UWAGA!

Rozwój i nowości w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej

2019-07-30
09:19
 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział Nauk o Zdrowiu oferuje takie kierunki jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia – nowością jest fizjoterapia balneologiczna i uzdrowiskowa. Od października zajęcia prowadzone będą w nowo powstającym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Zobacz zdjęcia.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna – oferta edukacyjna
       Jednym z założeń strategii rozwoju Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej jest nowoczesna edukacja. Ciągły rozwój uczelni, zwiększanie zasobów, wysoko wykwalifikowana kadra, zajęcia w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, rozszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki oraz oferowanie kierunków gwarantujących zatrudnienie w zawodzie niedostępnych na innych uczelniach w regionie – to wszystko ma wpłynąć na stworzenie warunków do kształcenia na najwyższym poziomie i osiągniecie założonego celu jakim jest nowoczesna edukacja.
      
       Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – nowość!

       Od października 2019 roku będzie funkcjonowało Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Dla wszystkich osób, które zdecydują się na studia stacjonarne, w ramach których zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, uruchomione w październiku Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej stworzy idealne warunki do realizacji codziennych zajęć praktycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

 


       Nowoczesna infrastruktura, osiem wysokozaawansowanych technologicznie fantomów z systemami audio-wizualnymi, wirtualny stół anatomiczny oraz rozwiązania dostosowane do osób niepełnosprawnych – to wszystko znajdziecie w CDiSM. Inwestycja aktualnie znajduje się w fazie wykonywania robót wykończeniowych. Realizacja tego projektu będzie miała bardzo istotny wpływ na jakość kształcenia, przede wszystkim unowocześni i pozwoli przygotować kadry medyczne sprawniej, skuteczniej i efektywniej do pracy w usługach medycznych
      
       Fizjoterapia balneologiczna i uzdrowiskowa – nowość!
       Kolejną nowością oferowaną przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno – Ekonomiczną jest fizjoterapia balneologiczna i uzdrowiskowa. Balneologia to dziedzina wiedzy medycznej wykorzystująca do leczenia, profilaktyki i rehabilitacji naturalne surowce lecznicze tj. wody mineralne, gazy lecznicze, peloidy i walory klimatyczne. Warto wspomnieć, że w XIX i początkach XX wieku balneologia była już jedną z głównych dziedzin w medycynie.
       Obecnie naturalne metody lecznicze przeżywają renesans. Główną przyczyną tego zjawiska jest z jednej strony lepsze poznanie skutków ubocznych farmakologii, a z drugiej - postęp wiedzy balneologicznej. Owocuje to coraz efektywniejszymi metodami leczniczymi oraz rozszerzeniem zakresu chorób leczonych w uzdrowiskach. Zabiegi balneologiczne pobudzają mechanizmy adaptacyjne, uruchamiają rezerwy czynnościowe organizmu. Leczenie metodami balneologicznymi powoduje usprawnienie funkcjonowania równocześnie wielu układów fizjologicznych czyli działanie na cały organizm. Nie ma leku, który wykazywałby taką cechę.
       Celem leczenia uzdrowiskowego jest usprawnienie wielu funkcji całego organizmu, zmniejszenie dolegliwości chorobowych i poprawienie jakości życia chorych. Leczenie to ma charakter kompleksowy i holistyczny (dotyczy całego organizmu, sfery psychicznej i fizycznej łącznie).
       W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, balneoterapii, leczenia uzdrowiskowego czyli wiedzę niezbędną do wykonywania szerokiej gamy zabiegów z zakresu odnowy biologicznej oraz ich programowania. Absolwent uzyskuje tytuł magistra.
      
       Psychologia – nowość!
       Następną nowością w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej są jednolite pięcioletnie studia magisterskie psychologii. To pierwsza taka oferta w naszym mieście i regionie. EUH-E oferuje możliwość studiowania psychologii w trybie dziennym i zaocznym. W trakcie studiów będzie możliwość wyboru dwóch z czterech oferowanych modułów: psychologii klinicznej; psychologii uzależnień i zdrowia; psychologii organizacji i biznesu oraz psychologii edukacji i wychowania. Absolwenci psychologii mogą pracować między innymi w szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, w służbie więziennej, w wojsku, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w urzędach pracy i ochotniczych hufcach pracy, w prywatnych firmach w działach personalnych, w agencjach zatrudnienia, w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, mogą także prowadzić własną działalność w zakresie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.
       Wydział Administracji i Nauk Społecznych oferuje również studia na kierunkach: administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika oraz psychologia – która jest nowością w ofercie edukacyjnej EUH-E.
      
       Rekrutacja

       Zapraszamy, rekrutacja trwa. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona.
       Centrum rekrutacji czynne jest od poniedziałku do piątku:
       ☎ 55 239 38 10 | 55 239 39 55 | 512 543 321
       📩 rekrutacja@euh-e.edu.pl
       Obserwuj nas również na
       Facebooku

       Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
       Wartość ogółem: 20 527 338,22
       Wydatki kwalifikowalne: 17 531 567,15
       Wkład Funduszy Europejskich: 14 374 131,91
       Procent dofinansowania kwalifikowalny: 81.99
       Wkład własny: 6 153 206,31
       Okres realizacji projektu: 5.2018-12.2019.
      
      

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
       ul. Lotnicza 2
       82 – 300 Elbląg
       www.euh-e.edu.pl

      
       ----- artykuł sponsorowany -----
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej