UWAGA!

Rejestracja w Elblągu, informacja w Szczecinie

 Elbląg, Rejestracja w Elblągu, informacja w Szczecinie
Fot. organizatora XIX Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego, arch. portEl.pl

- W Urzędzie Miejskim jest stanowisko ds. budżetu oraz rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, jednak by uzyskać informację publiczną na temat liczby zarejestrowanych jachtów i jednostek pływających, elbląski urząd odsyła do Urzędu Morskiego w Szczecinie – taka wiadomość dotarła do naszej redakcji od jednego z Czytelników. Po co w takim razie takie stanowisko w Elblągu i dlaczego trzeba o szczegóły pytać w Szczecinie? - zastanawia się Czytelnik.

Jak podkreślają urzędnicy w przesłanych naszej redakcji wyjaśnieniach, zadania związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez starostów lub prezydentów miast należą do zadań własnych powiatu i miast na prawach powiatu, dlatego czynności z tym związane są przeprowadzane również w elbląskim urzędzie przy ul. Łączności.

Jak to w uproszczeniu wygląda? Po złożeniu wniosku następuje sprawdzenie, czy dokument i dołączone do niego materiały odpowiadają ustawowym wymogom, czy dane przedstawione w dokumentacji są zgodne ze stanem faktycznym etc.

“Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru” - informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Na koniec organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie.

“Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym” - dodają elbląscy urzędnicy.

Jak podkreślają, rejestr (pod nazwą REJA24), jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, a administratorem danych osobowych jest dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Rejestr jest jawny, osoby zainteresowane mogą żądać od organu rejestrującego poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru (dotyczących konkretnej jednostki) pod warunkiem wskazania numeru rejestracyjnego, numeru identyfikacyjnego lub indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI) oraz daty ostatniej rejestracji.

- Urząd Miejski w Elblągu posiada jedynie dostęp do rejestru w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, tj. m.in. rejestracji jachtu i wpisu do rejestru, wykreślenia z rejestru. W związku z tym, o informację o liczbie zarejestrowanych jednostek należy się zwrócić do administratora – przekazało nam biuro prasowe UM w Elblągu.

TB

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama