UWAGA!

"To teren chroniony. Należy natychmiast wstrzymać wycinkę"

 Elbląg, "To teren chroniony. Należy natychmiast wstrzymać wycinkę"
fot. Czytelnik

- Na odcinku szlaku zielonego oraz czerwonego od Mostka Elewów do Parasola Nadleśnictwo Elbląg prowadzi wycinkę drzew. Na tym ternie występują chronione gatunki zwierząt: zaskorniec, dzięcioł czarny, zięba, rudzik, pełzacz leśny, kowalik, kos, czy kwiczoł. To obszar żerowania, odpoczynku i najprawdopodobniej także lęgu występujących osobników - pisze w mailu do redakcji pan Tomasz, nasz Czytelnik i prosi o interwencję. O wyjaśnienia poprosiliśmy Nadleśnictwo Elbląg. Zdjęcia.

Zaskroniec, dzięcioł i zięba

Wycinka na tym odcinku Bażantarni będzie prowadzona, jak czytamy na tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Elbląg, jeszcze do 30 czerwca. Pan Tomasz prosi redakcję o interwencję w tej sprawie, zgłosił ją także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Na terenie objętym wycinką wielokrotnie zaobserwowano liczne występowanie gatunków chronionych jak zaskroniec zwyczajny, dzięcioł czarny, zięba, rudzik, pełzacz leśny, kowalik, kos, kwiczoł. Wskazuje to na fakt, iż dany obszar jest obszarem żerowania, odpoczynku i najprawdopodobniej także lęgu występujących osobników. Wobec powyższego zawiadamiamy, że prowadzenie wycinki na przedmiotowym obszarze powoduje złamanie zakazów określonych w paragrafie 6 ust.1-3 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 16 grudnia 2016 roku – pisze Czytelnik w apelu wysłanym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Pan Tomasz prosi RDOŚ w Olsztynie o natychmiastowe podjęcie działań w tej sprawie. - Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o pilną interwencję, prowadzącą do natychmiastowego zatrzymania wycinki dewastującej gatunki objęte ochroną ścisłą oraz częściową - apeluje Czytelnik.

 

Były oględziny terenu

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Nadleśnictwo Elbląg. Jak zapewnia Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg, na opisanym przez pana Tomasza obszarze Bażantarni, prace leśne wykonywane są z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody, jak i potrzeb społecznych związanych z wykorzystaniem lasu do rekreacji, czy uprawiania sportu. - Prace leśne zostały zaplanowane tam w taki sposób, że drzewa pozyskiwane są pojedynczo, dzięki czemu zachowana zostaje przestrzenna struktura lasu, a jednocześnie odsłonięte zostaje istniejące młode pokolenie drzew. W ten sposób zachowujemy ciągłość istnienia lasu. Zarówno na etapie planowania prac w roku ubiegłym, jak i do siedmiu dni przed rozpoczęciem prac, dokonane zostały szczegółowe oględziny terenu, celem znalezienia potencjalnych miejsc bytowania zwierząt, na przykład dziuple czy gniazda - informuje Jan Piotrowski.

Rzecznik nadleśnictwa zaznacza, że miejsca, o których pisze czytelnik, zostały oznaczone i objęte ochroną. - Niewielkie rozrzedzenie zagęszczenia drzew oraz pozostawianie na przykład drzew dziuplastych pozwala zachować w przedmiotowym obszarze krajobraz leśny, z którym związane są różne gatunki zwierząt. Dodatkowo rozciągnięte w czasie, pozyskiwanie pojedynczych drzew powoduje znacznie mniejsze ograniczenia w ruchu turystycznym i zmniejsza uszkodzenia szlaków i ścieżek wykorzystywanych przez turystów i sportowców – wyjaśnia Jan Piotrowski.

 

To obszar chroniony?

Pan Tomasz wspomniał także w mailu, że las ten jest objęty kategorią ochronności.

- Warto wyjaśnić, że zgodnie z aktualnie obowiązującym w tym miejscu Planem Urządzenia Lasu jest to las glebochronny. Kategoria ochronności nie oznacza nałożenia na drzewostan form ochrony przyrody, zgodnych z przepisami o ochronie przyrody, a oznacza jedynie, że podczas planowania prac leśnych należy w tym przypadku zabezpieczyć potrzeby ochrony gleby. Czyli w tym konkretnym przypadku stosowanie opisanych powyżej cieć częściowych ogranicza powstawanie uszkodzeń gleby i jej degradację. Lasy Nadleśnictwa Elbląg objęte są międzynarodową certyfikacją zrównoważonej gospodarki leśnej w systemie PEFC i FSC, w ramach której duży nacisk kładziony jest na ochronę przyrody. Obecnie na opisanym obszarze prowadzone są jeszcze prace związane z uprzątnięciem terenu - informuje Jan Piotrowski

daw

Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama