UWAGA!

Sprawa prokurator od Amber Gold trafi przed Sąd Najwyższy

 Elbląg, Posiedzenie Sądu Okręgowego w sprawie prokurator Barbary K.,
Posiedzenie Sądu Okręgowego w sprawie prokurator Barbary K., fot. Anna Dembińska

W piątek (8.04) przed Sądem Okręgowym w Elblągu odbyło się posiedzenie w sprawie Barbary K., prokurator prowadzącej i nadzorującej postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Sąd Rejonowy w Elblągu umorzył postępowanie wobec niej. Sąd drugiej instancji przekazał sprawę pod ocenę Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy. Sąd Rejonowy w Elblągu na posiedzeniu 8 listopada 2021 roku zdecydował o umorzeniu postępowania wobec prokurator Barbary K. Decyzja podjęta wówczas przez sędziego Maciej Rutkiewicza miała m. in. związek z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski. Na prokurator Barbarze K. ciążyły m. in. zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. W jaki sposób sprawa trafiła na elbląską wokandę? Do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ oskarżenie skierowała Prokuratura Okręgowa w Legnicy. W grudniu 2020 roku gdański sąd wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przeniesienie tej sprawy do innego sądu, ponieważ Barbara K. obowiązki prokuratora pełniła właśnie w Gdańsku. Sąd Najwyższy wydał decyzję o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Elblągu.

Postawiona w stan oskarżenia prokurator złożyła jednak do sądu wniosek o umorzenie postępowania. 8 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Elblągu rozpatrzył go pozytywnie. Sędzia Maciej Rutkiewicz podkreślił wówczas, że brak jest wymaganej zgody na ściganie Barbary K. za zarzucone jej przestępstwo.

- Wynikało to z faktu, że uchwała Sądu Dyscyplinarnego pozwalająca na pociągnięcie Barbary K. do odpowiedzialności karnej przed sądem została utrzymana w mocy uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą utworzono nie zapewniając jej niezależności i bezstronności, co zostało przedstawione wyrokiem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 roku – mówił sędzia Maciej Rutkiewicz.

Za wydanie tego orzeczenia sędzia Maciej Rutkiewicz został zawieszony w czynnościach przez prezes Sądu Rejonowego w Elblągu. Potem stanął przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która bezterminowo zawiesiła go w orzekaniu.

 

Wpłynęło zażalenie

9 grudnia 2021 r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu w sprawie Barbary K. wpłynęło zażalenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Prokurator Adam Socha wniósł w nim o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego z 8 listopada i skierowanie sprawy Barbary K. do rozpoznania. Sprawa trafiła przed Sąd Okręgowy w Elblągu.

- Immunitet pani prokurator Barbarze K. został uchylony zgodnie z obowiązującym prawem – mówił m. in. prokurator Adam Socha przed sądem w piątek (8.04).

Na piątkowe posiedzenie SO nie stawiła się Barbara K., jak i jej obrońca. Złożył w czwartek przed rozprawą wniosek o wyłączenie sędziego SSO w Elblągu Krzysztofa Korzeniewskiego ze sprawy „w związku z wyrażeniem osobistego poglądu prawnego w tej sprawie”. Był to już drugi wniosek obrońcy w tym temacie. Pierwszy złożył on 7 lutego, wówczas został uznany za bezzasadny.

- Sąd Okręgowy w Elblągu, w innym składzie, podczas posiedzenia potwierdził moją bezstronność, wniosek uznał za niezasadny. Jestem więc zobligowany do procedowania – mówił sędzia Krzysztof Korzeniewski, który jest sędzią od 18 lat, od 2021 roku orzeka w Sądzie Okręgowym i był opiniowany przez nową Krajową Radę Sądowniczą.

 

Postanowienie odroczone

Sąd Okręgowy w Elblągu odroczył wydanie postanowienia w tej sprawie. Oddał ją ocenie Sądu Najwyższego.

- Na podstawie artykułu 441, par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego sąd postanawia odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy - mówił sędzia Krzysztof Korzeniewski.

Jak wyjaśniał sędzia, Sąd Okręgowy w Elblągu nie jest w stanie przesądzić o zasadności wniesionego przez prokuraturę zażalenia.

daw

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama