UWAGA!

Podstawowe informacje o podatku liniowym i PIT 36L

 Podstawowe informacje o podatku liniowym i PIT 36L

Jedną z podstawowych decyzji, przed którą staje podatnik rozpoczynając swoją działalność gospodarczą, jest ta o rodzaju opodatkowania. Jednym z wyborów może być opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, tak zwanym podatkiem liniowym. Jakie są zasady opodatkowania tym podatkiem? Jak płacić podatek liniowy? Jak złożyć zeznanie roczne PIT 36L?

Stawki podatku liniowego

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej, z zasady polega na wyborze stałej stawki opodatkowania w wysokości 19% stawki podatkowej. Jest to stawka niezmienna i niezależna od wysokości osiągniętego dochodu, którą należy stosować (nie ma progów podatkowych). Z założenia jest więc najczęściej najbardziej opłacalna dla podmiotów, które osiągałyby dochody w wysokości wskazującej na opodatkowanie zgodnie z II progiem podatkowym skali podatkowej. Podatnik ma prawo wyboru wśród różnych form opodatkowania oraz może zmieniać swoją decyzję - pod warunkiem, że będzie to robił w określonych prawem, właściwych terminach. Podatek liniowy oblicza się na specjalnie dedykowanym formularzu – jest to tak zwany PIT 36L. Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy.

 

Kto może wybrać podatek liniowy?

Opodatkowanie na zasadach podatku liniowego możliwe jest dla podmiotów, które osiągają dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z interpretacją ustawodawcy, za dochody z działalności gospodarczej uznaje się również dochody z udziałów w spółce, która nie jest osobą prawną (nie jest podatnikiem dla celów podatku dochodowego). Przykładami mogą być spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółki komandytowe. W takich wypadkach, podatnikami podatku dochodowego zostają wspólnicy i jako wspólnicy tych spółek mogą skorzystać z opodatkowania w formie stawki liniowej.

 

 

Podstawowe zasady opodatkowania

W celu skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym PIT, a następnie rozliczanym w formie deklaracji PIT 36L, podatnik musi dokonać wyboru (stawka liniowa nie jest bowiem podstawową stawką opodatkowania). Generalnie należy dokonać go składając pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym lub CEiDG. Taka decyzja dotyczy lat następnych. Należy ją jednak przemyśleć, ponieważ opodatkowanie w formie stawki liniowej wymusza pewne specyficzne zasady korzystania z opodatkowania. W takim wypadku, podatnik nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, traci również możliwość skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Dodatkowo tego rodzaju forma opodatkowania, dotyczyć będzie wszelkich dochodów z działalności gospodarczej, w tym zarówno tych bezpośrednio z jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i dochodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Nie ma możliwości rozdziału tych dwóch źródeł dochodów. Z zasady, opodatkowaniem podatkiem liniowym nie mogą zostać objęci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie i świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy).

 

--- art. sponsorowany ---

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie