UWAGA!

Kredyt gotówkowy - po co z niego korzystać?

 Kredyt gotówkowy - po co z niego korzystać?

Kredyt gotówkowy jest standardowym produktem kredytowym udostępnianym przez banki i SKOK-i klientom prywatnym i firmowym w ramach czynności bankowych, po weryfikacji wiarygodności i zdolności kredytowej. Przy podpisywaniu umowy o kredyt gotówkowy z bankiem obowiązkowo trzeba sprawdzić wszystkie opłaty, jakie są z nim związane, a które obciążają kredytobiorcę.

Kredyt gotówkowy w świetle prawa
       Definicję kredytu gotówkowego znajdziemy w ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. W art. 69 wskazano, co należy rozumieć pod pojęciem umowy kredytu. Jest to umowa dwustronna podpisywana przez bank-kredytodawcę oraz klienta-kredytobiorcę. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel.
       Kredytobiorca na mocy tej samej umowy zobowiązuje się do korzystania z tej kwoty na ustalonych warunkach oraz do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Kredyt gotówkowy jest podstawowym produktem kredytowym w polskich bankach i w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Oferty kredytów gotówkowych są dostępne na stronie Totalmoney.pl - ranking kredytów gotówkowych.
        Kredyt gotówkowy może spełniać jednocześnie wymagania stawiane kredytom konsumenckim. Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje, że kredytem tym jest kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo stanowiący równowartość tej kwoty w innej walucie – kredytodawca udziela go w ramach swojej działalności lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.
       Najczęściej kredyt gotówkowy udzielany jest bez poręczycieli i bez konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń spłaty. Dzięki temu szybciej uzyskamy go niż na przykład kredyt hipoteczny, wymagający przeprowadzenia skrupulatnego procesu weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Kredyt gotówkowy może być udzielany także w ramach uproszczonej procedury kredytowania, jaką definiuje Komisja Nadzoru Finansowego w swojej Rekomendacji T.
       Ważną cechą kredytów gotówkowych jest to, że ani w umowie z bankiem, ani we wniosku kredytowym klient nie musi podawać celu, na który zamierza spożytkować pozyskane od banku środki z kredytu. Może je dowolnie wykorzystać.
      
       Ile można pożyczyć od banku w ramach kredytu gotówkowego?
       Nie można w sposób jednoznaczny określić górnej granicy kredytów gotówkowych, ponieważ kwota dostępnego kredytu zależna jest od oceny zdolności kredytowej klienta. Bywa, że kredyt ten opiewa nawet na 200 tys. zł, ale w takim przypadku klient musi wykazać się:
       • pozytywną historią kredytową,
       • umową o pracę na stałe z wysokim wynagrodzeniem.
       Zaciąganie kredytów gotówkowych przez osoby pozostające w związkach małżeńskich, w których występuje wspólność majątkowa małżeńska, wymaga przedstawienia zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu lub zaświadczenia o wysokości jego dochodów.
      
       Kiedy można zastosować uproszczoną procedurę ubiegania się o kredyt gotówkowy?

       W wielu bankach na mocy Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego można otrzymać kredyt gotówkowy w ramach uproszczonej procedury kredytowania. Polega ona na tym, że wystarczy dowód osobisty klienta i skontrolowanie jego sytuacji w BIK-u czy historii kredytowania na podstawie prowadzonego przez bank konta osobistego, aby decyzja kredytowa została dla niego wydana.
      
       Co z opłatami związanymi z kredytem gotówkowym?
       Z uwagi na fakt, że definicja kredytu gotówkowego mieści się w definicji kredytu konsumpcyjnego, w tym przypadku występują pewne ograniczenia dotyczące wysokości oprocentowania takiego zobowiązania oraz kosztów pozaodsetkowych.
       Koszty odsetkowe limituje ustawa antylichwiarska. W ustawie z dnia 11 marca 2016 roku ustalono, że maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek, w tym kredytów gotówkowych, nie może przekroczyć wysokości tzw. odsetek maksymalnych. Ich definicję z kolei znajdziemy w aktualnych przepisach Kodeksu cywilnego. W art. 359 tego kodeksu ustanowiono, że odsetki od zobowiązań gotówkowych – kredytów i pożyczek – nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, równych sumie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktom procentowym.
       Obecnie (listopad 2018 roku) stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., dlatego odsetki maksymalne od kredytów gotówkowych udzielanych przez banki i SKOK-i wynosić mogą 10 proc. w skali roku. Jednocześnie istnieje limit kosztów pozaodsetkowych od kredytów gotówkowych, które są równocześnie kredytem konsumenckim. Obejmują one opłaty związane z przygotowaniem umowy kredytowej, prowizję za przystąpienie do zobowiązania czy opłaty za ustanowienie ewentualnych zabezpieczeń. Ustawowo ograniczono pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich do sumy 25 proc. wartości udzielonego zobowiązania oraz 30 proc. kwoty zmiennej, zależnej od okresu kredytowania. Jednocześnie wszystkie opłaty pozaodsetkowe związane z kredytem nie mogą w stosunku rocznym przekroczyć 100 proc. kwoty kredytu.
       Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego należy sprawdzić wysokość RRSO – rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Określa ona realny koszt kredytu i pozwala na obiektywne porównywanie kosztów poszczególnych ofert kredytów gotówkowych. Uwzględnia nie tylko wysokość odsetek od kredytu (oprocentowanie nominalne), ale również koszty takie jak prowizje, opłaty dodatkowe, składki ubezpieczeniowe i zmianę wartości pieniądza w czasie. Kredyty gotówkowe także online W niektórych bankach, głównie tych przodujących w bankowości internetowej, klienci mogą już wnioskować o kredyty gotówkowe w uproszczonej procedurze kredytowania, w trybie online. Oznacza to, że bez wychodzenia z domu można zaciągnąć kredyt, a umowa podpisywana jest wówczas np. w obecności kuriera bankowego, który dostarcza niezbędne dokumenty do klienta.

       ----- materiał płatny -----

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie