UWAGA!

W sądzie nie ma zgody (aktualizacja)

 Elbląg, W sądzie nie ma zgody  (aktualizacja)
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

W elbląskich sądach trwa konflikt między częścią sędziów a prezesami. Na lutowym posiedzeniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego podjęło kilka uchwał, w których zaprotestowało między innymi przeciwko polityce kadrowej w Sądzie Rejonowym. I nie przyjęło informacji prezesa Sądu Okręgowego na temat pracy sądów za 2018 rok, do czego doszło po raz pierwszy w historii.

Sprawa ma swój początek już w czerwcu 2018 roku. Wówczas Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego - reagując na zmiany, jakie w sądownictwie wprowadzał Sejm i rząd głosami polityków PiS - podjęło uchwałę, domagając się od prezesa Piotra Żywickiego publikacji uchwały na stronie internetowej sądu oraz przekazania jej treści organom państwowym i samorządom innych zawodów prawniczych. W uchwale sędziowie m.in. protestowali przeciwko usuwaniu sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, wzywali sędziów do nieulegania próbom podporządkowania władzy sądowniczej wpływom polityków, sprzeciwiali się powoływaniu sędziów do sądów dyscyplinarnych bez ich zgody i wiedzy, a także próbom takiej organizacji pracy sądów, które odrywały sędziów funkcyjnych od orzekania. Stanęli również w obronie pracowników administracji sądów, domagając się dla nich podwyżek i solidaryzowali się z … krakowskimi sędziami, żądającymi odwołania prezes tamtejszego Sądu Okręgowego.
       Prezes Piotr Żywicki do dzisiaj treści uchwały nie opublikował. Dlaczego? - Pan prezes wskazał, że szanuje prawo Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu do wypowiadania się w sprawach ważkich dla Wymiaru Sprawiedliwości, jednak – ze względu na aktualne brzmienie pkt 5 Uchwały Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r., które mogłoby naruszać dobra osobiste wskazanej tamże z imienia i nazwiska Pani Sędzi, jak również biorąc  pod uwagę okoliczność, że ww. pkt 5 stanowi integralną część całości Uchwały oraz bacząc na treść art. 10 ust. 1 i 2 EKPCz., art. 23 kc w zw. z art. 24 kc, a także art. 22 § 1 pkt 1) usp – nie może opublikować przedmiotowej Uchwały w formie i na zasadach postulowanych przez Zgromadzenie – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.
       W punkcie 5 uchwały elbląskich sędziów pada nazwisko Dagmary Pawełczyk- Woickiej, obecnej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. A przepisy, na które powołuje się rzecznik elbląskiego SO, dotyczą m.in. ochrony dóbr osobistych, a także zachowania bezstronności i powagi sądu.
       To był jednak dopiero początek konfliktu w środowisku elbląskich sędziów. 14 lutego 2019 roku, na kolejnym posiedzeniu, Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Okręgu Elbląskiego podtrzymało swoje żądanie dotyczące publikacji uchwały z 2018 roku, ale dorzuciło też siedem nowych uchwał, protestując m.in. przeciwko polityce kadrowej w Sądzie Rejonowym.”Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu prowadzących do przeniesienia sędziów orzekających w pionie karnym do innych wydziałów, wbrew zasadom wynikającym z art, 22a 5 4c zdanie drugie Prawa o ustroju sądów powszechnych” - napisali w jednej z uchwał.
       Ponadto Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego nie przyjęło informacji prezesa SO na temat działalności sądów za 2018 rok. Na 64 członków ZO w tajnym głosowaniu wzięły udział 32 osoby, oddano 31 ważnych głosów: 15 „za”, 13 „przeciw”, trzy osoby wstrzymały się od głosu.
       - Jak wynika z powyższego zestawienia, jakkolwiek uzyskano względną większość głosów „za”, to jednak nie uzyskano bezwzględnej liczby głosów „za”, co nasuwać może stwierdzenie, iż Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego nie wyraziło pozytywnej opinii o informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu elbląskiego w 2018 roku – poinformował nas Mariusz Gregorowicz, wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu, przyznając, że taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy.
       Chcieliśmy na ten temat porozmawiać zarówno z Piotrem Żywickim, prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu jak i Agnieszką Walkowiak, prezes Sądu Rejonowego, ale oboje przebywają obecnie na urlopie. 
       - Jak wyjaśnił wiceprezes Sądu Rejonowego, nie doszło do przeniesienia jakichkolwiek sędziów z Wydziału Karnego do innych Wydziałów. Przy tym organizacja pracy Sądu Rejonowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, należy do kompetencji Prezesa Sądu – odpowiedział w imieniu prezes Sądu Rejonowego Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego.
      
       Aktualizacja: W czwartek, po publikacji artykułu, otrzymaliśmy maila od Tomasza Koronowskiego z uzupełnieniem informacji na temat wyników głosowania w sprawie opinii o działalności sądów okręgu elbląskiego.
      
       "Bardzo proszę o poinformowanie Czytelników Portelu, że opiniowanie przez sędziów informacji rocznych prezesów o działalności sądów ma charakter wieloetapowy. Informacje roczne prezesów sądów rejonowych są opiniowane przez zebrania sędziów poszczególnych sądów rejonowych, zaś informacja roczna prezesa sądu okręgowego o działalności sądów działających na obszarze danego sądu okręgowego – odrębnie przez zebranie sędziów sądu okręgowego i przez gromadzenie ogólne okręgu (w większych sądach okręgowych – zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu). Na podobnych zasadach opiniowana jest informacja roczna o działalności sądów z obszaru apelacji. Następnie informacje roczne oceniane są przez Ministra Sprawiedliwości. Procedura ta wynika z art. 34 i kolejnych (przede wszystkim z art. 37g i 37h) ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r,. poz. 52 ze zmianami).
       Wobec tego, aby Czytelnicy Portelu mieli pełny obraz wyników opiniowania informacji rocznych Prezesów Sądów okręgu elbląskiego, istotne byłoby wskazanie, że Zebrania Sędziów poszczególnych Sądów Rejonowych okręgu elbląskiego, które odbyły się pod koniec stycznia 2019 r., w większości pozytywnie zaopiniowały informacje roczne Prezesów Sądów Rejonowych (w 5 Sądach na 6, w tym jednogłośnie w Iławie – 7 głosów „za”, Ostródzie – 8 głosów „za” i Nowym Mieście Lubawskim – 4 głosy „za”, zaś w Braniewie przy 7 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” oraz w Działdowie przy 4 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”). Jedynie Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Elblągu negatywnie zaopiniowało roczną informację Prezesa tego Sądu (przy 7 głosach „za”, 13 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”). Warte podkreślenia jest to, że Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w dniu 13.02.2019r. pozytywnie zaopiniowało informację roczną Prezesa tego Sądu (przy głosach 12 „za”, 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”).
      
       Z treścią wszystkich uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Elbląskiego można zapoznać się tutaj
      

      

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama