UWAGA!

List przewozowy - co musi zawierać i jak poprawnie stworzyć dokument

 List przewozowy - co musi zawierać i jak poprawnie stworzyć dokument

Zgodnie z polskim prawem list przewozowy wymagany jest zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Nie jest umową przewozową, ale zawarte w nim informacje powinny być spójne z ustaleniami z umowy. Zatem co to jest list przewozowy? To dokument, który poświadcza przyjęcie przesyłki do transportu i dokumentuje istotne zdarzenia związane z realizacją umowy przewozu. Nazywamy go inaczej etykietą. Podpowiadamy, co zawiera list przewozowy, jak prawidłowo go wypełnić i rozwiewamy wątpliwości, czy list przewozowy jest obowiązkowy.

List przewozowy w polskim prawie

W polskim prawie zagadnienia dotyczące listów przewozowych reguluje Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15.11.1984. Zgodnie z nią nadawca przekazuje przewoźnikowi list przewozowy na przesyłkę towaru. Krajowy list przewozowy nie posiada jednolitego obowiązującego wzoru, jednak każdy wypełniony list musi zawierać szereg danych dotyczących nadawcy, odbiorcy i przedmiotu przewozu. Za jego wystawienie odpowiada firma przewozowa, a większość pól wypełnia nadawca ładunku.

 

Krajowy list przewozowy - jak wypełnić

W prawidłowo wypełnionym liście przewozowym powinny się znaleźć następujące rubryki:

 1. Nadawca – należy podać dane przedsiębiorstwa bądź osoby, która zajmuję się nadaniem ładunku.
 2. Odbiorca – należy podać, kto jest odbiorcą ładunku.
 3. Miejsce przeznaczenia – należy podać dokładny adres dostarczenia ładunku.
 4. Miejsce i data załadunku – należy wpisać starannie, gdzie i kiedy ładunek został załadowany.
 5. Załączone dokumenty – należy podać, jakie dokumenty towarzyszą dostawie: na przykład dokument WZ, zamówienie, specyfikacja towarowa, karta bezpieczeństwa MSDS (jeśli jest wymagana).
 6. Rodzaj towaru, liczba sztuk, sposób pakowania – powinny być zweryfikowane i dokładnie oznaczone w liście.
 7. Waga brutto – powinna być dokładnie określona i odnotowana.
 8. Objętość – w praktyce nie zawsze jest podawana, należy traktować tępozycję jako opcjonalną.
 9. Wystawiono w – podajemy miejsce wystawianie dokumentu.
 10. Data – wpisujemy datę wystawienia dokumentu.
 11. Czytelny podpis i stempel nadawcy.
 12. Czytelny podpis i stempel przewoźnika.
 13. Czytelny podpis i stempel odbiorcy przesyłki.
 14. Dane adresowe i nazwa przewoźnika.
 15. Numer rejestracyjny samochodu – zaleca się wpisanie zarówno numeru rejestracyjnego pojazdu, jak i naczepy.
 16. Imię i nazwisko kierowcy.
 17. Zastrzeżenia przewoźnika, dotyczące przyjętego do przewozu ładunku (np. uszkodzenia opakowań) - brak jakichkolwiek uwag oznacza, że przewoźnik przyjął bez zastrzeżeń do przewozu określony w dokumencie ładunek i bierze za niego odpowiedzialność.
 18. Uwagi – w tej rubryce odbiorca ładunku wpisuje wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych podczas przyjmowania ładunku (np. brak jednostkowych opakowań,
 19. uszkodzenia, niezgodność wagi). Adnotacje te mogą być podstawą zgłoszenia roszczeń w stosunku do załadowcy bądź przewoźnika.

Weryfikując, co zawiera list przewozowy, trzeba pamiętać również o konieczności nadania mu numeru porządkowego.

 

List przewozowy w transporcie międzynarodowym - CMR

W transporcie międzynarodowym stosowany jest list przewozowy CMR. To główny dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku pomiędzy różnymi krajami. Skrót CMR (od „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”) pochodzi z języka francuskiego. Oznacza dokładnie “Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów”.

 

Za wystawienie międzynarodowego listu odpowiada, tak jak w przypadku krajowego, firma spedycyjna. W liście CMR muszą znaleźć się analogiczne dane jak w krajowym liście przewozowym. Często zamieszcza się w nim też informacje dotyczące kosztów przewozu na odcinku krajowym i zagranicznym, ewentualne miejsce odprawy celnej i oznaczenie bazy dostawy.

 

Tak samo jak w przypadku listu krajowego nie występuje jednolity wzór międzynarodowego listu CMR i odgórna regulacja, co zawiera list przewozowy. Na stronach wielu platform logistycznych zamieszczone są wzory listów CMR, z których można skorzystać. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania.

 

Funkcje listu przewozowego

List przewozowy spełnia cztery podstawowe funkcje:

- informacyjną: zawiera podstawowe informacje o stronach przewozu czyli nadawcy, przewoźniku i odbiorcy ładunku oraz potwierdzeniu odbioru ładunku;

- instrukcyjną: zawiera informacje niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy: adres załadunku i miejsca rozładunku, ilość i wagę towaru;

- dowodową: umożliwia ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku nie wywiązania się przewoźnika z umowy dostarczenia ładunku bądź dostarczenia ładunku niezgodnego z opisem;

- legitymacyjną: stanowi podstawę do wydania ładunku odbiorcy w planowanym miejscu rozładunku.

 

Kto ma obowiązek rozładunku samochodu

Warto wiedzieć, że za rozładowanie pojazdu nie jest odpowiedzialny przewoźnik. Jeśli umowa na przewóz towaru nie zawiera niestandardowych ustaleń, które inaczej regulują tę kwestię, rozładunek jest obowiązkiem odbiorcy (a załadunek nadawcy). Dotyczy to zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego.

 

Kto jest odpowiedzialny za uszkodzenia towaru podczas transportu

Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego towaru od przyjęcia go do przewozu aż po wydanie odbiorcy odpowiedzialny jest przewoźnik. Dlatego skrupulatne pilnowanie, co zawiera list przewozowy i jak go wypełnić, jest tak ważne. Zawarte w nim informacje są istotne przy dochodzeniu przez strony ewentualnych roszczeń.

 

Artykuł powstał przy współpracy z giełdą transportową samochodów https://prilo.com

Materiał 129265

Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie