UWAGA!

Kontrola jakości paliw

Wakacje to okres, kiedy często wyjeżdżamy i tankujemy paliwo na przypadkowych stacjach. Kogo możemy powiadomić, gdy zorientujemy się, że zatankowaliśmy paliwo złej jakości?

Zdarzają się sytuacje, iż zakupione na stacji benzynowej paliwo nie spełnia naszych oczekiwań. Samochód może mieć zaburzoną pracę silnika, może „prychać”, wreszcie mogą być problemy z samym ruszeniem z miejsca. W praktyce Inspekcji Handlowej zdarzają się skargi konsumentów na niewłaściwej jakości paliwo. W Polsce problematykę powyższą reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zgodnie z powyższym aktem paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach benzynowych powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, przy czym Minister właściwy do spraw gospodarki określił, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla poszczególnych rodzajów paliw. W związku z powyższym jest wyraźny ustawowy zakaz transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacjach paliw niespełniających wymagań jakościowych.
       W celu egzekwowania powyższych postanowień został utworzony System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw. Do jego zdań należy między innymi kontrolowanie jakości paliw u przedsiębiorców, biopaliw ciekłych u właścicieli lub użytkowników wybranej floty, biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających je na własny użytek, a także rejestrowanie i przetwarzanie informacji w tym zakresie.
       Wyżej wskazanym systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ustala programy kontroli jakości paliw, może jednak wyznaczyć do kontroli dodatkowe stacje paliwowe, stacje zakładowe, hurtownie paliw lub przedsiębiorców nieobjęte ustalonym planem kontroli w sytuacji uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliwa np. od klientów danej stacji. Przeprowadzanie kontroli, zabezpieczanie dowodów oraz pobieranie próbek dokonywane jest przez Inspekcję Handlową w oparciu o przepisy ustawy o Inspekcji Handlowej. Istotne jest to, iż w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa, przedsiębiorcę mogą spotkać poważne sankcje karne. Wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych zagrożone jest karą grzywny od 50.000 zł do 500.000 zł lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli zakwestionowane paliwo stanowi mienie znacznej wartości, sprawca podlega grzywnie od 100.000 zł do 1.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Złagodzeniem kary może być przypadek mniejszej wagi, w związku z którym sprawca podlega grzywnie od 10.000 zł do 25.000 zł.
       W każdym przypadku gdy kupujący stwierdzi, iż zakupił paliwo niewłaściwej jakości może zawiadomić o powyższym fakcie Inspekcję Handlową. Może także wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
      
       Zadanie zostało sfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Jacek Błaszczyk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama