UWAGA!

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

2014-07-24
15:00
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
fot. arch. portEl.pl

Sąd Rejonowy w Elblągu skazał prawomocnie sprawcę jednego z fałszywych alarmów bombowych w Elblągu, do którego doszło w marcu. Jednym z postanowień sądu jest podanie wyroku oraz imienia i nazwiska skazanego do publicznej wiadomości w Elbląskiej Gazecie Internetowej portEl.pl

Sąd Rejonowy w Elblągu w VIII Wydziale Karnym w składzie:
       Przewodniczący: SSR Krzysztof Chybicki,
       Protokolant: stażysta Anna Jankowska
       przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu Beaty Iskrzyńskiej
      
       po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2014 roku sprawy przeciwko:
      
       Sebastianowi Skrockiemu, s. Zdzisława i Alicji z domu Sowińskiej, urodzonemu 8 lutego 1977 roku w Elblągu,
      
       oskarżonemu o to, że:
      
       w dniu 27 marca 2014 roku w Elblągu zawiadomił telefonicznie Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie o istnieniu rzekomego ładunku wybuchowego na terenie Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób wiedząc, że zagrożenie takie nie istnieje, czym jednocześnie wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej, organów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mających na celu uchylenie zagrożenia, przy czym czynu tego dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem, to jest to czyn z art. 224a kk w zw. z art. 31 § 2 kk,
      
       I. oskarżonego Sebastiana Skrockiego uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, który kwalifikuje jako występek z art. 224a kk w zw. z art. 31 § 2 kk i za czyn ten na podstawie art. 224a kk skazuje go i wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,
      
       II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 4 (czterech) lat,
      
       III. na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,
      
       IV. na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu,
      
       V. na podstawie art. 46 § 2 kk w zw. z art. 48 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci nawiązki poprzez zapłatę kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonego Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu,
      
       VI. na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci podania orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści wyroku na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Elblągu oraz poprzez jednorazowe zamieszczenie treści wyroku w Dzienniku Elbląskim i Elbląskiej Gazecie Internetowej PortEl.pl,
      
       VII. na podstawie art. 230 § 2 kpk orzeka zwrot oskarżonemu Sebastianowi Skrockiemu dowodów rzeczowych w postaci zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr 1/321/2014 pod poz. 1-2 (k. 67 akt sprawy) zarejestrowanych w repertorium Drz Prokuratury Rejonowej w Elblągu pod nr 809-810/14,
      
       VIII. na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Izabeli Dei kwotę 1440 (jednego tysiąca czterystu czterdziestu) złotych + podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,
      
       IX. na podstawie art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym od opłaty.
      
      
---------- Ogłoszenie płatne ----------

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej