UWAGA!

Startup House – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu

 

Prezydent Miasta Elbląg, Elbląski Park Technologiczny oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zapraszają firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie „Startup House – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, możliwe będzie udzielenie wsparcia na rzecz 20 przedsiębiorców z sektora MŚP – podmiotów, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wsparcie będzie realizowane od 1 lutego 2017 r. przez okres 10 miesięcy.
      
       Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 9 do 19 stycznia 2017 r. Lista rankingowa zostanie opublikowana 25 stycznia.
      
       Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czy z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.  Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:
       • dostęp do 20 wyposażonych pomieszczeń biurowych,
       • usługi ICT,
       • usługi marketingowe,
       • warsztaty Przedsiębiorczości.
      
       Spośród 20 wybierzemy 5 firm, które otrzymają wsparcie w rozszerzonym zakresie:
       • doradztwo specjalistyczne,
       • mentoring,
       • doradztwo prawne,
       • usługi księgowe,
       • certyfikowane szkolenia.

 


      
       Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony EPT  i PWSZ.
       Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres startup@umelblag.pl lub złożone osobiście w Biurze Projektu w Elbląskim Parku Technologicznym (ul. Sulimy 1, pok. 419) lub w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 302 III piętro).
      
       Projekt „Startup House – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw (całkowita wartość projektu: 999 238,47 zł, dofinansowanie: 849 352,70 zł ).
       Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Elbląg/Elbląski Park Technologiczny w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.
      
                                                                       ---------------------------- reklama ---------------------------------
      

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej