UWAGA!

Przed urlopem pamiętaj o EKUZ

Do tej pory wydano niemal 10 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Nie jest to jednak liczba zawrotna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że karty turystyczne ważne są okresowo i przed każdymi wakacjami trzeba składać wniosek o nową. Zobacz, gdzie w Elblągu można złożyć wniosek.

Karta EKUZ umożliwia osobom przebywającym zagranicą korzystanie w razie potrzeby z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa członkowskiego. Karty mają termin ważności, który jest uzależniony od powodu naszego pobytu poza granicami kraju. I tak, inny wniosek obowiązuje w sytuacji wyjazdu turystycznego, inny w pozostałych przypadkach. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Przy czym, co warte podkreślenia, karta EKUZ nie stanowi dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, tj. w sytuacji, kiedy leczenie jest celem wyjazdu poza granice państwa właściwego.
       W zależności od statusu osoby, dla której ma być wydana karta, obowiązują 3 rodzaje wniosków o EKUZ wydawanej dla:
       - osób wyjeżdżających czasowo/turystycznie,
       - osób wskazanych w art. 2 ust. 1, pkt 2,3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, tj. osób objętych decyzją wójta/burmistrza/prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Polski, nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia posiadających obywatelstwo polskie,
       - pracowników delegowanych, pracowników dyplomatycznych/konsularnych, bezrobotnych/poszukujących pracy, studentów/uczniów udających się do szkoły/na studia.
       Ubiegając się o EKUZ należy posiadać aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie. Za taki przyjmuje się dokument, który potwierdza ostatni możliwy okres ubezpieczenia, np.:
       1. W przypadku dokumentu potwierdzającego opłacenie składek w ZUS (np. ZUS RMUA):
       gdy z wnioskiem wystąpiono przed dniem 15 danego miesiąca (np. przed dniem 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc czerwiec, gdy z wnioskiem wystąpiono po dniu 15 danego miesiąca (np. po 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc lipiec.
       2. W przypadku legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia płatnika– dokument ważny jest 30 dni od jego wystawienia.
       Zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.
       Kartę EKUZ ważną do  5 lat będą mogły otrzymać:
       - osoby pobierające świadczenia emerytalne.
       Kartę EKUZ ważną do  6 miesięcy będą mogły otrzymać następujące osoby ubezpieczone:
       - zatrudnione,
       - prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
       - pobierające rentę,
       - studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
       - członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
       Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:
       - osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
       - niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
       W innych przypadkach:
       Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:
       - kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
       - dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
       Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:
       - osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
       Kartę EKUZ ważną do 42 dni będą mogły otrzymać:
       - kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
       Osoby wyjeżdżające do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA, jako pracownicy delegowani, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres oddelegowania, wskazany na dokumencie A1/E101.
       Gdzie złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
       Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Delegatura w Elblągu mieści się przy ul. Bema 18 (tel.
       Aktualny wniosek można otrzymać w Oddziale NFZ lub pobrać na stronie.
       Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale NFZ osobiście; pocztą (w tym pocztą elektroniczną) lub faksem (musi być czytelny podpis).
       Co zrobić w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy medycznej zagranicznej a nie mamy EKUZ?
       Jeśli jest się uprawnionym do posiadania karty, należy skontaktować się telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce z  Oddziałem Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Oddział wystawi wówczas Certyfikat Zastępczy - papierowy dokument zastępujący EKUZ, który może zostać dostarczony pocztą lub faksem. Dla nas właściwym będzie Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ. Adres: ul. Żołnierska 16; 10-561 Olsztyn; tel. sekretariat: +48 89 678 77 55; EKUZ +48 89 678 77 50 , +48 89 678 77 59.
      
mk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
 • Należy pamiętać, że EKUZ nie zapewnia wszędzie w 100 % darmowej opieki lekarskiej, a gwarantuje dostępność do usług medycznych na terenie danego państwa zgodnie z obowiązującymi tam zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych, a więc być może pacjent będzie za niektóre usługi medyczne musiał zapłacić. Dlatego mając na względzie powyższe polecamy dodatkowo skorzystać z ubezpieczeń Turystycznych oferowanych przez Zakłady Ubezpieczeń, które gwarantują szeroki zakres ochrony wraz z transpotami medycznymi etc.
 • Ja i tak wykupuję zawsze jak z żoną wyjeżdżamy na konkretną ilość dni w generali, bo wiem, że oni akurat są poważani w europie i ich polisy, traktuje się poważnie - wcześniej w robocie mieliśmy zawsze takie wykupowane na podróże służbowe, bo EKUZ wcale nie jest tak do końca wszędzie honorowany.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  1
  0
  reszek(2013-06-13)
 • a dlaczego muszę mieć aktualne RMUA? Ewuś nie działa??
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  3
  1
  dijfaljflaj(2013-06-17)
Reklama