UWAGA!

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych

Elbląg, bezdomność, to problem ogólnoświatowy...
bezdomność, to problem ogólnoświatowy...

Został zainicjowany w Polsce przez nieżyjącego już Marka Kotańskiego, który był twórcą stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot. Dzień ten jest okazją do organizowania różnego rodzaju akcji pomocy ludziom bezdomnym oraz spotkań informacyjnych mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.

Bezdomność w ujęciu socjologicznym jest problemem społecznym, charakteryzującym się brakiem miejsca stałego zamieszkania, brakiem miejsca pojmowanego jako dom. Natomiast w ujęciu psychologicznym bezdomność to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania i pozbawionej środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb, co powoduje poważne upośledzenie psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka.
     Definicja prawna, która zawarta została w Ustawie o pomocy społecznej mówi, że za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.
     Przyczyn bezdomności jest wiele i często trudno je wszystkie sklasyfikować, kodyfikacja prawna nie bierze pod uwagę sytuacji, gdy na przykład konflikty rodzinne uniemożliwiają faktyczne współzamieszkiwanie w lokalu, w którym jest się zameldowanym.
     Brak domu uniemożliwia normalny rozwój człowieka, wpływa negatywnie na stan zdrowia psychicznego i fizycznego, uniemożliwia rozwijanie aspiracji kulturowych oraz regenerację sił i wypoczynek, co doprowadza do deprawacji na wszystkich poziomach egzystencji, począwszy od podstawowych potrzeb fizjologicznych, a na potrzebach związanych z samorealizacją skończywszy.
     Próby sklasyfikowania przyczyn bezdomności w Polsce podjął się E. Moczuk, który wyróżnił następujące sytuacje sprzyjające rozwojowi tego zjawiska:
     - społeczno-ekonomiczna kondycja kraju, która miła wpływ na wzrost bezrobocia, postępującą likwidację hoteli robotniczych, brak miejsc: w szpitalach, zakładach opiekuńczych oraz domach pomocy społecznej, brak opieki nad wychowankami domów dziecka po ukończeniu 18 roku życia, jak również brak ośrodków dla nosicieli wirusa HIV
     - prawna możliwość wyeksmitowania lokatora „na bruk” za zaległości w opłatach czynszowych
     - patologie takie jak: alkoholizm, przestępczość, odrzucenie lub braku opieki ze strony najbliższych, rozwód lub trwały rozpad więzi formalnych lub nieformalnych, prostytucja kobiet oraz przemoc w rodzinie
     - świadomy wybór innego sposobu życia poprzez odrzucenie obowiązującego systemu wartości wynikający z osobistej natury socjopsychologicznej
     - poczucie niższości, osamotnienia, wstydu oraz przekonania o złej naturze świata i ludzi wynikające z przyczyn osobowościowych.
     Skalę zjawiska bezdomności określa w Polsce nieprecyzyjna liczba od 30 do nawet 300 tysięcy osób. Według ustawy o pomocy społecznej, pomoc bezdomnym należy do zadań własnych gminy i może ona mieć formę udzielenia schronienia, posiłku, ubrania, a także zasiłku celowego na leczenie. Gminy mogą też zlecać wykonywanie zadań związanych z ograniczaniem bezdomności organizacjom pozarządowym. Najbardziej znanymi ogólnopolskimi organizacjami specjalizującymi się w tym zakresie są: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz założone przez Marka Kotańskiego Stowarzyszenie „Monar” i jego wyspecjalizowana jednostka organizacyjna „Markot”.
     W roku 2000 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowany został resortowy Program „Bezdomność”, który uwzględnia działania o charakterze:
     - profilaktycznym, aby zapobiegać utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności wśród najbardziej zagrożonych bezdomnością grup społecznych
     - osłonowym, aby zapobiegać degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej oraz podstawowych elementów pracy socjalnej
     - aktywizującym, aby doprowadzić do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych, rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji.
     W Elblągu przebywa ok. 400 osób bezdomnych. Pomocy osobom bezdomnym w Elblągu udzielają:
     - Dom dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta (albertynki) - liczba miejsc: 60; ul. Nowodworska 49, tel. 055 32 69 60
     - Stacja Socjalna Lazarus w Elblągu
     - Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Św. Łazarza; ul. Komeńskiego 42, ul. Grunwaldzka 85, tel. 055 642 99 89
     - Diecezjalny Dom Samotnej Matki i Dziecka; ul. Bema 79, tel. 055 233 80 79.
mk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • A co sądzić o sytuacji, gdy decyzją Sądu wyrzuca się z mieszkania osobę może mniej zaradną w życiu, pozostawiając czteropokojowe mieszkanie komunalne do dyspozycji jednej osoby, która nawet nie jest włascicielem, tylko głównym najemcą lokalu. Czy tylko dlatego, że komuś, kto całe zycie był dyspotą dla rodziny, ktoś inny się nie podoba, ma prawo wyeksmitować innego członka najbliższej rodziny z lokalu ( rodzinnego domu)? Niestety nasze prawo na to zezwala i Tak więc, czy nasze prawo nie przyczynia się do bezdomności co niektórych ludzi? Należy tylko współczuć ich bezdomności. Dlatego dobrze, że jest taki dzień, bo może chociaż w tym dniu pomyślimy, że są cząstką naszej społeczności, że są to czesto ludzie o dobrym sercu, aczkolwiek zagubieni w życiu.
  • Moj kolega był tez bezdomny. .. .. ale juz nie jest, dzisiaj go pochowalismy. .. .. powiesił sie z tego dobrobytu w dn. 07.04.. .. .niech mu ziemia lekka bedzie. .. .. ma swoje M-1 na Debicy. .. .. porabana pseudo-demokracja i prawicower rządy. .. .. za k0omuny tego nie bylo. .. ..
Reklama