UWAGA!

Własny dom na kredyt (2)

Dzięki szerokiej gamie kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i budowlanych, marzenia o własnych czterech kontach mogą się spełnić.

Kredyt mieszkaniowy oferowany przez BGŻ S.A. może być przeznaczony na:
     - zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym domu jednorodzinnego, mieszkania spółdzielczego
     - budowę domu
     - zakup działki budowlanej
     Kredyt może być udzielony maksymalnie na 25 lat.
     Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 75 proc. wartości nabywanej nieruchomości. Minimalny wkład własny kredytobiorcy powinien więc wynosić przynajmniej 25 proc. Do środków własnych wnioskodawcy zalicza się:
     - środki pieniężne przeznaczone na inwestycję
     - pierwszą opłatę roczną wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego terenu
     - udokumentowane wydatki poniesione na przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym: koszty projektu, badań geologicznych, opracowania dokumentacji technicznej projektu.
     Przy kredytach długoterminowych, tj. z okresem spłaty powyżej 5 lat istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek, nie dłużej niż na 1 rok.
     W przypadku kredytów na budowę domu, z terminem spłaty powyżej 5 lat, BGŻ może stosować karencję w spłacie kapitału i odsetek jednak nie dłużej niż 2 lata.
     Zaciągając kredyt w BGŻ należy liczyć się z tym, że bank pobiera różnego rodzaju prowizje:
     - wstępna za rozpatrzenie wniosku, która jest zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej,
     - przygotowawczą od kwoty przyznanego kredytu,
     - za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu postawionej do dyspozycji kredytobiorcy,
     - rekompensacyjną od kwoty kredytu spłaconej wcześniej niż 7 dni roboczych przed terminem umownym. Prowizji rekompensacyjnej nie pobiera się po upływie 10 lat kredytowania w przypadku jednorazowej spłaty całości kredytu pozostałej do spłaty lub rat kredytu z okresu co najmniej 3 lat spłaty kredytu.
     Zabezpieczeniem kredytu jest:
     - hipoteka na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego wraz z przelewem (cesją) praw z polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych.
     Do czasu uprawomocnienia się hipoteki, spłata kredytu zabezpieczona jest wekslem in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową lub ubezpieczeniem umowy kredytu w zakładzie ubezpieczeniowym.
     Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i wynosi:
     - gdy udział środków własnych kredytobiorcy jest mniejszy niż 50 proc. planowanych kosztów inwestycji - oprocentowanie zaczyna się od 18,5 proc.
     - gdy udział środków własnych kredytobiorcy przekracza 50 proc. planowanych kosztów inwestycji - oprocentowanie liczone jest od 17 proc.
     Aby otrzymać kredyt na budowę domu lub mieszkalnictwo wielorodzinne należy :
     - wypełniony wniosek o kredyt należy złożyć w oddziale banku okazując wymagane dokumenty związane z realizacją inwestycji:
     - akt własności lub współwłasności
     - pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę budynku mieszkalnego lub na przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne wraz z projektem - dokumentacją techniczną
     - zestawienie planowanych kosztów sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz harmonogram realizacji inwestycji
     - kosztorys wykonanych robót
     - dokumenty związane z nabyciem budynku lub mieszkania: umowę wstępną kupna-sprzedaży, dowód posiadania środków pieniężnych deklarowanych jako udział własny, wypis z księgi wieczystej
     - dokumenty potwierdzające stałe źródła dochodów rodziny
     - dokumenty dotyczące proponowanych form zabezpieczeń kredytu np. wypis z księgi wieczystej, polisa ubezpieczeniowa budowy, domu lub mieszkania
     Bank rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od daty złożenia pełnej dokumentacji.
     Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach.
     Wysokość pierwszej transzy nie może być wyższa niż 50 proc. wartości poniesionych nakładów ze środków własnych kredytobiorcy. Bank wypłaca kolejne transze po stwierdzeniu, że pierwsza transza była wykorzystana zgodnie z deklaracją kredytobiorcy.
IG
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama