UWAGA!

Studiuj dziennie kierunek medyczny na EUH-E

2019-08-30
Aktualizowany 2019-08-30 13:30
 
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej będzie gotowe na nowy rok akademicki 2019/2010
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej będzie gotowe na nowy rok akademicki 2019/2010

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna obecnie jest na etapie ciągłego rozwoju i zmian. Jednym z założeń strategii rozwoju jest nowoczesna edukacja, która nie byłaby możliwa bez uruchomienia Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Uczelnia oferuje studia zarówno w trybie niestacjonarnym jak i stacjonarnym. Studia dzienne na EUH-E przy wykorzystaniu tak dużego potencjału i zaplecza do kształcenia, jakim jest Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej stwarzają możliwości do kształcenia na najwyższym poziomie. Zobacz zdjęcia z postępu prac.

W wyniku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Uczelnia realizuje projekt nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 pt. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej”. Wybudowany budynek w pełni zabezpieczy możliwość kształcenia studentów według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. Studenci otrzymają możliwość zdobywania wiedzy w praktyce i w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy.
       Główną ideą CDiSM jest element kształcenia polegający na wspólnym treningu zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od pomocy przedszpitalnej, symulatorów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, sali operacyjnej po salę porodową. Powstają również pracownie kształcenia umiejętności, które umożliwią studentom doświadczenie wszystkich działań mających miejsce w świecie realnym, tj. od zachorowania lub wypadku, poprzez proces leczenia, aż do rehabilitacji pacjenta, a także wykształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu nauk morfologicznych, podstaw medycyny, czy nauk przedklinicznych.
       CDiSM będzie także otwarte dla młodzieży szkół średnich pragnących poznać zawody medyczne.
       Głównym celem tego projektu jest m.in. poprawa jakości kształcenia w zakresie rozwoju umiejętności praktycznych studentów kierunku pielęgniarskiego oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w polskim systemie ochrony zdrowia. Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów pielęgniarstwa. Kształcenie metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo, proponowane działania wzmocnią kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nich usług.
      
       Poprawa jakości kształcenia dzięki symulacji medycznej
      
Centrum będzie w ogromnym stopniu wspomagać dydaktykę a priorytetowym celem jest poprawa jakości kształcenia pielęgniarek i położnych w warunkach symulacji medycznej.
       Jest to bardzo ważne, ponieważ symulacja w kształceniu pielęgniarek była obecna od lat. Natomiast teraz nastąpiło zerwanie stosowanej kiedyś relacji uczeń-mistrz. W miejsce tego wchodzi nowoczesna symulacja medyczna, czyli uczenie się w bezpiecznych, zaaranżowanych dla studenta warunkach, uczenie się przez doświadczenie. W Centrum Symulacji Medycznej student może nabyć umiejętności niezbędne w jego przyszłej pracy zawodowej, pielęgnacji chorego i sprawowaniu holistycznej opieki nad nim.
       Przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze, zanim zaopiekują się prawdziwymi pacjentami, będą uczestniczyć w warsztatach, ucząc się na fantomach i symulatorach. Kształtowanie się zawodu widziane w perspektywie historycznej obecnie kieruje uwagę nie tylko na standardy i procedury postępowania, ale przede wszystkim na rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarki rozumianych jako posiadana wiedza, kwalifikacje, umiejętności prowadzenia kompleksowej obserwacji, umiejętności podejmowania decyzji, świadczenia wysokiej jakości opieki i pomocy pielęgniarskiej. Obecne pielęgniarstwo to przede wszystkim koncentracja wokół wysokiej godności człowieka, poszanowania jego praw a także kompetencja w wykonywaniu czynności zawodowych. Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi. Jednak, aby móc spełniać zadania zawarte w powyższej definicji, pielęgniarka musi w toku kształcenia zdobyć wysoko specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Profesjonalizm oznacza działanie fachowe, zawodowstwo, zgodne z aktualnymi badaniami naukowymi, to wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami medycznymi. W pielęgniarstwie to wykształcenie na poziomie akademickim, kształcenie i samokształcenie ustawiczne, kontrola nad prawidłowością wykonywanego zawodu - zawsze ukierunkowane na szeroko pojęte dobro człowieka. Współczesne pielęgniarstwo zmierza do wyjaśniania teoretycznych zagadnień pielęgnacyjnych oraz rozwiązywania problemów praktyki zawodowej pielęgniarek.

 


      
       Praktyczna wiedza
      
Rozwój zawodu jest widoczny przez zakres realizowanych przez pielęgniarki zadań, przez ich złożoność i niezależność w ich realizacji. Praktyka nie może rozwijać się bez teorii, a rozwój każdej dyscypliny polega na dążeniu do uzupełnienia wiedzy w ślad za poszerzeniem działalności praktycznej, ponieważ charakterystyczną cechą zawodu jest opieranie sposobów realizowania praktyki za zasadach postępowania ustalonych w oparciu o wyniki badań naukowych. Jednym z podstawowych warunków rozwoju zawodu pielęgniarskiego jest wciąż doskonalony system kształcenia w zawodzie, praktyczne nauczanie zawodu, samodzielność, podejmowana aktywność naukowa, współczesne pielęgniarstwo coraz częściej również w rodzimym środowisku postrzegane jest jako dziedzina praktycznej aktywności gruntownie wykształconej grupy zawodowej pielęgniarek
       W wyniku wprowadzenia tych metod studenci kierunku pielęgniarstwo nabiorą unikalnych umiejętności w zakresie wykonywania czynności medycznych, zostanie im przekazana umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w kontakcie z pacjentem.
       Prowadzenie zajęć metodami symulacji medycznej umożliwi studentom naukę technik samodoskonalenia, co w efekcie przyniesie umiejętność uczenia się przez całe życie. Jest to istotne z uwagi na bardzo szeroki zakres umiejętności potrzebnych w trakcie wykonywania zawodu w różnych obszarach. Nabycie praktycznej umiejętności wykonywania procedur medycznych jeszcze przed rozpoczęciem pracy w podmiotach leczniczych ma istotne znaczenie dla dobrego wejścia na rynek pracy. Umożliwi to absolwentom uczelni rozpoczęcie pracy z pewnością swoich umiejętności, czego oczekują przyszli pracodawcy.
      
       Tytuł projektu:
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
       Wartość ogółem: 20 527 338,22
       Wydatki kwalifikowalne: 17 531 567,15
       Wkład Funduszy Europejskich: 14 374 131,91
       Procent dofinansowania kwalifikowalny: 81.99
       Wkład własny: 6 153 206,31
       Okres realizacji projektu: 5.2018-12.2019.
      
       Zapraszamy, rekrutacja trwa. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona.
      


       Centrum rekrutacji czynne jest od poniedziałku do piątku:
      
☎ 55 239 38 10 | 55 239 39 55 | 512 543 321
       📩 rekrutacja@euh-e.edu.pl
       Obserwuj nas również na Facebooku

       Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
      
ul. Lotnicza 2
       82 – 300 Elbląg
       www.euh-e.edu.pl
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej