająca prawie 20 lat jest w znacznej mierze ich sukcesem.

 

Nagroda Honorowa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk jest osobą niezmiernie ważną dla rozwoju kształcenia zawodowego w Elblągu. Pełni funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Jest związany z elbląską Uczelnią od początku jej istnienia. W 1998 roku minister edukacji narodowej powołał profesora Zbigniewa Walczyka na rektora założyciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na jeden rok. Funkcję rektora pełnił w latach: 1999 – 2003, 2003 – 2007, 2011 – 2015, 2015 do chwili obecnej. W kadencji 2007 – 2011 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju uczelni. Jest cenionym profesorem w dziedzinie mechaniki - turbin i turbinowych siłowni okrętowych. Najważniejszym osiągnięciem badawczym jest opracowanie systemu programów komputerowych obliczeniowo – diagnostycznych dla przemysłu, dotyczących nieliniowej statyk i wytrzymałości łopatek turbin, dynamiki wirników turbozespołów energetycznych, dynamiki okrętowych wałów napędowych. Ponadto, prof. Zbigniew Walczyk jest członkiem Rady Naukowo – Technicznej Centrum Techniki Okrętowej, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także jest stałym doradcą technicznym w biurze konstrukcyjnym Zakładu Turbin Parowych. W trakcie swojej działalności naukowej otrzymał wiele nagród oraz odznaczeń, m.in. nagrodę sekretarza naukowego PAN, ministra edukacji narodowej za działalność naukową, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w organizowaniu i rozwijaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Kombatancki Krzyż Zwycięstwa 1945-2015. 

Z inicjatywy rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został opracowany i wdrożony w całej Polsce pilotażowy projekt praktyk zawodowych.  W ramach tego projektu zaangażowano około 7000 studentów państwowych wyższych szkół zawodowych z całego kraju. Elbląska uczelnia nieprzerwanie zyskuje kolejne umowy z przedsiębiorcami, którzy deklarują chęć przyjęcia studentów na praktyki zawodowe. Prof. Zbigniew Walczyk przede wszystkim stawia na dobre kształcenie praktyczne, co warunkuje wysoki stopnień zatrudniania absolwentów PWSZ. W ramach projektów studenci poszerzają wiedzę zdobytą w trakcie trwania studiów, a także uzyskują umiejętności takie, jak praca zespołowa, należyty stosunek do pracy i innych współpracowników.

red.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama